Zamówienia

Publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2024

 

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2024 - aktualizacja 13.03.2024

 

Data umieszczenia: 13.03.2024

 

 

Tekst łatwy do czytania - ETR

Postępowanie 23/ZP/2024

 

Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych przez:

      - lekarzy systemu,

                                                  - lekarzy – konsultantów obsługi teletransmisji

                                                                     12-odprowadzeniowego zapisu EKG

                                                                              dla Zespołów Ratownictwa Medycznego  

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 16.05.2024

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 16.05.2024

 

 

Postępowanie 22/ZP/2024

 

 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie badań z diagnostyki laboratoryjnej

 

 

Odpowiedzi na pytania (cz.II)

 

Data umieszczenia: 22.05.2024

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 17.05.2024

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 14.05.2024

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 14.05.2024

 

Załącznik nr 1 do SWK

 

Data umieszczenia: 14.05.2024

 

Załącznik nr 2 do SWK

 

Data umieszczenia: 14.05.2024

 

Załącznik nr 3 do SWK

 

Data umieszczenia: 14.05.2024

 

Załącznik nr 4 do SWK

 

Data umieszczenia: 14.05.2024

 

Załącznik nr 5 do SWK

 

Data umieszczenia: 14.05.2024

 

Załącznik nr 6 do SWK

 

Data umieszczenia: 14.05.2024

 

Załącznik nr 7 do SWK

 

Data umieszczenia: 14.05.2024

 

Załącznik nr 8 do SWK

 

Data umieszczenia: 14.05.2024

 

Załącznik nr 9 do SWK

 

Data umieszczenia: 14.05.2024

 

 

Postępowanie 21/ZP/2024

 

Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych przez:

      - kierowców – ratowników medycznych,

- kierowców – pielęgniarzy systemu

 

 

Odrzucenie ofert (zakończenie postępowania)

 

Data umieszczenia: 16.05.2024

 

Wybór ofert

 

Data umieszczenia: 16.05.2024

 

 Lista osób zaproszonych na rozmowę w dniach 15,16.05.2024 r.

 

Data umieszczenia: 13.05.2024

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 18.04.2024

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 18.04.2024

 

 

Postępowanie 19/ZP/2024

 

Zakup 2 ambulansów typu C wraz z dodatkowym wyposażeniem,

w ramach dotacji celowej Ministerstwa Zdrowia

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 25.03.2024

 

 

Postępowanie 17/ZP/2024

 

Zakup części zamiennych i materiałów do układu klimatyzacji

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 14.03.2024

 

 

Postępowanie 16/ZP/2024

 

Dostawa środków dezynfekcyjnych

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 13.03.2024

 

 

Postępowanie 13/ZP/2024

 

Zakup akcesoriów i wyposażenia do sprzętu medycznego

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 07.03.2024

 

 

Postępowanie 12/ZP/2024

 

Zakup elektrod i papieru do defibrylatorów

oraz innych produktów medycznych

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 28.02.2024

 

 

Postępowanie 08/ZP/2024

 

Zakup drobnego sprzętu i wyposażenia medycznego

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 08.02.2024

  

 

 

 

 

 

 

Deklaracja dostępności

Created in Meditrans.