Podziękowanie dla WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ w Warszawie za pomoc w organizacji II Turnieju Niepodległości o Puchar PGE z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

W dniu 26 listopada 2019 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie Pan dr Karol Bielski odebrał nagrodę Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie: prewencji zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, wynalazczości, projektowania i wdrażania  bezpiecznych technik i technologii w dziedzinie ochrony pracy, popularyzacji prawa pracy i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy.

  

https://www.pip.gov.pl/pl/konkursy/nagroda-glownego-inspektora-pracy-im-haliny-krahelskiej/58974,biografia-haliny-krahelskiej.html

22. 12.2019

07.03.2018

16. 12.2019

07.03.2018

06. 12.2019

07.03.2018

26. 11.2019

07.03.2018

25. 10.2019

07.03.2018

16. 10.2019

07.03.2018

12. 10.2019

07.03.2018

 

Oddanie do użytku nowych ambulansów sanitarnych zakupionych z dotacji

od Samorządu Województwa Mazowieckiego

 

    W dniu 27 września 2019 r., na terenie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ przy ul. J.P. Woronicza 19 w Warszawie odbyło się uroczyste przekazanie do użytku 13 nowych ambulansów zakupionych z dotacji w wysokości 6 610 792, 50 zł od Samorządu Województwa Mazowieckiego. W uroczystym przekazaniu pojazdów wziął udział Pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Pani Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. Pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego podkreślił, że jest to największy tego typu zakup na Mazowszu.  I bardzo potrzebny, bo w sytuacji ratowania życia liczy się przede wszystkim czas. Im szybciej ratownicy dotrą do pacjenta, tym większa szansa na udzielenie mu pomocy. Dlatego inwestowanie w nowoczesne karetki i profesjonalny sprzęt jest dla Samorządu Województwa Mazowieckiego jednym z priorytetów. 

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili także przedstawiciele Rady Społecznej WSPRiTS „Meditrans” w Warszawie: Pani Anna Drewniak i Pan Wojciech Chojnowski, prezes zarządu firmy MAN Truck & Bus Polska, Pan Marc Martinez, Pan Wiesław Marszał - Wojewódzki Konsultant Medyczny w dziedzinie medycyny ratunkowej, Pan Jarosław Chmielewski - Dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pan st. bryg. mgr inż. Artur Rudzik Zastępca  Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej m.st .Warszawy, Pan Bartłomiej Zieliński I Z-ca Komendanta Straży Miejskiej m. st. Warszawy, Pani Ilona Nasiadka Członek Zarządu Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji “Stocer” Sp. z o.o, Pan Mirosław Dąbkowski Dyrektor „Meditrans Ostrołęka” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce oraz Pan Leszek Szpakowski Dyrektor SPZOZ „RM-Meditrans” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach. . W uroczystości wzięła udział także kadra kierownicza oraz pracownicy WSPRiTS „Meditrans” w Warszawie.

