el: 22 852 10 09 
Fax: 22 853 21 90 
22 843 57 16 w. 158
22 843 57 16 w. 137

email:

zabezpieczenia@meditrans.waw.pl

Kontakt:

Professional Inc.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie

Kontakt:

 

Kancelaria
tel. 022 525 14 05
fax 022 525 13 80
e-mail: kancelaria@meditrans.waw.pl

Zamówienia Publiczne

powrót

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018

 

Plan postępowań

 

Data umieszczenia: 27.03.2018

Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 30.07.2018

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 11.07.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 20.06.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 14.05.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 14.05.2018

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 

na komputerze, poprzez stronę

 http://ec.europa.eu/growth/espd 

jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 14.05.2018

powrót

Dostawy olejów silnikowych, płynów samochodowych oraz preparatów do myjni automatycznej

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 07.08.2018

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 30.07.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 22.06.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 12.06.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 12.06.2018

 

 

powrót

Dostawy drobnego sprzętu medycznego diagnostycznego i transportowego

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 09.08.2018

 

Odpowiedzi na pytania II

 

Data umieszczenia: 30.07.2018

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 17.07.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 03.07.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 03.07.2018

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 

na komputerze, poprzez stronę 

 

http://ec.europa.eu/growth/espd

 

 jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 03.07.2018

powrót

Okresowe przeglądy serwisowe, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego

 

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty dla zadania nr 1, 2, 6

 

Data umieszczenia: 14.08.2018

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 09.08.2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie nr 4, 8, 11,13,15

 

Data umieszczenia: 31.07.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 16.07.2018

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 10.07.2018

 

Zmiana ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 10.07.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 04.07.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 04.07.2018

 

 

powrót

Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych przez lekarzy systemu

 

Unieważnienie postępowania (zakończenie postępowania)

 

Data umieszczenia: 31.07.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 13.07.2018

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 13.07.2018

 

 

powrót

Dostawy akcesoriów do sprzętu medycznego

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 26.07.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 26.07.2018

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 

na komputerze, poprzez stronę

 

 http://ec.europa.eu/growth/espd

 

jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 26.07.2018

powrót

Zakup materiałów opatrunkowych

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 14.08.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 10.08.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 10.08.2018

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml

 na komputerze, poprzez stronę

 

 http://ec.europa.eu/growth/espd

 

 jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 10.08.2018

powrót

    Created in Meditrans.