el: 22 852 10 09 
Fax: 22 853 21 90 
22 843 57 16 w. 158
22 843 57 16 w. 137

email:

zabezpieczenia@meditrans.waw.pl

Kontakt:

Professional Inc.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie

Kontakt:

 

Kancelaria
tel. 022 525 14 05
fax 022 525 13 80
e-mail: kancelaria@meditrans.waw.pl

Zamówienia Publiczne

powrót

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018

 

Plan postępowań

 

Data umieszczenia: 27.03.2018

Dostawy akcesoriów do sprzętu medycznego

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 19.10.2018

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 05.10.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 03.09.2018

 

Odpowiedzi na pytania II

 

Data umieszczenia: 24.08.2018

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 20.08.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 26.07.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 26.07.2018

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 

na komputerze, poprzez stronę

 

 http://ec.europa.eu/growth/espd

 

jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 26.07.2018

Zakup materiałów opatrunkowych

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 09.10.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 18.09.2018

 

Odpowiedzi na pytania III

 

Data umieszczenia: 04.09.2018

 

Odpowiedzi na pytania II

 

Data umieszczenia: 23.08.2018

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 14.08.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 10.08.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 10.08.2018

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml

 na komputerze, poprzez stronę

 

 http://ec.europa.eu/growth/espd

 

 jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 10.08.2018

powrót

powrót

powrót

Zakup urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej

 

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania

 

Data umieszczenia: 05.10.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 25.09.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 25.09.2018

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml

 na komputerze, poprzez stronę

 

 http://ec.europa.eu/growth/espd

 

 jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 25.09.2018

powrót

powrót

Dostawy środków czystości, artykułów gospodarczych

i profesjonalnej chemii gospodarczej

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 17.10.2018

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 12.10.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 05.10.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 05.10.2018

powrót

Created in Meditrans.