Uroczystego poświęcenia nowych ambulansów dokonał ksiądz kanonik Arkadiusz Zawistowski Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia. Pan Marc Martinez prezes zarządu firmy MAN Truck & Bus Polska przekazał na ręce Pana Karola Bielskiego Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans„ w Warszawie  symboliczny klucz do nowych samochodów marki MAN, które zastąpią stare, wysłużone pojazdy. Każdy będzie wyposażony w najnowszej generacji sprzęt medyczny taki jak: defibrylator transportowy, urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, transporter i nosze transportowe, krzesełko kardiologiczne samojezdne, respirator transportowy. Karetki będą obsługiwać warszawskie i okołowarszawskie oddziały WSPRiTS „Meditrans”: Śródmieście (2 karetki), Mokotów Osiedle Stegny, Bielany Osiedle Wrzeciono, Praga Północ, Ursynów, Bemowo, Białołęka Piekiełko (2 karetki),Targówek Osiedle Podgrodzie, Piaseczno, Pruszków oraz Góra Kalwaria. 
Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego i Pan Karol Bielski Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie  przekazali klucz do nowego ambulansu członkom zespołu ratownictwa medycznego W 01 04 z Oddziału Śródmieście. Po odebraniu klucza zespół W 01 04 zgłosił swoją gotowość do pracy i nowym już ambulansem opuścił plac na którym odbywała się uroczystość.
Uroczystość zakończyła się pokazem sygnałów dźwiękowych i świetlnych, a także prezentacją sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu ambulansów, którą prowadził Pan Wojciech Piechowski ze Szkoły Ratownictwa.
 Nowe ambulanse zakupione z dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego to przede wszystkim podniesienie zdolności operacyjnej oraz jakości świadczonych usług medycznych na rzecz mieszkańców Warszawy i okolic. Inwestycja wpłynie też na większy komfort codziennej, ciężkiej  pracy zespołów ratownictwa medycznego.
WSPRiTS „Meditrans” w Warszawie systematycznie się rozwija. W kwietniu zostały uruchomione 2 stacje wyczekiwania i 4 zespoły ratownictwa medycznego (ZRM) w powiecie pruszkowskim oraz 4 stacje i 5 zespołów w powiecie piaseczyńskim. Od września działają kolejne 2 stacje i 2 ZRM w Konstancinie Jeziornie i Rembertowie. Obecnie WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ tworzą stacjonujące w 36 miejscach wyczekiwania 74 zespoły ratownictwa medycznego. 

 

27. 09.2019

07.03.2018

 Zakończyła się sukcesywna dostawa nowych ambulansów, zakupionych dla naszej jednostki        z dotacji od Samorządu Województwa Mazowieckiego. Obecnie trwają prace odbiorcze.

24. 09.2019

07.03.2018

   W dniu 10 września 2019 roku w Oddziale Pruszków, Minister Zdrowia Pan Łukasz  Szumowski  i Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie Pan Karol Bielski podpisali umowę o dofinansowanie w wysokości 400 000 zł na zakup karetki do Oddziału Pruszków w ramach ogólnopolskiego „Programu wymiany ambulansów” . 
W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli także: Wojewoda Mazowiecki Pan Zdzisław Sipiera, przedstawiciele Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawiciele Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na terenie, którego znajduje się Oddział Pruszków (miejsce wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego), przedstawiciele Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o., członkowie zespołów ratownictwa medycznego Oddziału Pruszków. 
Zakupiona w ramach ogólnopolskiego „Programu wymiany ambulansów” karetka służyć będzie mieszkańcom Pruszkowa i powiatu pruszkowskiego. Ambulans wymaga wyposażenia w sprzęt medyczny zakupiony ze środków własnych WSPRiTS „Meditrans” w Warszawie. Szacowany koszt wyposażenia ambulansu wyniesie około 100 000 zł. 
Już we wrześniu warszawskie pogotowie ratunkowe otrzyma 13 nowych ambulansów z pełnym wyposażeniem medycznym, które zostały zakupione z dotacji w wysokości 6 500 000 zł od Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dotacja z Ministerstwa Zdrowia na jeden ambulans jest  jednym z elementów  wymiany  taboru  samochodowego  w  WSPRiTS  „Meditrans”  SPZOZ  w Warszawie.

10. 09.2019

07.03.2018

   Zakończenie pracy zawodowej  jest istotną decyzją, której podjęcie stanowi zarazem stosowny moment  do spojrzenia wstecz i zatrzymania się w wirze codzienności. Taką decyzję podjęły dwie nasze koleżanki związane zawodowo z warszawskim pogotowiem ratunkowym przez wiele lat. Podczas uroczystych spotkań zorganizowanych z okazji  przejścia na emeryturę serdeczne życzenia i podziękowania za długoletnią pracę przekazał osobiście Karol Bielski Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie, wyrażając jednocześnie nadzieję, że towarzyszy im satysfakcja z zawodowych dokonań i poczucie dobrze spełnionego obowiązku.

