el: 22 852 10 09 
Fax: 22 853 21 90 
22 843 57 16 w. 158
22 843 57 16 w. 137

email:

zabezpieczenia@meditrans.waw.pl

Kontakt:

Professional Inc.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie

Kontakt:

 

Kancelaria
tel. 022 525 14 05
fax 022 525 13 80
e-mail: kancelaria@meditrans.waw.pl

Zamówienia Publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2019

 

Plan postępowań w roku 2019

 

Data umieszczenia: 19.03.2019

powrót

Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych przez:       ZP/53/19

                                           1. Lekarzy systemu

2. Lekarzy – konsultantów obsługi teletransmisji

                                              12-odprowadzeniowego zapisu EKG dla Zespołów Ratownictwa Medycznego”

 

Wybór ofert

 

Data umieszczenia: 30.12.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 09.12.2019

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 09.12.2019

powrót

powrót

Zakup drobnego sprzętu i wyposażenia medycznego ZP/34/19

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami

w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 13.12.2019

 

Informacja o częściowym wyborze ofert (cz. II)

 

Data umieszczenia: 21.11.2019

 

Informacja o częściowym wyborze ofert (cz. I)

 

Data umieszczenia: 08.11.2019

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 14.10.2019

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 02.10.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 11.09.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 11.09.2019

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 11.09.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 11.09.2019

 

JEDZ (espd)

 

Data umieszczenia: 11.09.2019

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 11.09.2019

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 11.09.2019

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 11.09.2019

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 11.09.2019

powrót

Zakup materiałów opatrunkowych i medycznych ZP/36/19

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami

w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Data umieszczenia: 20.12.2019

 

Informacja o częściowym wyborze ofert (cz. II)

 

Data umieszczenia: 22.11.2019

 

Informacja o częściowym wyborze ofert (cz. I)

 

Data umieszczenia: 18.11.2019

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 17.10.2019

 

Modyfikacja Zał. Nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy dla Zadania 3

 

Data umieszczenia: 08.10.2019

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 08.10.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 13.09.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 13.09.2019

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 13.09.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 13.09.2019

 

JEDZ (espd)

 

Data umieszczenia: 13.09.2019

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 13.09.2019

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 13.09.2019

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 13.09.2019

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 13.09.2019

Zakup w formie leasingu operacyjnego, z opcją wykupu,

2 ambulansów z wyposażeniem medycznym ZP/40/19

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami

w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 12.12.2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 20.11.2019

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 25.10.2019

 

Modyfikacja Załącznika nr 7 do SIWZ - Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 15.10.2019

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 15.10.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 19.09.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 19.09.2019

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 19.09.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 19.09.2019

 

JEDZ (espd)

 

Data umieszczenia: 19.09.2019

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 19.09.2019

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 19.09.2019

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 19.09.2019

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 19.09.2019

powrót

Zakup artykułów biurowych, wyposażenia i urządzeń biurowych ZP/43/19

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Data umieszczenia: 04.12.2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 19.11.2019

 

Zbiorcze zestawienia ofert

 

Data umieszczenia: 28.10.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 18.10.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 18.10.2019

powrót

Dostawa kart podarunkowych przedpłaconych ZP/45/19

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Data umieszczenia: 04.12.2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 25.11.2019

 

Zbiorcze zestawienia ofert

 

Data umieszczenia: 13.11.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 30.10.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 30.10.2019

powrót

powrót

Dostawa olejów silnikowych, tarcz i klocków hamulcowych

oraz chemii warsztatowej ZP/33/19

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 15.10.2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 04.10.2019

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 13.09.2019

 

Odpowiedzi na pytania i przedłużenie terminu składania ofert

 

Data umieszczenia: 10.09.2019

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 10.09.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 03.09.2019


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 03.09.2019

Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych ZP/37/19

w Zespołach Ratownictwa Medycznego przez:

 

1. Pielęgniarki systemu

        2. Ratowników medycznych

                            3. Kierowców – ratowników medycznych

 

Odrzucenie ofert (Zakończenie postępowania)

 

Data umieszczenia: 18.10.2019

 

Wybór ofert

 

Data umieszczenia: 18.10.2019

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną

w dniach 11.10.2019 r., 15.10.2019 r., 16.10.2019 r., 18.10.2019 r.

