el: 22 852 10 09 
Fax: 22 853 21 90 
22 843 57 16 w. 158
22 843 57 16 w. 137

email:

zabezpieczenia@meditrans.waw.pl

Kontakt:

Professional Inc.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie

Kontakt:

 

Kancelaria
tel. 022 525 14 05
fax 022 525 13 80
e-mail: kancelaria@meditrans.waw.pl

ZABEZPIECZENIA MEDYCZNE IMPREZ MASOWYCH

Adres filii: 
Jana Pawła Woronicza 19
02-625 Warszawa

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans SPZOZ od wielu lat świadczy usługi ratownictwa medycznego na terenie Warszawy i powiatów ościennych. Posiadane przez nas Ambulanse wyposażone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. Nr 62, poz. 504, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 152, poz. 1021 oraz z 2011 r. Nr 217, poz. 1280) oraz wytycznymi Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne zgodnie z (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027.) 

     Jako dysponent Ratownictwa Medycznego opiniujemy pod względem co do wymogów wielkości sił i środków zabezpieczenia pod względem medycznym na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.) na wniosek organizatora. W ramach udzielania świadczeń usług ratownictwa medycznego ściśle współpracujemy ze Strażą pożarną oraz z Policją… 

     Posiadany przez nas potencjał w zakresie kadry personalnej oraz wyposażenia pozwala nam sprawnie i skutecznie zabezpieczyć każdą imprezę masową nie zależnie od rozmiaru i charakteru imprezy

     Nasz personel w pełni profesjonalnie zapewni bezpieczeństwo i opiekę medyczną na zorganizowanej przez Państwa imprezie. W ramach oferty zapewniamy odpowiednio wyposażone ambulanse Typu - S, Typu - P oraz transport ewentualnych poszkodowanych do szpitala. Doświadczenie nasze pozwala nam zapewnić opiekę na największych imprezach masowych, w ostatnich latach zabezpieczaliśmy: Wizyty Papieskie, Pielgrzymki, Stadiony Piłkarskie, Koncerty, Pochody, Imprezy Sylwestrowe, Mistrzostwa Euro 2012

Dysponujemy: 
- Karetkami typu S - specjalistycznymi z Lekarzem 
- Karetkami typu P - podstawowe - ratownicze bądź pielęgniarskie 
- Patrol Medyczny Ratowniczy 
- Punktem Pomocy Medycznej 
- Koordynator Medyczny 
NASZA KADRA MEDYCZNA 


     Wyspecjalizowany personel - Lekarze, Pielęgniarki, Ratownicy medyczni posiadający, doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego - Izby przyjęć, Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych Pogotowia Ratunkowego.

 

 

 

 

 

 

Cennik usług

 

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!

 

Kontakt:

Created in Meditrans.