el: 22 852 10 09 
Fax: 22 853 21 90 
22 843 57 16 w. 158
22 843 57 16 w. 137

email:

zabezpieczenia@meditrans.waw.pl

Kontakt:

Professional Inc.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie

Kontakt:

 

Kancelaria
tel. 022 525 14 05
fax 022 525 13 80
e-mail: kancelaria@meditrans.waw.pl

Cykl szkoleń zakończony

 

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie zakończyła rekrutację na pierwszy cykl szkoleń e-learningowych wewnętrznych, który obejmował tematy:

  1. Resuscytacja dorosłego. Rytmy do defibrylacji VF/VT bez tętna.
  2. Resuscytacja dorosłego. Rytmy nie do defibrylacji Asystolia/PEA.
  3. Bradykardia u dorosłego. Pacjent niestabilny hemodynamicznie – elektrostymulacja.
  4. Tachykardia u dorosłego. Pacjent niestabilny hemodynamicznie – Kardiowersja.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w innych szkoleniach.

 

Pozdrawiam Administrator

Informacja 

 

- Lekarze systemu 

- Ratownicy Medyczni 

- Kierowcy/Ratownicy Medyczni

- Pielęgniarki/Pielęgniarze systemu 

- Dyspozytorzy medyczni 

WSPRiTS "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie przystępujący do szkolenia e-learning dotyczącego "Dobrych praktyk postępowania dyspozytorów medycznych i zespołów ratownictwa medycznego z pacjentem z podejrzeniem udaru mózgu”, a nie posiadający adresu e-mail lub nie mający zgłoszonego e-maila do Działu Personalnego WSPRiTS "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie prosimy o uzupełnienie adresu poprzez kontakt pod numerami telefonu: 

1. (22) 52 51 410 

2. (22) 52 51 239 

3. (22) 52 51 470 

 

Bardzo dziękujemy 

Instrukcja obsługi użytkownika szkoleń e-learning

 

Lekarze Systemu

Ratownicy Medyczni

Kierowcy/Ratownicy Medyczni

Pielęgniarki/Pielęgniarze systemu

Dyspozytorzy Medyczni

 

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że z dniem 23 kwietnia 2018 r. rozpoczyna się szkolenie e-learningowe w zakresie „Dobrych praktyk postępowania dyspozytorów medycznych i zespołów ratownictwa medycznego z pacjentem z podejrzeniem udaru mózgu”.  Szkolenie odbywać się będzie na platformie edukacyjnej WSPRiTS „Meditrans” w Warszawie.

Materiały dydaktyczne oraz pytania testowe zostały przygotowane we współpracy z Wojewódzkim Konsultantem ds. neurologii Panem Adamem Kobayashi oraz Wojewódzkim Konsultantem ds. ratownictwa medycznego Panem Grzegorzem Michalakiem.

Szkolenie jest bezpłatne i obowiązkowe dla wszystkich lekarzy systemu, ratowników medycznych, pielęgniarek/pielęgniarzy systemu oraz dyspozytorów medycznych świadczących usługi na rzecz WSPRiTS „Meditrans” w Warszawie.

Ratownicy medyczni za udział w szkoleniu otrzymają 5 pkt edukacyjnych. 

Powyżej znajduje się instrukcja obsługi użytkownika.

Strona do szkoleń e-learningu: 

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu na platformie edukacyjnej.

Pismo Pana Karola Bielskiego Dyrektora WSPRiTS "Meditrans"

Zaproszenie na szkolenie 

wsprits.moodle.org.pl

Uwaga!!!

Informujemy, że dla osób, które zostały zakwalifikowane do pierwszej tury szkoleniowej, która rozpoczęła się 23 kwietnia i nie aktywowały jeszcze swojego konta, został przedłużony termin do dnia 29.04.2018 do godziny 23:59. Po tym terminie nie będzie możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.

 

Od 23 kwietnia pracownicy WSPRiTS "Meditrans" będą otrzymywać na swojego e-maila informację z loginem  i hasłem do dostępu do platformy szkoleniowej.

 

WAŻNE!!!

Na szkolenie rejestrowani są pracownicy etapami nie wszyscy rozpoczną 23 kwietnia (informacja dla tych osób, którzy nie dostali jeszcze informacji na e-maila o swoim loginie i haśle).

 

Osoby, które zostały wytypowane do określonego terminu szkolenia i otrzymały informacje na e-mail, są zobowiązane aktywować nadanego użytkownika, zmienić hasło i w określonym terminie zaliczyć szkolenie.

Uprzejmie informujemy, że nie ma możliwości ponownej rejestracji i aktywacji użytkownika na platformie e-learningowej po upływie terminu wskazanego w e-mail.

    Created in Meditrans.