Tel: 22 852 10 09 
Fax: 22 853 21 90 
22 843 57 16 w. 158
22 843 57 16 w. 137

email:

zabezpieczenia@meditrans.waw.pl

Kontakt:

Professional Inc.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie

Kontakt:

 

Kancelaria
tel. 022 525 14 05
fax 022 525 13 80
e-mail: kancelaria@meditrans.waw.pl

Zamówienia Publiczne

Plan Zamówień Publicznych WSPRiTS "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie na 2017 rok


Plan Zamówień Publicznych

 

Data umieszczenia: 28.03.2017

powrót

Zakup materiałów eksploatacyjnych i drobnego sprzętu medycznego

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 12.09.2017

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 05.09.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 02.08.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 02.08.2017

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 
na komputerze, poprzez stronę 
http://ec.europa.eu/growth/espd 
jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 02.08.2017

powrót

powrót

Sukcesywne dostawy olejów silnikowych i płynów samochodowych

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 08.09.2017

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 25.08.2017

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 18.08.2017

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 14.08.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 04.08.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 04.08.2017

powrót

Zakup materiałów opatrunkowych

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 19.09.2017

 

Odpowiedzi na pytania III

 

Data umieszczenia: 05.09.2017

 

Odpowiedzi na pytania II

 

Data umieszczenia: 04.09.2017

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 28.08.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 10.08.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 10.08.2017

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 
na komputerze, poprzez stronę 
http://ec.europa.eu/growth/espd 
jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 10.08.2017

powrót

Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych przez ratowników medycznych

 

Oferty odrzucone (zakończenie postępowania)

 

Data umieszczenia: 18.09.2017

 

Częściowy wybór ofert (część III)

 

Data umieszczenia: 14.09.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę w dniu 14.09.2017 r.

 

Data umieszczenia: 13.09.2017

 

Częściowy wybór ofert (część II)

 

Data umieszczenia: 12.09.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę w dniu 12.09.2017 r.

 

Data umieszczenia: 08.09.2017

 

Częściowy wybór ofert (część I)

 

Data umieszczenia: 07.09.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę 06.09.2017 r i 07.09.2017 r.

 

Data umieszczenia: 05.09.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 25.08.2017

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 25.08.2017

powrót

Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych przez: 
- Lekarzy systemu 
- Lekarzy zespołu transportu sanitarnego typu „N”

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę w dniu 26.09.2017 r.

 

Data umieszczenia: 25.09.2017

 

Przedłużenie terminu składania ofert

 

Data umieszczenia: 12.09.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 07.09.2017

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 07.09.2017

powrót

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej – Recykling 6 pojazdów wycofanych z eksploatacji

 

Informacja o wyborze oferty

 

Data umieszczenia: 14.09.2017

 

Zaproszenie

 

Data umieszczenia: 07.09.2017

powrót

Sukcesywne dostawy artykułów i urządzeń biurowych

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ (cz. II)

 

Data umieszczenia: 22.09.2017

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ

 

Data umieszczenia: 22.09.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 18.09.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 18.09.2017

powrót

Konkurs ofert na przeprowadzanie badań (wstępnych, okresowych i kontrolnych) pracowników

 

Ujednolicony Załącznik nr 8 do SWK

 

Data umieszczenia: 22.09.2017

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SWK

 

Data umieszczenia: 22.09.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 19.09.2017

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 19.09.2017

powrót

Sukcesywne dostawy odzieży i obuwia ochronnego oraz roboczego

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 20.09.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 20.09.2017

Created in Meditrans.