el: 22 852 10 09 
Fax: 22 853 21 90 
22 843 57 16 w. 158
22 843 57 16 w. 137

email:

zabezpieczenia@meditrans.waw.pl

Kontakt:

Professional Inc.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie

Kontakt:

 

Kancelaria
tel. 022 525 14 05
fax 022 525 13 80
e-mail: kancelaria@meditrans.waw.pl

Zamówienia Publiczne

 

Zamówienie ZP/41/20

 

Zakup środków czystości i artykułów gospodarczych

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 21.09.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 21.09.2020

 

 

Zamówienie ZP/39/20

 

Zakup środków ochrony indywidualnej

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami

w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 18.09.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 18.09.2020

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 18.09.2020

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 18.09.2020

 

JEDZ (espd)

 

Data umieszczenia: 18.09.2020

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 18.09.2020

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 18.09.2020

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 18.09.2020

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 18.09.2020

 

 

Zamówienie ZP/38/20

 

 

Zakup obuwia roboczego dla członków ZRM

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 21.09.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 16.09.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 16.09.2020

 

 

Zamówienie ZP/36/20

 

Dostawy kaniul, igieł i innych produktów medycznych

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami

w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 15.09.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 15.09.2020

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 15.09.2020

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 15.09.2020

 

JEDZ (espd)

 

Data umieszczenia: 15.09.2020

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 15.09.2020

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 15.09.2020

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 15.09.2020

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 15.09.2020

 

 

Zamówienie ZP/37/20

 

Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 14.09.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 14.09.2020

 

 

Zamówienie ZP/34/20

 

Zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników

 

Unieważnienie postępowania na zadanie nr 3 i nr 5

 

Data umieszczenia: 16.09.2020

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 15.09.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 04.09.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 04.09.2020

 

 

Zamówienie ZP/33/20

 

Dostawy artykułów biurowych

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 11.09.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 03.09.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 03.09.2020

 

 

Zamówienie ZP/32/20

 

Zakup plecaków ratowniczych i toreb transportowych

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w postaci elektronicznej

należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 10.09.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 28.08.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 28.08.2020

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 28.08.2020

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 28.08.2020

 

JEDZ (espd)

 

Data umieszczenia: 28.08.2020

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 28.08.2020

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 28.08.2020

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 28.08.2020

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 28.08.2020

 

 

Zamówienie ZP/29/20

 

Zakup materiałów opatrunkowych

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w postaci elektronicznej

należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Unieważnienie postępowania na zadanie nr 4

 

Data umieszczenia: 16.09.2020

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 10.09.2020

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 28.08.2020

 

Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ

 

Data umieszczenia: 28.08.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 10.08.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 10.08.2020

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 10.08.2020

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 10.08.2020

 

JEDZ (espd)

 

Data umieszczenia: 10.08.2020

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 10.08.2020

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 10.08.2020

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 10.08.2020

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 10.08.2020

 

 

Zamówienie ZP/22/20

 

Zakup w formie leasingu finansowego 10 ambulansów z wyposażeniem medycznym

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w postaci elektronicznej

należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 24.08.2020

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 31.07.2020

 

Zmiana ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 23.07.2020

 

Odpowiedzi na pytania (cz. III), modyfikacja treści SIWZ

i przedłużenie terminu składania ofert - zakup w formie leasingu finansowego

10 ambulansów z wyposażeniem medycznym

 

Data umieszczenia: 21.07.2020

 

Modyfikacja SIWZ

 

Data umieszczenia: 21.07.2020

 

Modyfikacja Zał. nr 2 do SIWZ

- Opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 21.07.2020

 

Modyfikacja Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 21.07.2020

 

Odpowiedzi na pytania (cz. II)

 

Data umieszczenia: 17.07.2020

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 07.07.2020

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

 

Data umieszczenia: 07.07.2020

 

Bilans + rachunek zysków i strat na dzień 31.05.2020 r.

 

Data umieszczenia: 07.07.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 24.06.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 24.06.2020

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 24.06.2020

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 24.06.2020

 

JEDZ (espd)

 

Data umieszczenia: 24.06.2020

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 24.06.2020

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 24.06.2020

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 24.06.2020

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 24.06.2020

 

 

 

 

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2020

 

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2020

 

Data umieszczenia: 09.03.2020

Created in Meditrans.