Formularz wniosku o wydanie opinii WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie

Informacja o wydawaniu opinii o zabezpieczeniu medycznym

Do Państwa dyspozycji są:

- ambulanse specjalistyczne typu "S" m. in. z lekarzem

  na pokładzie;

- ambulanse podstawowe  typu "P" z ratownikami        medycznymi lub pielęgniarkami/pielęgniarzami systemu

  na pokładzie;

- patrol medyczny ratowniczy;

- punkt pomocy medycznej;

- koordynator medyczny. 

 

Zapewniamy też transport poszkodowanych do szpitala,

jeśli zajdzie taka potrzeba.

 

Gwarancją jakości naszych usług jest wyspecjalizowany personel: lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, którzy

od lat specjalizują się w udzielaniu świadczeń zdrowotnych

w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Na zabezpieczeniu imprez i wydarzeń znamy się jak mało kto, bo od 125 lat specjalizujemy się w świadczeniu usług ratownictwa medycznego zarówno w stolicy,

jak i w powiatach ościennych.

 

Nasze ambulanse spełniają wszystkie niezbędne wymogi

a ich wyposażenie jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. Nr 62, poz. 504, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i nr 152 poz. 1021 oraz z 2011 r. nr 217, poz. 1280). Wytycznymi Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027).

MISTRZOSTWA EUROPY 2012

KONCERTY

IMPREZY SYLWESTROWE

POCHODY I MANIFESTACJE

MECZE I ROZGRYWKI SPORTOWE

WIDOWISKA TEATRALNE

WYŚCIGI KOLARSKIE

PRODUKCJE TELEWIZYJNE

PRODUKCJE FILMOWE

WIZYTY VIP-ów

WIZYTY DYPLOMATYCZNE

I WIELE INNYCH

PIELGRZYMKI

WIZYTY PAPIESKIE

ZABEZPIECZAMY, BYŚ CZUŁ SIE PEWNIE

ZAPEWNIAMY NAJNOWOCZEŚNIEJSZY SPRZĘT

WSPARCIE NAJLEPSZYCH PROFESJONALISTÓW

BEZKONKURENCYJNE DOŚWIADCZENIE

tel.  +48 22 843 32 22 w 151
       

ADRES FILII: 
ul. Jana Pawła Woronicza 19
02-625 Warszawa

KONTAKT Z NAMI:

 

 

 

ZABEZPIECZENIE

IMPREZ

Deklaracja dostępności

Created in Meditrans.