el: 22 852 10 09 
Fax: 22 853 21 90 
22 843 57 16 w. 158
22 843 57 16 w. 137

email:

zabezpieczenia@meditrans.waw.pl

Kontakt:

Professional Inc.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie

Kontakt:

 

Kancelaria
tel. 022 525 14 05
fax 022 525 13 80
e-mail: kancelaria@meditrans.waw.pl

Zamówienia Publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2019

 

Plan postępowań w roku 2019

 

Data umieszczenia: 19.03.2019

powrót

Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów

 

 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w postaci elektronicznej

należy złożyć na Platformie zakupowej pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Data umieszczenia: 23.07.2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 24.06.2019

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 03.06.2019

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 22.05.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

 

Wykaz samochodów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

 

Informacja dotyczące przebiegu szkodowego

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

 

JEDZ

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

powrót

Zakup jednorazowych produktów medycznych 

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w postaci elektronicznej

należy złożyć na Platformie zakupowej pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 12.08.2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 19.07.2019

 

Informacja o unieważnieniu postępowania na Zadanie 4 i 10

 

Data umieszczenia: 02.07.2019

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 31.05.2019

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 14.05.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

 

JEDZ

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 30.04.2019

powrót

Okresowe przeglądy serwisowe i naprawy sprzętu medycznego

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 12.07.2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 14.06.2019

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 24.05.2019

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 21.05.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 13.05.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 13.05.2019

powrót

Dostawa olejów silnikowych i płynów samochodowych

oraz preparatów do myjni automatycznej 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Data umieszczenia: 26.07.2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 10.07.2019

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 24.06.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 12.06.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 12.06.2019

powrót

Zakup drobnego wyposażenia i akcesoriów medycznych

 

 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w postaci elektronicznej

należy złożyć na Platformie zakupowej pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Informacja o częściowym wyborze ofert (cz.II)

 

Data umieszczenia: 09.08.2019

 

Informacja o częściowym wyborze ofert (cz. I)

 

Data umieszczenia: 02.08.2019

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 22.07.2019

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 09.07.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 18.06.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 18.06.2019

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 18.06.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 18.06.2019

 

JEDZ

 

Data umieszczenia: 18.06.2019

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 18.06.2019

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 18.06.2019

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 18.06.2019

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 18.06.2019

powrót

Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych przez: 

                                                   1. Lekarzy systemu 

                              2. Lekarzy – konsultantów obsługi teletransmisji 12-odprowadzeniowego

      zapisu EKG dla Zespołów Ratownictwa Medycznego

 

Unieważnienie postępowania (Zakończenie postępowania)

 

Data umieszczenia: 17.07.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 01.07.2019

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 01.07.2019

powrót

Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych

w Zespołach Ratownictwa Medycznego przez:

 1. Pielęgniarki systemu 

        2. Ratowników medycznych 

                         3. Kierowców – ratowników medycznych

 

Odrzucenie ofert (Zakończenie postępowania)

 

Data umieszczenia: 06.08.2019

 

Częściowy wybór ofert (część III)

 

Data umieszczenia: 06.08.2019

 

Częściowy wybór ofert (część II)

 

Data umieszczenia: 01.08.2019

 

Częściowy wybór ofert (część I)

 

Data umieszczenia: 26.07.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 10.07.2019

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 10.07.2019

powrót

Zakup ambulansów typu C i drobnego sprzętu medycznego 

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w postaci elektronicznej

należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 19.08.2019

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 25.07.2019

 

Odpowiedzi na pytania (cz.II)

 

Data umieszczenia: 18.07.2019

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 17.07.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 11.07.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 11.07.2019

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 11.07.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy dla Zadania 1

 

Data umieszczenia: 11.07.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy dla Zadania 2

 

Data umieszczenia: 11.07.2019

 

JEDZ (espd)

 

Data umieszczenia: 11.07.2019

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 11.07.2019

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 11.07.2019

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 11.07.2019

 

Wzory umów

 

Data umieszczenia: 11.07.2019

 

Wzór protokołu dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia,

szkolenia personelu i odbioru końcowego

 

Data umieszczenia: 11.07.2019

powrót

Zakup materiałów opatrunkowych i zestawów do konikopuncji 

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w postaci elektronicznej

należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Odpowiedzi na pytania (II)

 

Data umieszczenia: 13.08.2019

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 31.07.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 19.07.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 19.07.2019

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 19.07.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 19.07.2019

 

JEDZ

 

Data umieszczenia: 19.07.2019

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 19.07.2019

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 19.07.2019

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 19.07.2019

 

Wzory umów

 

Data umieszczenia: 19.07.2019

powrót

Przeprowadzanie badań (wstępnych okresowych i kontrolnych) pracowników

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 12.08.2019

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 12.08.2019

powrót

Created in Meditrans.