 

Data umieszczenia: 10.10.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 16.09.2019

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 16.09.2019

powrót

Zakup artykułów biurowych, wyposażenia i urządzeń biurowych ZP/39/19

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Data umieszczenia: 16.10.2019

 

Informacja o unieważnieniu postępowania na Zadnie nr 2

 

Data umieszczenia: 10.10.2019

 

Informacja o unieważnieniu postępowania na Zadnie nr 1

 

Data umieszczenia: 09.10.2019

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 04.10.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 25.09.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 25.09.2019

powrót

Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych ZP/41/19

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Data umieszczenia: 21.11.2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 13.11.2019

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 24.10.2019

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 17.10.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 14.10.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 14.10.2019

powrót

Zakup części do naprawy ambulansów i preparatów do myjni ZP/44/19

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 05.11.2019

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Data umieszczenia: 31.10.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 22.10.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 22.10.2019

powrót

Okresowe przeglądy serwisowe i naprawy sprzętu medycznego ZP/42/19

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 08.01.2020

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 02.12.2019

 

Zbiorcze zestawienia ofert

 

Data umieszczenia: 28.10.2019

 

Odpowiedzi na pytania (cz. II)

 

Data umieszczenia: 22.10.2019

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 21.10.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 16.10.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 16.10.2019

powrót

Zakup środków czystości i kasków ochronnych ZP/50/19

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 16.01.2020

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 09.01.2020

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 10.12.2019

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 05.12.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 29.11.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 29.11.2019

powrót

Zakup środków czystości i artykułów gospodarczych ZP/48/19

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 07.01.2020

 

Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie nr 4

 

Data umieszczenia: 13.12.2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 11.12.2019

 

Informacja o unieważnieniu postępowania na Zadanie nr 1, 5

 

Data umieszczenia: 20.11.2019

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 19.11.2019

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 14.11.2019

 

Odpowiedzi na pytania cz. III

 

Data umieszczenia: 14.11.2019

 

Odpowiedzi na pytania cz. II

 

Data umieszczenia: 13.11.2019

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 13.11.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 08.11.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 08.11.2019

powrót

Zakup plecaków ratowniczych i toreb transportowych ZP/49/19

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 10.02.2020

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 23.01.2020

 

Informacja o unieważnieniu postępowania na Zadanie 3

 

Data umieszczenia: 09.01.2020

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 07.01.2020

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 24.12.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 04.12.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 04.12.2019

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 04.12.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 04.12.2019

 

JEDZ (espd)

 

Data umieszczenia: 04.12.2019

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 04.12.2019

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 04.12.2019

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 04.12.2019

 

wzór umowy

 

Data umieszczenia: 04.12.2019

powrót

Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans"

SPZOZ w Warszawie ZP/47/19

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami

w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 04.02.2020

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 15.01.2020

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 09.12.2019

 

Odpowiedzi na pytania (cz.III) i modyfikacja treści SIWZ (cz.III)

 

Data umieszczenia: 28.11.2019

 

Odpowiedzi na pytania (cz.II) i modyfikacja treści SIWZ (cz.II)

 

Data umieszczenia: 28.11.2019

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 27.11.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 05.11.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 05.11.2019

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 05.11.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Data umieszczenia: 05.11.2019

 

Wykaz budynków i budowli do ubezpieczenia

 

Data umieszczenia: 05.11.2019

 

Opis konstrukcji budynków i budowli

 

Data umieszczenia: 05.11.2019

 

Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe

 

Data umieszczenia: 05.11.2019

 

Pozostałe środki trwałe, maszyny i urządzenia

 

Data umieszczenia: 05.11.2019

 

Wykaz sprzętu elektronicznego - stacjonarnego

 

Data umieszczenia: 05.11.2019

 

Wykaz sprzętu elektronicznego - przenośnego

 

Data umieszczenia: 05.11.2019

 

Wykaz sprzętu medycznego

 

Data umieszczenia: 05.11.2019

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 05.11.2019

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 05.11.2019

 

Wzory umów

 

Data umieszczenia: 05.11.2019

 

JEDZ

 

Data umieszczenia: 05.11.2019

powrót

Konkurs ofert (uzupełniający) ZP/57/19

na świadczenie usług medycznych w Zespołach Ratownictwa Medycznego przez:

1. Ratowników medycznych

                  2. Kierowców – ratowników medycznych

 

Odrzucenie ofert (Zakończenie postępowania)

 

Data umieszczenia: 06.02.2020

 

Wybór ofert

 

Data umieszczenia: 06.02.2020

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 05.02.2020 r.

 

Data umieszczenia: 04.02.2020

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 04.02.2020 r.

 

Data umieszczenia: 03.02.2020

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 03.02.2020 r.

 

Data umieszczenia: 30.01.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 30.12.2019

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 30.12.2019

powrót

Created in Meditrans.