el: 22 852 10 09 
Fax: 22 853 21 90 
22 843 57 16 w. 158
22 843 57 16 w. 137

email:

zabezpieczenia@meditrans.waw.pl

Kontakt:

Professional Inc.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie

Kontakt:

 

Kancelaria
tel. 022 525 14 05
fax 022 525 13 80
e-mail: kancelaria@meditrans.waw.pl

Zamówienia Publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018

 

Plan postępowań

 

Data umieszczenia: 27.03.2018

Zakup części zamiennych, opon i płynów eksploatacyjnych

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 07.02.2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 18.01.2019

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 3

 

Data umieszczenia: 03.01.2019

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania 1, 6 i 9

 

Data umieszczenia: 19.12.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 29.11.2018

 

Zmiana ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 13.11.2018

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

 

Data umieszczenia: 09.11.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 22.10.2018


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 22.10.2018

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 

na komputerze, poprzez stronę

 

 http://ec.europa.eu/growth/espd 

 

jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 22.10.2018

powrót

powrót

Wynajem powierzchni dachu 25 m2 Budynku C Oddziału Techniczno – Administracyjnego,

zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Woronicza 19

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 21.01.2019

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 10.01.2019

 

Przedłużenie terminu składania ofert

 

Data umieszczenia: 04.01.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 20.12.2018

 

Szczegółowe Warunki Przetargu

 

Data umieszczenia: 20.12.2018

powrót

Zakup wyposażenia medycznego do karetki neonatologicznej i akcesoriów transportowych 

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w postaci elektronicznej

należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 31.01.2019

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 18.01.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 28.12.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 28.12.2018

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 28.12.2018

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 28.12.2018

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 28.12.2018

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 28.12.2018

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 28.12.2018

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 28.12.2018

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml na komputerze,

 

poprzez stronę http://ec.europa.eu/growth/espd

 

 jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 28.12.2018

powrót

Okresowe przeglądy serwisowe, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 13.02.2019

 

Zbiorcze zestawienie

 

Data umieszczenia: 18.01.2019

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 14.01.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 07.01.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 07.01.2019

powrót

Dostawy jednorazowych materiałów medycznych

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami

w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 05.02.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 08.01.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 08.01.2019

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 08.01.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 08.01.2019

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 08.01.2019

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 08.01.2019

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 08.01.2019

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 08.01.2019

 

JEDZ

 

Data umieszczenia: 08.01.2019

powrót

Dostawy drobnego sprzętu diagnostycznego

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w postaci elektronicznej

należy złożyć na Platformie zakupowej pod adresem:

 https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 08.02.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 15.01.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 15.01.2019

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 15.01.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 15.01.2019

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 15.01.2019

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 15.01.2019

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 15.01.2019

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 15.01.2019

 

JEDZ

 

Data umieszczenia: 15.01.2019

powrót

powrót

Dostawy produktów leczniczych

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 01.02.2019

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 29.01.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 23.01.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 23.01.2019

 

powrót

Zakup części zamiennych, regenerowanych oraz opon

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w postaci elektronicznej

należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Modyfikacja treści odpowiedzi na pytania z dnia 14.02.2019 r.

 

Data umieszczenia: 15.02.2019

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 14.02.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 24.01.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 24.01.2019

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 24.01.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 24.01.2019

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 24.01.2019

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 24.01.2019

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 24.01.2019

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 24.01.2019

 

JEDZ

 

Data umieszczenia: 24.01.2019

 

 

powrót

Dostawy różnych produktów medycznych

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w postaci elektronicznej

należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 31.01.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 31.01.2019

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 31.01.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 31.01.2019

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 31.01.2019

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 31.01.2019

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 31.01.2019

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 31.01.2019

 

JEDZ

 

Data umieszczenia: 31.01.2019

 

 

powrót

Zakup drobnego wyposażenia medycznego ambulansów 

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w postaci elektronicznej

należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 01.02.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 01.02.2019

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 01.02.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 01.02.2019

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 01.02.2019

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 01.02.2019

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 01.02.2019

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 01.02.2019

 

JEDZ

 

Data umieszczenia: 01.02.2019

 

 

powrót

Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych przez: 

 

                               1. Lekarzy systemu 

                               2. Lekarzy – konsultantów obsługi teletransmisji Zespołów Ratownictwa Medycznego 

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 11.02.2019

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 11.02.2019

powrót

Dostawa produktów do dezynfekcji

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 15.02.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 15.02.2019

 

 

Created in Meditrans.