el: 22 852 10 09 
Fax: 22 853 21 90 
22 843 57 16 w. 158
22 843 57 16 w. 137

email:

zabezpieczenia@meditrans.waw.pl

Kontakt:

Professional Inc.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie

Kontakt:

 

Kancelaria
tel. 022 525 14 05
fax 022 525 13 80
e-mail: kancelaria@meditrans.waw.pl

Zamówienia Publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2019

 

Plan postępowań w roku 2019

 

Data umieszczenia: 19.03.2019

powrót

powrót

Dostawa olejów silnikowych, tarcz i klocków hamulcowych

oraz chemii warsztatowej

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 04.10.2019

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 13.09.2019

 

Odpowiedzi na pytania i przedłużenie terminu składania ofert

 

Data umieszczenia: 10.09.2019

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 10.09.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 03.09.2019


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 03.09.2019

powrót

Zakup drobnego sprzętu i wyposażenia medycznego

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami

w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 14.10.2019

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 02.10.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 11.09.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 11.09.2019

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 11.09.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 11.09.2019

 

JEDZ (espd)

 

Data umieszczenia: 11.09.2019

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 11.09.2019

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 11.09.2019

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 11.09.2019

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 11.09.2019

powrót

Zakup materiałów opatrunkowych i medycznych

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami

w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Modyfikacja Zał. Nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy dla Zadania 3

 

Data umieszczenia: 08.10.2019

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 08.10.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 13.09.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 13.09.2019

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 13.09.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 13.09.2019

 

JEDZ (espd)

 

Data umieszczenia: 13.09.2019

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 13.09.2019

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 13.09.2019

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 13.09.2019

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 13.09.2019

Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych

w Zespołach Ratownictwa Medycznego przez:

 

1. Pielęgniarki systemu

        2. Ratowników medycznych

                            3. Kierowców – ratowników medycznych

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną

w dniach 11.10.2019 r., 15.10.2019 r., 16.10.2019 r., 18.10.2019 r.

 

Data umieszczenia: 10.10.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 16.09.2019

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 16.09.2019

powrót

Zakup w formie leasingu operacyjnego, z opcją wykupu,

2 ambulansów z wyposażeniem medycznym

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami

w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 19.09.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 19.09.2019

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 19.09.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 19.09.2019

 

JEDZ (espd)

 

Data umieszczenia: 19.09.2019

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 19.09.2019

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 19.09.2019

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 19.09.2019

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 19.09.2019

powrót

Zakup artykułów biurowych, wyposażenia i urządzeń biurowych

 

Informacja o unieważnieniu postępowania na Zadnie nr 2

 

Data umieszczenia: 10.10.2019

 

Informacja o unieważnieniu postępowania na Zadnie nr 1

 

Data umieszczenia: 09.10.2019

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 04.10.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 25.09.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 25.09.2019

powrót

Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 14.10.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 14.10.2019

powrót

Created in Meditrans.