Tel: 22 852 10 09 
Fax: 22 853 21 90 
22 843 57 16 w. 158
22 843 57 16 w. 137

email:

zabezpieczenia@meditrans.waw.pl

Kontakt:

Professional Inc.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie

Kontakt:

 

Kancelaria
tel. 022 525 14 05
fax 022 525 13 80
e-mail: kancelaria@meditrans.waw.pl

Okresowe przeglądy serwisowe, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 06.07.2017

 

Zbiorcze zestawienie ofert dotyczące postępowania przetargowego

 

Data umieszczenia: 18.05.2017

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 12.05.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 05.05.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 05.05.2017

Zamówienia Publiczne

Plan Zamówień Publicznych WSPRiTS "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie na 2017 rok


Plan Zamówień Publicznych

 

Data umieszczenia: 28.03.2017

Zakup drobnego sprzętu medycznego

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 20.07.2017

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 30.05.2017

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 28.03.2017

 

Odpowiedzi na pytania II

 

Data umieszczenia: 17.03.2017

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ

 

Data umieszczenia: 16.03.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 14.02.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 14.02.2017

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 
na komputerze, poprzez stronę: 


http://ec.europa.eu/growth/espd 


jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 14.02.2017

Zakup jednorazowych artykułów medycznych

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 06.07.2017

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 06.03.2017

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 24.02.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 25.01.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 25.01.2017

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 
na komputerze, poprzez stronę 


http://ec.europa.eu/growth/espd 


jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 25.01.2017

powrót

powrót

powrót

powrót

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych przez lekarzy systemu

 

Odrzucenie ofert (zakończenie postępowania)

 

Data umieszczenia: 22.06.2017

 

Częściowego wyboru ofert cz. III

 

Data umieszczenia: 22.06.2017

 

Częściowy wybór ofert cz. II

 

Data umieszczenia: 21.06.2017

 

Częściowy wybór ofert

 

Data umieszczenia: 09.06.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 22.05.2017

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 22.05.2017

Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 18.07.2017

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 11.07.2017

 

Wykaz pojazdów do ubezpieczenia WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ w Warszawie

 

Data umieszczenia: 27.06.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – ujednolicony tekst po modyfikacji

 

Data umieszczenia: 27.06.2017

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ

 

Data umieszczenia: 27.06.2017

 

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji – sprostowanie

 

Data umieszczenia: 27.06.2017

 

Modyfikacja treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ

 

Data umieszczenia: 23.06.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 02.06.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 02.06.2017

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 

na komputerze, poprzez stronę 

http://ec.europa.eu/growth/espd 
jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 02.06.2017

 

powrót

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych
przez ratowników medycznych posiadających kwalifikacje ratownika wodnego

 

Wybór ofert (zakończenie postępowania)

 

Data umieszczenia: 30.06.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 29.06.2017 r. i 30.06.2017 r.

 

Data umieszczenia: 26.06.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 26.06.2017 r.

 

Data umieszczenia: 23.06.2017

 

Oferty odrzucone

 

Data umieszczenia: 23.06.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 07.06.2017

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 07.06.2017

 

 

 

powrót

powrót

Zakup w formie leasingu finansowego 
15 sztuk ambulansów z wyposażeniem medycznym

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 25.07.2017

 

Opinia i raport biegłego rewidenta za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015

 

Data umieszczenia: 18.07.2017

 

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015-31.12.2015

 

Data umieszczenia: 18.07.2017

 

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014

 

Data umieszczenia: 18.07.2017

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ (cz. III)

 

Data umieszczenia: 14.07.2017

 

SIWZ po modyfikacji (cz.II)

 

Data umieszczenia: 07.07.2017

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ (cz.II)

 

Data umieszczenia: 07.07.2017

 

Zmiana ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 06.07.2017

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ (cz.I)

 

Data umieszczenia: 04.07.2017

 

SIWZ po modyfikacji

 

Data umieszczenia: 04.07.2017

 

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania

 

Data umieszczenia: 27.06.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 16.06.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 16.06.2017

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 

na komputerze, poprzez stronę 

http://ec.europa.eu/growth/espd 
jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 16.06.2017

 

Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych

przez kierowców - ratowników medycznych

 

Unieważnienie postępowania (zakończenie postępowania)

 

Data umieszczenia: 10.07.2017

 

Odrzucenie oferty

 

Data umieszczenia: 10.07.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 05.07.2017 r.

 

Data umieszczenia: 29.06.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 19.06.2017

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 19.06.2017

 

 

 

powrót

Zakup akcesoriów i drobnego sprzętu medycznego

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 21.07.2017

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 29.06.2017

 

Odpowiedzi na pytania (część II)

 

Data umieszczenia: 26.06.2017

 

Zmiana ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 26.06.2017

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ

 

Data umieszczenia: 26.06.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 19.06.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 19.06.2017

 

powrót

powrót

Sukcesywne dostawy olejów silnikowych i płynów samochodowych

 

Unieważnienie postępowania

 

Data umieszczenia: 21.07.2017

 

Zbiorcze zestawienie

 

Data umieszczenia: 18.07.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 07.07.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 07.07.2017

 

 

powrót

powrót

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia

na sukcesywne dostawy odzieży i obuwia dla zespołów ratownictwa medycznego 

 

Ogłoszenie o dialogu technicznym

 

Data umieszczenia: 07.07.2017

 

powrót

Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych przez lekarzy systemu

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 17.07.2017

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 17.07.2017

 

 

Wydzierżawienie powierzchni gruntu 1150 m2 wraz z budynkiem stacji paliw o powierzchni 116 m2,

zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Woronicza 19

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 25.07.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 10.07.2017

 

Szczegółowe Warunki Przetargu

 

Data umieszczenia: 10.07.2017

 

 

Wynajem powierzchni dachu Budynku C o powierzchni 50 m2, zlokalizowanego

w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 19

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 24.07.2017

 

Szczegółowe Warunki Przetargu

 

Data umieszczenia: 24.07.2017

 

 

powrót

Created in Meditrans.