Deklaracja dostępności

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

i  TRANSPORTU SANITARNEGO "MEDITRANS" SPZOZ

W WARSZAWIE

W kraju rozpoczęła się wielka operacja testowania przesiewowego na obecność koronawirusa COVID-19, która obejmuje nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół. Według informacji Ministerstwa Edukacji i Nauki do udziału w testach do piątku zgłosiło się około 165 tys. osób. Do ich dyspozycji  jest 600 punktów wymazowych. Akcję wspiera też 130 zespołów Wojsk Obrony Terytorialnej. Na Mazowszu Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans" SPZOZ w Warszawie uruchomiła aż siedem dodatkowych mobilnych zespołów wymazowych.

 

Informacje na temat liczby chętnych osób, które chciały poddać się testowi zbierały kuratoria oświaty od dyrektorów szkół i Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. Każdy kto się zgłosił otrzyma teraz odpowiednie skierowanie,

a następnie SANEPID zdecyduje o miejscu wykonania testu. Badania będą wykonywane za pomocą testu PCR.

Proces testowania jest dobrowolny i bezpłatny.

 

Mazowsze jest największym pod względem powierzchni i ludności województwem w Polsce. To aż 35 558 km².

Liczby robią wrażenie, dlatego ważne jest, by na tak dużym obszarze punktów badań było jak najwięcej.

 

Ważne jest też, by były one mobilne i znajdowały się tam, gdzie tego potrzebują ludzie, dlatego WSPRiTS „Meditrans" SPZOZ w Warszawie zdecydowała się wesprzeć rząd w procesie testowania. Wszystkim zależy bowiem na tym,

by proces był realizowany sprawnie i szybko. Nauczyciele jak najszybciej chcą wiedzieć czy mają wynik negatywny

czy pozytywny. Zespoły wymazowe pracują bez żadnych ograniczeń czasowych, a więc do skutku. Ich czas pracy jest uzależniony od liczby osób, które do nich trafią. Jedyną granicą dla nas jest data. Testowanie zakończy się 15 stycznia.
 
Każdego dnia mobilne zespoły wymazowe „Meditrans" będą pracowały też w innym miejscu, co ma kluczowe znaczenie dla testowanych mieszkańców województwa. Lokalizacje ambulansów każdego dnia ustala Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie.
 
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans" SPZOZ w Warszawie od marca 2020 roku jest na pierwszej linii frontu walki z COVID-19. Jako pierwsza w kraju uruchomiła dodatkowe ambulanse tzw. covidowe w stolicy. Była też jedną z pierwszych stacji w kraju, która uruchomiła specjalne mobilne zespoły wymazowe (od 16 do nawet 20). Teraz znów jest liderem, bo zorganizowała dodatkowo aż siedem mobilnych zespołów wymazowych do testowania wyłącznie nauczycieli.

    ARCHIWUM 2019       

   ARCHIWUM 2020       

AKTUALNOŚCI

Deklaracja dostępności

Created in Meditrans.