Created in Meditrans.

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

i  TRANSPORTU SANITARNEGO "MEDITRANS" SPZOZ

W WARSZAWIE

Deklaracja dostępności

 

Postępowanie 14/ZP/2021

 

Zakup jednorazowych materiałów medycznych

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 03.05.2021

 

 

Postępowanie 15/ZP/2021

 

Zakup drobnego sprzętu medycznego

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 30.04.2021

 

 

Postępowanie 13/ZP/2021

 

 

Świadczenie usług medycznych przez:

- Ratowników medycznych

                   - Kierowców – ratowników medycznych

 

Odrzucenie ofert (zakończenie postępowania)

 

Data umieszczenia: 07.05.2021

 

Wybór ofert

 

Data umieszczenia: 07.05.2021

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę w dniach 05.05.2021 r. - 07.05.2021 r.

 

Data umieszczenia: 30.04.2021

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 16.04.2021

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 16.04.2021

 

 

Postępowanie 10/ZP/2021

 

Zakup tlenu medycznego oraz gazów technicznych wraz z dzierżawą butli

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 15.04.2021

 

 

Postępowanie 9/ZP/2021

 

Dostawa środków dezynfekcyjnych

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 07.04.2021

 

 

Postępowanie 7/ZP/2021

 

Zakup urządzeń medycznych

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 31.03.2021

 

 

 

Postępowanie 6/ZP/2021

 

Zakup 5 ambulansów typu C

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 31.03.2021

 

 

Postępowanie 5/ZP/2021

 

Zakup 25 ambulansów typu C

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 31.03.2021

 

 

 

Postępowanie 4/ZP/2021

 

Zakup ambulansu neonatologicznego

wraz ze specjalistycznym sprzętem medycznym

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 29.03.2021

 

 

Postępowanie 3/ZP/2021

 

Dostawa produktów leczniczych

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 25.03.2021

 

 

Zamówienie ZP/68/20

 

Zakup elektrod i akcesoriów do sprzętu medycznego

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 23.12.2020

Tekst łatwy do czytania - ETR

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2021

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2021 - aktualizacja

 

Data umieszczenia: 13.04.2021

Zamówienia

Publiczne