el: 22 852 10 09 
Fax: 22 853 21 90 
22 843 57 16 w. 158
22 843 57 16 w. 137

email:

zabezpieczenia@meditrans.waw.pl

Kontakt:

Professional Inc.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie

Kontakt:

 

Kancelaria
tel. 022 525 14 05
fax 022 525 13 80
e-mail: kancelaria@meditrans.waw.pl

Zamówienia Publiczne

Dostawy akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu medycznego

 

Częściowy wybór najkorzystniejszej oferty (cz. II)

 

Data umieszczenia: 06.06.2018

 

Częściowy wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 29.05.2018

 

Unieważnienie postępowania na zadanie nr 1, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 23

 

Data umieszczenia: 23.05.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 27.02.2018

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 20.02.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 17.01.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 17.01.2018

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 
na komputerze, poprzez stronę 
http://ec.europa.eu/growth/espd 
jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 17.01.2018

 

powrót

powrót

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018

 

Plan postępowań

 

Data umieszczenia: 27.03.2018

Sukcesywne bezgotówkowe dostawy paliw do pojazdów

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 05.06.2018

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 29.05.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 22.05.2018

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 08.05.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 16.04.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 16.04.2018

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 

na komputerze, poprzez stronę

 http://ec.europa.eu/growth/espd 

jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 16.04.2018

 

Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 20.06.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 14.05.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 14.05.2018

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 

na komputerze, poprzez stronę

 http://ec.europa.eu/growth/espd 

jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 14.05.2018

powrót

Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych przez lekarzy systemu

 

Wybór oferty (Zakończenie postępowania) 

 

Data umieszczenia: 15.06.2018

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę w dniu 14.06.2018 r.

 

Data umieszczenia: 05.06.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 16.05.2018

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 16.05.2018

 

 

powrót

powrót

Dostawy olejów silnikowych, płynów samochodowych oraz preparatów do myjni automatycznej

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 22.06.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 12.06.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 12.06.2018

 

 

powrót

    Created in Meditrans.