el: 22 852 10 09 
Fax: 22 853 21 90 
22 843 57 16 w. 158
22 843 57 16 w. 137

email:

zabezpieczenia@meditrans.waw.pl

Kontakt:

Professional Inc.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie

Kontakt:

 

Kancelaria
tel. 022 525 14 05
fax 022 525 13 80
e-mail: kancelaria@meditrans.waw.pl

Zamówienia Publiczne

 

Zamówienie ZP/59/20

 

Zakup 3 ambulansów typu C z wyposażeniem

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 27.11.2020

 

 

Zamówienie ZP/60/20

 

Okresowe przeglądy serwisowe i naprawy sprzętu medycznego

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 25.11.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 25.11.2020

 

 

Zamówienie ZP/58/20

 

Zakup odzieży roboczej dla pracowników

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 23.11.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 23.11.2020

 

 

Zamówienie ZP/57/20

 

Zakup sprzętu unieruchamiającego i stabilizującego

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 23.11.2020

 

 

Zamówienie ZP/55/20

 

Zakup drobnego sprzętu medycznego

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 20.11.2020

 

 

Zamówienie ZP/56/20

 

Zakup preparatu do dezynfekcji metodą zamgławiania

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 26.11.2020

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 23.11.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 17.11.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 17.11.2020

 

 

Zamówienie ZP/54/20

 

Wynajem powierzchni dachu Budynku C o powierzchni 50 m2,

zlokalizowanego w Warszawie przy ul. J. P. Woronicza 19 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 27.11.2020

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 23.11.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 06.11.2020

 

Szczegółowe Warunki Przetargu

 

Data umieszczenia: 06.11.2020

 

 

Zamówienie ZP/52/20

 

Ubezpieczenie komunikacyjne 10 ambulansów użytkowanych

na podstawie umowy leasingu finansowego

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 09.11.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 30.10.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 30.10.2020

 

 

Zamówienie ZP/50/20

 

Zakup wyposażenia medycznego do karetki neonatologicznej

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami

w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Odpowiedzi na pytania (cz. II)

 

Data umieszczenia: 18.11.2020

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 03.11.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 28.10.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 28.10.2020

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 28.10.2020

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 28.10.2020

 

JEDZ (espd)

 

Data umieszczenia: 28.10.2020

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 28.10.2020

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 28.10.2020

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 28.10.2020

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 28.10.2020

 

 

Zamówienie ZP/46/20

 

Zakup części zamiennych, opon i płynów eksploatacyjnych

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami

w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 27.11.2020

 

Zmiana ogłoszenia (II)

 

Data umieszczenia: 25.11.2020

 

Odpowiedzi na pytania, modyfikacja treści SIWZ

i przedłużenie terminu składania ofert (cz. III)

 

Data umieszczenia: 20.11.2020

 

Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

formularz cenowy w zakresie zadania nr 1, 3, 14, 16, 17

 

Data umieszczenia: 20.11.2020

 

Zmiana ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 20.11.2020

 

Odpowiedzi na pytania, modyfikacja treści SIWZ

i przedłużenie terminu składania ofert (cz. II)

 

Data umieszczenia: 17.11.2020

 

Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ dla zadania nr 3

Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 17.11.2020

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 04.11.2020

 

Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ dla zadania nr 4, 5, 6,

Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 04.11.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 21.10.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 21.10.2020

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 21.10.2020

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 21.10.2020

 

JEDZ (espd)

 

Data umieszczenia: 21.10.2020

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 21.10.2020

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 21.10.2020

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 21.10.2020

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 21.10.2020

 

 

Zamówienie ZP/47/20

 

Zakup akcesoriów do urządzeń medycznych 

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami

w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Unieważnienie postępowania na Zadanie 5

 

Data umieszczenia: 27.11.2020

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 20.11.2020

 

Odpowiedzi na pytania (cz. II) i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 12.11.2020

 

Modyfikacja Załącznika nr 2 do SIWZ dla Zadania 9

Opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 12.11.2020

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 29.10.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 20.10.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 20.10.2020

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 20.10.2020

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 20.10.2020

 

JEDZ (espd)

 

Data umieszczenia: 20.10.2020

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 20.10.2020

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 20.10.2020

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 20.10.2020

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 20.10.2020

 

 

Zamówienie ZP/45/20

 

Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami

w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 19.11.2020

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 12.11.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 19.10.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 19.10.2020

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 19.10.2020

 

Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1 i 2

 

Data umieszczenia: 19.10.2020

 

Zaświadczenie o szkodowości do Zadania nr 1 i 2

 

