el: 22 852 10 09 
Fax: 22 853 21 90 
22 843 57 16 w. 158
22 843 57 16 w. 137

email:

zabezpieczenia@meditrans.waw.pl

Kontakt:

Professional Inc.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie

Kontakt:

 

Kancelaria
tel. 022 525 14 05
fax 022 525 13 80
e-mail: kancelaria@meditrans.waw.pl

Zamówienia Publiczne

Zakup materiałów medycznych

na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 09.02.2018

 

Modyfikacja zbiorczego zestawienia ofert

 

Data umieszczenia: 29.12.2017

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 27.12.2017

 

Odpowiedzi na pytania (cz. III)

 

Data umieszczenia: 13.12.2017

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ (cz. II)

 

Data umieszczenia: 11.12.2017

 

Odpowiedzi na pytania (cz. I)

 

Data umieszczenia: 24.11.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 14.11.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 14.11.2017

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 
na komputerze, poprzez stronę 
http://ec.europa.eu/growth/espd 
jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 14.11.2017

 

powrót

Zakup części zamiennych, opon i chemii samochodowej

 

Wybór najkorzystniejszej oferty dla Zadania 2

 

Data umieszczenia: 07.02.2018

 

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej

oferty dla Zadania nr 2

 

Data umieszczenia: 05.02.2018

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 05.02.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 08.01.2018

 

Zmiana ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 03.01.2018

 

Odpowiedzi na pytania, modyfikacja SIWZ (cz. III)

i przedłużenie terminu składania ofert

 

Data umieszczenia: 29.12.2017

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ (część II)

 

Data umieszczenia: 27.12.2017

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ

 

Data umieszczenia: 19.12.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 22.11.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 22.11.2017

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 
na komputerze, poprzez stronę 
http://ec.europa.eu/growth/espd 
jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 22.11.2017

 

powrót

Dostawy jednorazowych artykułów medycznych

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 11.01.2018

 

Odpowiedzi na pytania (cz. II)

 

Data umieszczenia: 04.01.2018

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 13.12.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 30.11.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 30.11.2017

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 
na komputerze, poprzez stronę 
http://ec.europa.eu/growth/espd 
jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 30.11.2017

 

powrót

Dostawy drobnego sprzętu diagnostycznego i transportowego

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 30.01.2018

 

Odpowiedzi na pytania (część II)

 

Data umieszczenia: 23.01.2018

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 15.01.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 20.12.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 20.12.2017

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 
na komputerze, poprzez stronę 
http://ec.europa.eu/growth/espd 
jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 20.12.2017

 

powrót

Dostawy materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia medycznego

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 08.02.2018

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 30.01.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 03.01.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 03.01.2018

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 
na komputerze, poprzez stronę 
http://ec.europa.eu/growth/espd 
jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 03.01.2018

 

powrót

Dostawa wyposażenia medycznego do karetki neonatologicznej

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 05.02.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 11.01.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 11.01.2018

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 
na komputerze, poprzez stronę 
http://ec.europa.eu/growth/espd 
jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 11.01.2018

 

powrót

Dostawa produktów leczniczych

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 14.02.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 24.01.2018

 

Zmiana ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 18.01.2018

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ (część I)

 

Data umieszczenia: 18.01.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 12.01.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 12.01.2018

 

 

 

Dostawy akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu medycznego

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 17.01.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 17.01.2018

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 
na komputerze, poprzez stronę 
http://ec.europa.eu/growth/espd 
jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 17.01.2018

 

powrót

powrót

Dostawy produktów do dezynfekcji

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 14.02.2018

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 09.02.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 02.02.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 02.02.2018

 

powrót

Konkurs ofert (uzupełniający) na wykonywanie usług medycznych przez dyspozytorów medycznych

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 05.02.2018

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 05.02.2018

 

powrót

Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych przez lekarzy systemu

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 07.02.2018

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 07.02.2018

 

powrót

Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych przez: 

- ratowników medycznych 

               - kierowców ratowników medycznych

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 08.02.2018

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 08.02.2018

 

powrót

Created in Meditrans.