Zamówienia

Publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2023

 

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2023 - aktualizacja 23.10.2023

 

Data umieszczenia: 23.10.2023

 

 

Tekst łatwy do czytania - ETR

 

Postępowanie 54/ZP/2023

 

Dostawa kaniul, igieł i innych produktów medycznych

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 01.12.2023

 

 

Postępowanie 53/ZP/2023

 

 Wynajem powierzchni parkingowej na terenie Oddziału WSPRiTS „Meditrans”

SPZOZ w Warszawie przy ul. Woronicza 19 – 10 miejsc parkingowych

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 23.11.2023

 

Szczegółowe Warunki Przetargu

 

Data umieszczenia: 23.11.2023

 

Załącznik nr 1 do SWP – Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 23.11.2023

 

Załącznik nr 2 do SWP – Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 23.11.2023

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Zakup fantomów i akcesoriów szkoleniowych

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 17.11.2023

 

 

Postępowanie 52/ZP/2023

 

Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 16.11.2023

 

 

Postępowanie 51/ZP/2023

 

Zakup wyposażenia medycznego do ambulansu neonatologicznego

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 15.11.2023

 

 

Postępowanie 50/ZP/2023

 

 Wynajem powierzchni dachu Budynku C o powierzchni 50 m²,

zlokalizowanego w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 19

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Data umieszczenia: 24.11.2023

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 09.11.2023

 

Szczegółowe Warunki Przetargu

 

Data umieszczenia: 09.11.2023

 

Załącznik nr 1 do SWP – Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 09.11.2023

 

Załącznik nr 2 do SWP – Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 09.11.2023

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Zakup fantomów i akcesoriów szkoleniowych

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 08.11.2023

 

 

Postępowanie 49/ZP/2023

 

Dostawa kart podarunkowych przedpłaconych

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 06.11.2023

 

 

Postępowanie 48/ZP/2023

 

Dostawa środków czystości i artykułów gospodarczych

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 06.11.2023

 

 

Postępowanie 47/ZP/2023

 

 Konkurs  ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych przez:

      - kierowców - ratowników medycznych

- kierowców - pielęgniarzy systemu

 

Odrzucenie ofert (zakończenie postępowania)

 

Data umieszczenia: 05.12.2023

 

 Wybór ofert

 

Data umieszczenia: 05.12.2023

 

 Lista osób zaproszonych na rozmowę w dniach 29-30.11.2023 i 1-4.12.2023

 

Data umieszczenia: 28.11.2023

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 06.11.2023

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 06.11.2023

 

 

Postępowanie 46/ZP/2023

 

Zakup akcesoriów i produktów medycznych

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 31.10.2023

 

 

Postępowanie 45/ZP/2023

 

Zakup części zamiennych i płynów eksploatacyjnych

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 27.10.2023

 

 

Postępowanie 43/ZP/2023

 

Dostawa artykułów biurowych, kalendarzy i wyposażenia i urządzeń biurowych

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 16.10.2023

 

 

Postępowanie 42/ZP/2023

 

Zakup środków ochrony indywidualnej i sprzętu unieruchamiającego

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 16.10.2023

 

 

Postępowanie 41/ZP/2023

 

Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 04.10.2023

 

 

Postępowanie 40/ZP/2023

 

Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 04.10.2023

 

 

Postępowanie 39/ZP/2023

 

Dostawa olejów silnikowych i płynów samochodowych

oraz preparatów do myjni automatycznej

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 31.08.2023

 

 

Postępowanie 35/ZP/2023

 

Dostawa materiałów opatrunkowych

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 14.08.2023

 

 

Postępowanie 30/ZP/2023

 

Zakup 9 sztuk ambulansów transportowych

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 28.07.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaracja dostępności

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

i  TRANSPORTU SANITARNEGO "MEDITRANS" SPZOZ

W WARSZAWIE

Created in Meditrans.