Data umieszczenia: 19.10.2020

 

Wykaz budynków i budowli do ubezpieczenia

 

Data umieszczenia: 19.10.2020

 

Opis konstrukcji budynków i budowli

 

Data umieszczenia: 19.10.2020

 

Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe

 

Data umieszczenia: 19.10.2020

 

Pozostałe środki trwałe, maszyny i urządzenia

 

Data umieszczenia: 19.10.2020

 

Wykaz sprzętu elektronicznego - stacjonarnego

 

Data umieszczenia: 19.10.2020

 

Wykaz sprzętu elektronicznego - przenośnego

 

Data umieszczenia: 19.10.2020

 

Wykaz sprzętu medycznego

 

Data umieszczenia: 19.10.2020

 

JEDZ (ESPD)

 

Data umieszczenia: 19.10.2020

 

Wzór oświadczenia, że Wykonawca należy/nie należy do grupy kapitałowej

 

Data umieszczenia: 19.10.2020

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 19.10.2020

 

Wzory umów

 

Data umieszczenia: 19.10.2020

 

 

Zamówienie ZP/49/20

 

Dostawy artykułów biurowych

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 23.11.2020

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 29.10.2020

 

Odpowiedzi na pytania, modyfikacja treści SIWZ

i przedłużenie terminu składania ofert (cz. II)

 

Data umieszczenia: 26.10.2020

 

Zmiana ogłoszenia (II)

 

Data umieszczenia: 26.10.2020

 

Odpowiedzi na pytania, modyfikacja treści SIWZ

i przedłużenie terminu składania ofert

 

Data umieszczenia: 22.10.2020

 

Zmiana ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 22.10.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 16.10.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 16.10.2020

 

 

Zamówienie ZP/40/20

 

Zakup w formie leasingu finansowego 4 ambulansów

z wyposażeniem medycznym 

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami

w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 27.11.2020

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 30.10.2020

 

Zmiana ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 26.10.2020

 

Modyfikacja treści SIWZ i przedłużenie terminu składania ofert

 

Data umieszczenia: 21.10.2020

 

Modyfikacja Zał. nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia-Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 21.10.2020

 

Modyfikacja Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 21.10.2020

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ

 

Data umieszczenia: 15.10.2020

 

Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ

 

Data umieszczenia: 15.10.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 22.09.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 22.09.2020

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 22.09.2020

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 22.09.2020

 

JEDZ (espd)

 

Data umieszczenia: 22.09.2020

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 22.09.2020

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 22.09.2020

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 22.09.2020

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 22.09.2020

 

 

Zamówienie ZP/39/20

 

Zakup środków ochrony indywidualnej

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami

w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Częściowy wybór najkorzystniejszej oferty (cz. II)

 

Data umieszczenia: 24.11.2020

 

Częściowy wybór najkorzystniejszej oferty (cz. I)

 

Data umieszczenia: 12.11.2020

 

Unieważnienie postępowania na Zadanie nr 3

 

Data umieszczenia: 09.11.2020

 

Unieważnienie postępowania na Zadanie nr 2

 

Data umieszczenia: 22.10.2020

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 21.10.2020

 

Odpowiedzi na pytania (cz. II)

 

Data umieszczenia: 06.10.2020

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 24.09.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 18.09.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 18.09.2020

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 18.09.2020

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 18.09.2020

 

JEDZ (espd)

 

Data umieszczenia: 18.09.2020

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 18.09.2020

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 18.09.2020

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 18.09.2020

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 18.09.2020

 

 

Zamówienie ZP/36/20

 

Dostawy kaniul, igieł i innych produktów medycznych

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami

w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 24.11.2020

 

Unieważnienie postępowania na Zadanie nr 14

 

Data umieszczenia: 28.10.2020

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 20.10.2020

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 08.10.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 15.09.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 15.09.2020

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 15.09.2020

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 15.09.2020

 

JEDZ (espd)

 

Data umieszczenia: 15.09.2020

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 15.09.2020

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 15.09.2020

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 15.09.2020

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 15.09.2020

 

 

Zamówienie ZP/32/20

 

Zakup plecaków ratowniczych i toreb transportowych

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w postaci elektronicznej

należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 28.10.2020

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 30.09.2020

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 10.09.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 28.08.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 28.08.2020

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 28.08.2020

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 28.08.2020

 

JEDZ (espd)

 

Data umieszczenia: 28.08.2020

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 28.08.2020

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 28.08.2020

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 28.08.2020

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 28.08.2020

 

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2020

 

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2020

 

Data umieszczenia: 09.03.2020

Created in Meditrans.