el: 22 852 10 09 
Fax: 22 853 21 90 
22 843 57 16 w. 158
22 843 57 16 w. 137

email:

zabezpieczenia@meditrans.waw.pl

Kontakt:

Professional Inc.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie

Kontakt:

 

Kancelaria
tel. 022 525 14 05
fax 022 525 13 80
e-mail: kancelaria@meditrans.waw.pl

Zamówienia Publiczne

powrót

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018

 

Plan postępowań

 

Data umieszczenia: 27.03.2018

powrót

Zakup wyposażenia medycznego do karetki neonatologicznej

 

Informacja o unieważnieniu postępowania na Zadania 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9

 

Data umieszczenia: 30.11.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 29.11.2018

 

Odpowiedzi na pytania (cz. II) i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 19.11.2018

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 07.11.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 22.10.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 22.10.2018

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 

na komputerze, poprzez stronę 

 

http://ec.europa.eu/growth/espd

 

 jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 22.10.2018

powrót

powrót

Zakup części zamiennych, opon i płynów eksploatacyjnych

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 29.11.2018

 

Zmiana ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 13.11.2018

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

 

Data umieszczenia: 09.11.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 22.10.2018


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 22.10.2018

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 

na komputerze, poprzez stronę

 

 http://ec.europa.eu/growth/espd 

 

jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 22.10.2018

powrót

Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans”

SPZOZ w Warszawie

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 30.11.2018

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 23.11.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 22.10.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 22.10.2018

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 

na komputerze, poprzez stronę

 

 http://ec.europa.eu/growth/espd 

 

jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 22.10.2018

powrót

powrót

Dostawy środków czystości

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 15.11.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 06.11.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 06.11.2018

powrót

powrót

Okresowe przeglądy serwisowe i naprawy sprzętu medycznego

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 2, 3, 7, 9, 12, 13

 

Data umieszczenia: 04.12.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 23.11.2018

 

Zmiana ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 20.11.2018

 

Odpowiedzi na pytania (część II) i przedłużenie terminu składania ofert

 

Data umieszczenia: 20.11.2018

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 19.11.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 13.11.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 13.11.2018

powrót

powrót

Dostawy artykułów biurowych, wyposażenia i urządzeń biurowych

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 23.11.2018

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 20.11.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 14.11.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 14.11.2018

powrót

powrót

Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych przez lekarzy systemu

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 10.12.2018

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 10.12.2018

powrót

powrót

Dostawy akcesoriów i jednorazowych materiałów medycznych

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 11.12.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 11.12.2018

powrót

Created in Meditrans.