el: 22 852 10 09 
Fax: 22 853 21 90 
22 843 57 16 w. 158
22 843 57 16 w. 137

email:

zabezpieczenia@meditrans.waw.pl

Kontakt:

Professional Inc.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie

Kontakt:

 

Kancelaria
tel. 022 525 14 05
fax 022 525 13 80
e-mail: kancelaria@meditrans.waw.pl

Instrukcja obsługi użytkownika szkoleń e-learning

 

Lekarze Systemu

Ratownicy Medyczni

Kierowcy/Ratownicy Medyczni

Pielęgniarki/Pielęgniarze systemu

Dyspozytorzy Medyczni

 

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że z dniem 23 kwietnia 2018 r. rozpoczyna się szkolenie e-learningowe w zakresie „Dobrych praktyk postępowania dyspozytorów medycznych i zespołów ratownictwa medycznego z pacjentem z podejrzeniem udaru mózgu”.  Szkolenie odbywać się będzie na platformie edukacyjnej WSPRiTS „Meditrans” w Warszawie.

Materiały dydaktyczne oraz pytania testowe zostały przygotowane we współpracy z Wojewódzkim Konsultantem ds. neurologii Panem Adamem Kobayashi oraz Wojewódzkim Konsultantem ds. ratownictwa medycznego Panem Grzegorzem Michalakiem.

Szkolenie jest bezpłatne i obowiązkowe dla wszystkich lekarzy systemu, ratowników medycznych, pielęgniarek/pielęgniarzy systemu oraz dyspozytorów medycznych świadczących usługi na rzecz WSPRiTS „Meditrans” w Warszawie.

Ratownicy medyczni za udział w szkoleniu otrzymają 5 pkt edukacyjnych. 

Powyżej znajduje się instrukcja obsługi użytkownika.

 

Strona do szkoleń e-learningu: 

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu na platformie edukacyjnej.

Pismo Pana Karola Bielskiego Dyrektora WSPRiTS "Meditrans"

Instrukcje 

wsprits.moodle.org.pl

Rozpoczynamy cykl szkoleń 

 

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ          w Warszawie rozpoczyna rekrutację na cykl szkoleń e-learningowych wewnętrznych, które obejmują tematy:

 

  1. Resuscytacja dorosłego. Rytmy do defibrylacji VF/VT bez tętna.
  2. Resuscytacja dorosłego. Rytmy nie do defibrylacji Asystolia/PEA.
  3. Bradykardia u dorosłego. Pacjent niestabilny hemodynamicznie – elektrostymulacja.
  4. Tachykardia u dorosłego. Pacjent niestabilny hemodynamicznie – Kardiowersja.

 

Szkolenia odbywać się będą na platformie edukacyjnej e-learningowej WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie.

Strona do szkoleń e-learningu: 

 

Szkolenie jest bezpłatne dla wszystkich lekarzy systemu, ratowników medycznych, pielęgniarek/pielęgniarzy systemu oraz dyspozytorów medycznych świadczących usługi na rzecz WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie.

Ratownicy medyczni za udział w każdym szkoleniu otrzymują 5 pkt edukacyjnych, łącznie 20 pkt. 

Rekrutacja rozpoczyna się 18 - 27 marca 2019 r. 

Kurs rozpoczyna się od 01 kwietnia godz. 8:00 - 05 kwietnia 23:59.

 

Warunkiem przystąpienia do kursu, jest wysłanie do Szkoły Ratownictwa na adres e-mail: szkola.ratownictwa@meditrans.waw.pl, swoich danych takich jak imię, nazwisko, e-mail oraz sposób zatrudnienia w WSPRiTS "Meditrans". Po weryfikacji danych w Dziele Kadr uczestnik szkolenia zostanie poinformowany za pomocą e-mail o rejestracji i terminie rozpoczęcia kursu).

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w innych szkoleniach.

 

Pozdrawiam Administrator

Szkolenia Archiwalne 

wsprits.moodle.org.pl

Rozpoczynamy cykl szkoleń 

 

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ          w Warszawie rozpoczyna II cykl  szkoleń e-learningowych w zakresie przeciwdziałania COVID-19. 

Szkolenie odbywać się będzie na platformie edukacyjnej covid.moodle.org.pl

 

Platforma zostanie otwarta w dniach: 19.10.2020 r. o godz. 7:00 do dnia 23.10.2020 r.  godz. 23.59

 

 

Pismo Pana Karola Bielskiego Dyrektora WSPRiTS "Meditrans"

Pismo Pana Karola Bielskiego Dyrektora WSPRiTS "Meditrans"

Created in Meditrans.