el: 22 852 10 09 
Fax: 22 853 21 90 
22 843 57 16 w. 158
22 843 57 16 w. 137

email:

zabezpieczenia@meditrans.waw.pl

Kontakt:

Professional Inc.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie

Kontakt:

 

Kancelaria
tel. 022 525 14 05
fax 022 525 13 80
e-mail: kancelaria@meditrans.waw.pl

Cykl szkoleń zakończony

 

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie zakończyła rekrutację na pierwszy cykl szkoleń e-learningowych wewnętrznych, który obejmował tematy:

  1. Resuscytacja dorosłego. Rytmy do defibrylacji VF/VT bez tętna.
  2. Resuscytacja dorosłego. Rytmy nie do defibrylacji Asystolia/PEA.
  3. Bradykardia u dorosłego. Pacjent niestabilny hemodynamicznie – elektrostymulacja.
  4. Tachykardia u dorosłego. Pacjent niestabilny hemodynamicznie – Kardiowersja.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w innych szkoleniach.

 

Pozdrawiam Administrator

Informacja 

 

- Lekarze systemu 

- Ratownicy Medyczni 

- Kierowcy/Ratownicy Medyczni

- Pielęgniarki/Pielęgniarze systemu 

- Dyspozytorzy medyczni 

WSPRiTS "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie przystępujący do szkolenia e-learning dotyczącego "Dobrych praktyk postępowania dyspozytorów medycznych i zespołów ratownictwa medycznego z pacjentem z podejrzeniem udaru mózgu”, a nie posiadający adresu e-mail lub nie mający zgłoszonego e-maila do Działu Personalnego WSPRiTS "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie prosimy o uzupełnienie adresu poprzez kontakt pod numerami telefonu: 

1. (22) 52 51 410 

2. (22) 52 51 239 

3. (22) 52 51 470 

 

Bardzo dziękujemy 

Instrukcja obsługi użytkownika szkoleń e-learning

 

Lekarze Systemu

Ratownicy Medyczni

Kierowcy/Ratownicy Medyczni

Pielęgniarki/Pielęgniarze systemu

Dyspozytorzy Medyczni

 

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że z dniem 23 kwietnia 2018 r. rozpoczyna się szkolenie e-learningowe w zakresie „Dobrych praktyk postępowania dyspozytorów medycznych i zespołów ratownictwa medycznego z pacjentem z podejrzeniem udaru mózgu”.  Szkolenie odbywać się będzie na platformie edukacyjnej WSPRiTS „Meditrans” w Warszawie.

Materiały dydaktyczne oraz pytania testowe zostały przygotowane we współpracy z Wojewódzkim Konsultantem ds. neurologii Panem Adamem Kobayashi oraz Wojewódzkim Konsultantem ds. ratownictwa medycznego Panem Grzegorzem Michalakiem.

Szkolenie jest bezpłatne i obowiązkowe dla wszystkich lekarzy systemu, ratowników medycznych, pielęgniarek/pielęgniarzy systemu oraz dyspozytorów medycznych świadczących usługi na rzecz WSPRiTS „Meditrans” w Warszawie.

Ratownicy medyczni za udział w szkoleniu otrzymają 5 pkt edukacyjnych. 

Powyżej znajduje się instrukcja obsługi użytkownika.

Strona do szkoleń e-learningu: 

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu na platformie edukacyjnej.

Pismo Pana Karola Bielskiego Dyrektora WSPRiTS "Meditrans"

Zaproszenie na szkolenie 

wsprits.moodle.org.pl

Created in Meditrans.