el: 22 852 10 09 
Fax: 22 853 21 90 
22 843 57 16 w. 158
22 843 57 16 w. 137

email:

zabezpieczenia@meditrans.waw.pl

Kontakt:

Professional Inc.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie

Kontakt:

 

Kancelaria
tel. 022 525 14 05
fax 022 525 13 80
e-mail: kancelaria@meditrans.waw.pl

Zamówienia Publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2019

 

Plan postępowań w roku 2019

 

Data umieszczenia: 19.03.2019

Zakup ambulansów typu C 

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w postaci elektronicznej

należy złożyć na Platformie zakupowej pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Informacja o unieważnieniu postępowania na Zadanie nr 3

 

Data umieszczenia: 11.06.2019

 

Informacja o częściowym wyborze ofert (cz. III)

 

Data umieszczenia: 06.06.2019

 

Informacja o częściowym wyborze ofert (cz. II)

 

Data umieszczenia: 05.06.2019

 

Informacja o częściowym wyborze ofert (cz. I)

 

Data umieszczenia: 29.05.2019

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 07.05.2019

 

Odpowiedzi na pytania (cz. IV)

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

 

Modyfikacja zał. nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

 

Modyfikacja zał. nr 7 do SIWZ – Wzory umów

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

 

Odpowiedzi na pytania (cz. III)

 

Data umieszczenia: 26.04.2019

 

Odpowiedzi na pytania (cz. II)

 

Data umieszczenia: 24.04.2019

 

Modyfikacja treści SIWZ (cz. II)

 

Data umieszczenia: 19.04.2019

 

Modyfikacja Zał. nr 2 do SIWZ

- Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy dla Zadania 1

 

Data umieszczenia: 19.04.2019

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 18.04.2019

 

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania (II)

 

Data umieszczenia: 16.04.2019

 

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania

 

Data umieszczenia: 15.04.2019

 

Modyfikacja treści SIWZ - zakup ambulansów typu C

 

Data umieszczenia: 12.04.2019

 

Modyfikacja Zał. nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy dla Zadania nr 4

 

Data umieszczenia: 12.04.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 03.04.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 03.04.2019

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 03.04.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy dla Zadania 1

 

Data umieszczenia: 03.04.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy dla Zadania 2

 

Data umieszczenia: 03.04.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy dla Zadania 3

 

Data umieszczenia: 03.04.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy dla Zadania 4

 

Data umieszczenia: 03.04.2019

 

JEDZ (espd)

 

Data umieszczenia: 03.04.2019

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 03.04.2019

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 03.04.2019

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 03.04.2019

 

Wzory umów

 

Data umieszczenia: 03.04.2019

 

Wzór protokołu dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia,

szkolenia personelu i odbioru końcowego

 

Data umieszczenia: 03.04.2019

powrót

powrót

Zakup akcesoriów do urządzeń medycznych

 

 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w postaci elektronicznej

należy złożyć na Platformie zakupowej pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 06.06.2019

 

Informacja o unieważnieniu postępowania na Zadanie 6, 7, 8, 9

 

Data umieszczenia: 29.05.2019

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 27.05.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 24.04.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 24.04.2019

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 24.04.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 24.04.2019

 

JEDZ

 

Data umieszczenia: 24.04.2019

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 24.04.2019

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 24.04.2019

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 24.04.2019

 

Wzory umów

 

Data umieszczenia: 24.04.2019

powrót

Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów

 

 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w postaci elektronicznej

należy złożyć na Platformie zakupowej pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 03.06.2019

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 22.05.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

 

Wykaz samochodów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

 

Informacja dotyczące przebiegu szkodowego

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

 

JEDZ

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

powrót

Zakup jednorazowych produktów medycznych 

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w postaci elektronicznej

należy złożyć na Platformie zakupowej pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 31.05.2019

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 14.05.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

 

JEDZ

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

powrót

Okresowe przeglądy serwisowe i naprawy sprzętu medycznego

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 14.06.2019

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 24.05.2019

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 21.05.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 13.05.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 13.05.2019

powrót

Zakup drobnego sprzętu medycznego

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 28.05.2019

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 21.05.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 16.05.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 16.05.2019

powrót

Dostawa olejów silnikowych i płynów samochodowych

oraz preparatów do myjni automatycznej 

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 12.06.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 12.06.2019

powrót

Konkurs ofert (uzupełniający) na wykonywanie usług medycznych przez dyspozytorów medycznych

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 17.06.2019

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 17.06.2019

powrót

Zakup drobnego wyposażenia i akcesoriów medycznych

 

 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w postaci elektronicznej

należy złożyć na Platformie zakupowej pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 18.06.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 18.06.2019

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 18.06.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 18.06.2019

 

JEDZ

 

Data umieszczenia: 18.06.2019

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 18.06.2019

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 18.06.2019

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 18.06.2019

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 18.06.2019

powrót

Created in Meditrans.