Tel: 22 852 10 09 
Fax: 22 853 21 90 
22 843 57 16 w. 158
22 843 57 16 w. 137

email:

zabezpieczenia@meditrans.waw.pl

Kontakt:

Professional Inc.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie

Kontakt:

 

Kancelaria
tel. 022 525 14 05
fax 022 525 13 80
e-mail: kancelaria@meditrans.waw.pl

Zakup jednorazowych artykułów medycznych

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 16.06.2017

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 14.04.2017

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 23.01.2017

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ

 

Data umieszczenia: 04.01.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 14.12.2016

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 14.12.2016

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 
na komputerze, poprzez stronę 


http://ec.europa.eu/growth/espd 


jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 14.12.2016

powrót

powrót

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych przez dyspozytorów medycznych

 

Wybór ofert (zakończenie postępowania)

 

Data umieszczenia: 12.06.2017

 

Listy osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną

w dniach 06.06.2017 r., 08.06.2017 r., 09.06.2017 r., 12.06.2017 r.

 

Data umieszczenia: 05.06.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 16.05.2017

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 16.05.2017

 

 

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych przez kierowców–ratowników medycznych

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 12.06.2017

 

Odrzucenie ofert (zakończenie postępowania)

 

Data umieszczenia: 12.06.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 07.06.2017

 

Data umieszczenia: 01.06.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 02.06.2017

 

Data umieszczenia: 01.06.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 16.05.2017

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 16.05.2017

Świadczenie usług ochrony osób i mienia 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ

w Warszawie

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 14.06.2017

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 14.06.2017

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 06.06.2017

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 25.05.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 15.05.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 15.05.2017

powrót

powrót

 

Konkursu ofert na świadczenie usług medycznych 
w Zespołach Ratownictwa Medycznego przez: 
1. Pielęgniarki systemu 
2. Ratowników medycznych

 

Częściowy wybór ofert (część V)

 

Data umieszczenia: 06.06.2017

 

Oferty odrzucone (zakończenie postępowania)

 

Data umieszczenia: 06.06.2017

 

Częściowy wybór ofert (część IV)

 

Data umieszczenia: 05.06.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 05.06.2017

 

Data umieszczenia: 02.06.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 02.06.2017

 

Data umieszczenia: 01.06.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 01.06.2017

 

Data umieszczenia: 31.05.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 31.05.2017

 

Data umieszczenia: 30.05.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 30.05.2017

 

Data umieszczenia: 29.05.2017

 

Częściowy wybór ofert (część III)

 

Data umieszczenia: 26.05.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 29.05.2017

 

Data umieszczenia: 26.05.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 26.05.2017

 

Data umieszczenia: 25.05.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 25.05.2017

 

Data umieszczenia: 24.05.2017

 

Częściowy wybór ofert (część II)

 

Data umieszczenia: 23.05.2017

 

Oferty odrzucone (część I)

 

Data umieszczenia: 23.05.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 24.05.2017

 

Data umieszczenia: 23.05.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 23.05.2017

 

Data umieszczenia: 22.05.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 22.05.2017

 

Data umieszczenia: 19.05.2017

 

Częściowy wybór ofert 

 

Data umieszczenia: 19.05.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 19.05.2017

 

Data umieszczenia: 18.05.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 18.05.2017

 

Data umieszczenia: 17.05.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 17.05.2017

 

Data umieszczenia: 15.05.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 16.05.2017

 

Data umieszczenia: 12.05.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 12.05.2017

 

Data umieszczenia: 11.05.2017

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 03.04.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 28.03.2017

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 28.03.2017

powrót

Zakup tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli oraz gazów technicznych

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 17.05.2017

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 24.04.2017

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 29.03.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 20.03.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 20.03.2017

powrót

Kontakt:

 

Kancelaria
tel. 022 525 14 05
fax 022 525 13 80
e-mail: kancelaria@meditrans.waw.pl

Zamówienia Publiczne - Archiwum 2017

Created in Meditrans.