Zamówienia

Publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2023

 

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2023

 

Data umieszczenia: 08.03.2023

 

 

Tekst łatwy do czytania - ETR

 

Postępowanie 12/ZP/2023

 

Świadczenie usług medycznych przez

- lekarzy systemu,

                                            - lekarzy – konsultantów obsługi teletransmisji

                                 12-odprowadzeniowego zapisu EKG

                                        dla Zespołów Ratownictwa Medycznego

 

 Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 14.03.2023

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 14.03.2023

 

 

Postępowanie 11/ZP/2023

 

Zakup ambulansów w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 07.03.2023

 

 

Postępowanie 10/ZP/2023

 

Odbiór i transport do miejsca utylizacji odpadów medycznych

oraz leków przeterminowanych

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 23.02.2023

 

 

Postępowanie 9/ZP/2023

 

 Świadczenie usług medycznych przez kierowców-ratowników

 

Częściowy wybór ofert (cz. II) 

 

Data umieszczenia: 15.03.2023

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną w dniach 14, 15 i 20.03.2023 r.

 

Data umieszczenia: 13.03.2023

 

Częściowy wybór ofert (cz. I) 

 

Data umieszczenia: 09.03.2023

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 13.03.2023 r.

 

Data umieszczenia: 09.03.2023

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 06.03.2023 r.

 

Data umieszczenia: 03.03.2023

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 03.03.2023 r.

 

Data umieszczenia: 01.03.2023

 

 Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 14.02.2023

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 14.02.2023

 

 

Postępowanie 8/ZP/2023

 

Świadczenie usług medycznych przez

- lekarzy systemu,

                                         - lekarzy zespołu transportu sanitarnego „N”

                                            - lekarzy – konsultantów obsługi teletransmisji

                                 12-odprowadzeniowego zapisu EKG

                                        dla Zespołów Ratownictwa Medycznego

 

Wybór ofert

 

Data umieszczenia: 27.02.2023

 

 Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 13.02.2023

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 13.02.2023

 

 

Postępowanie 7/ZP/2023

 

Zakup akcesoriów i wyposażenia do sprzętu medycznego

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 13.02.2023

 

 

Postępowanie 6/ZP/2023

 

Zakup wyposażenia do ambulansu neonatologicznego

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 10.02.2023

 

 

Postępowanie 5/ZP/2023

 

Sukcesywne bezgotówkowe dostawy paliw do pojazdów

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 07.02.2023

 

 

Postępowanie 4/ZP/2023

 

Zakup jednorazowych materiałów medycznych

i plecaków ratowniczych

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 30.01.2023

 

 

Postępowanie 3/ZP/2023

 

Zakup drobnego sprzętu i wyposażenia medycznego

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 25.01.2023

 

 

Postępowanie 51/ZP/2022

 

Okresowe przeglądy serwisowe, konserwacja

i naprawa sprzętu medycznego

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 18.01.2023

 

 

Postępowanie 2/ZP/2023

 

Zakup igieł doszpikowych, worków resuscytacyjnych

i innych produktów medycznych

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 17.01.2023

 

 

Postępowanie 1/ZP/2023

 

Dostawa produktów leczniczych

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 17.01.2023

 

 

Postępowanie 52/ZP/2022

 

Zakup środków ochrony indywidualnej i sprzętu unieruchamiającego

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 19.12.2022

 

 

Postępowanie 50/ZP/2022

 

Zakup zestawów ratowniczych i materiałów medycznych

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 16.12.2022

 

 

Postępowanie 46/ZP/2022

 

Dostawa kaniul, igieł i innych produktów medycznych

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 02.12.2022

 

 

Deklaracja dostępności

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

i  TRANSPORTU SANITARNEGO "MEDITRANS" SPZOZ

W WARSZAWIE

Created in Meditrans.