Created in Meditrans.

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

i  TRANSPORTU SANITARNEGO "MEDITRANS" SPZOZ

W WARSZAWIE

Deklaracja dostępności

 

Postępowanie 47/ZP/2022

 

Świadczenie usług medycznych przez kierowców ratowników medycznych

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 02.12.2022

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 02.12.2022

 

 

Postępowanie 46/ZP/2022

 

Dostawa kaniul, igieł i innych produktów medycznych

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 02.12.2022

 

 

Postępowanie 45/ZP/2022

 

Dostawa materiałów eksploatacyjnych

oraz wyposażenia i urządzeń biurowych

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 25.11.2022

 

 

Postępowanie 44/ZP/2022

 

Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 18.11.2022

 

 

Postępowanie 43/ZP/2022

 

Dostawa ręczników papierowych z dozownikami

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 16.11.2022

 

 

Postępowanie 42/ZP/2022

 

Odbiór odpadów komunalnych z warszawskich oddziałów Zamawiającego

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 09.11.2022

 

 

Postępowanie 41/ZP/2022

 

Dostawa kart podarunkowych przedpłaconych

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 08.11.2022

 

 

Postępowanie 39/ZP/2022

 

Dostawa olejów silnikowych i płynów samochodowych

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 28.10.2022

 

 

Postępowanie 40/ZP/2022

 

Wynajem części nieruchomości położonej w Warszawie

przy ul. Wydawniczej 70

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 01.12.2022

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 27.10.2022

 

Szczegółowe Warunki Przetargu

 

Data umieszczenia: 27.10.2022

 

Załącznik Nr 1 do SWP – Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 27.10.2022

 

Załącznik Nr 2 do SWP – Oświadczenia i wykazy

 

Data umieszczenia: 27.10.2022

 

Załącznik Nr 3 do SWP – Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 27.10.2022

 

 

Postępowanie 34/ZP/2022

 

Dostawa części zamiennych, opon i płynów eksploatacyjnych

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 04.10.2022

 

 

Postępowanie 33/ZP/2022

 

Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 04.10.2022

 

 

 

Tekst łatwy do czytania - ETR

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2022

 

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2022 aktualizacja 01.12.2022

 

Data umieszczenia: 01.12.2022

 

 

Zamówienia

Publiczne