Nasze koleżanki również wyraziły wdzięczność za życzenia, kwiaty i upominki, ze wzruszeniem i łezką w oku podziękowały za wspólne lata pracy.

Kochanym emerytkom życzymy zdrowia i realizacji marzeń, które ze względu na obowiązki zawodowe musiały odłożyć na później. Teraz jest właśnie czas odpoczynku od pracy na rzecz czerpania radości z każdej chwili dnia. To czas nowych wyzwań i urzeczywistnienia pragnień i marzeń. Życzymy pogody ducha, twórczych sił i aktywności potrzebnej do realizowania swoich zamierzeń, a przede wszystkim życzymy dobrego zdrowia.

Dziękujemy za wieloletnią życzliwą współpracę, za okazywaną pomoc i dzielenie się swoim doświadczeniem zawodowym.

 

 

Emerytura – to czas,

gdy nie istnieją ograniczenia, ani zakazy.

Nawet szef żadnych poleceń nie wydaje.

Teraz zaczyna się nowe, lepsze życie”.

20. 08.2019

07.03.2018

   Dnia 24 lipca 2019 roku o godzinie 10:00 Zespoły Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie uczestniczyły w ćwiczeniu „Metro” Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy i KM PSP Warszawa.

   Ćwiczenia miały na celu usprawnić współpracę pomiędzy służbami biorącymi udział w akcji ratowniczej i zweryfikować procedury ewakuacji metra. Miejscem ćwiczeń były stacje metra Targówek i Szwedzka. Pociąg przewożący ok. 50 osób uległ zapaleniu i stanął pomiędzy stacjami metra.

 

Dziękujemy wszystkim uczestniczącym w ćwiczeniu za współpracę i zaangażowanie.

24. 07.2019

07.03.2018

     Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ  w Warszawie przekazała pluszowe maskotki zebrane w naszej Akcji #Przytul Miś dla dzieci z sali wybudzeń Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.

    W imieniu Dyrektora  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie Pana Karola Bielskiego maskotki przekazały: Pani Magdalena Lejza z-ca Dyrektora ds. Administracji i Sylwia Mróz - inicjatorka akcji  #PrzytulMiś.

   Mamy nadzieję, że nasz dar będzie dla Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” wsparciem w codziennej trudnej pracy na rzecz pacjentów, jak również może choć w małym stopniu ulży chorym dzieciom w dochodzeniu do zdrowia i umili pobyt w szpitalu.

07.2019

07.03.2018

13.05.2019

07.03.2018

15.04.2019

07.03.2018

08.03.2019

07.03.2018

 

 

Szanowni Państwo,

 

smog to problem, z którym na co dzień - szczególnie w sezonie grzewczym - muszą mierzyć się mieszkańcy Mazowsza. To temat ważny społecznie, o którym już się mówi, ale który nadal należy przybliżać. Zwłaszcza, gdy możemy wskazywać rozwiązania tego problemu. Dlatego zapraszamy do włączania się w prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego działania informacyjne i edukacyjne.

 

Zachęcamy do udostępniania na swoich stronach internetowych i w mediach społecznościowych materiałów filmowych, które znajdziecie Państwo pod linkami:

  •  link do FB rzecznika prasowego urzędu marszałkowskiego:

https://www.facebook.com/rzecznik.prasowy.UMWM/videos/2190745947909816/

 

  •  „Smogowe sztuczki” na YT:

https://www.youtube.com/watch?v=C16yPW0VhIE

 

  • Link do strony, z której można pobrać film (by np. móc go osadzić na swojej stronie):

http://powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/antysmogowe-sztuczki

 

Zachęcamy również do odwiedzania strony www.powietrze.mazovia.pl, na której znajdują się aktualne informacje dotyczące działań samorządu Mazowsza w trosce o czyste powietrze.

 

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

nr tel. (22) 59 07 602

biuro.prasowe@mazovia.pl

19.02.2019

07.03.2018

 

Aktualności 2019

Deklaracja dostępności

Created in Meditrans.