el: 22 852 10 09 
Fax: 22 853 21 90 
22 843 57 16 w. 158
22 843 57 16 w. 137

email:

zabezpieczenia@meditrans.waw.pl

Kontakt:

Professional Inc.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie

Kontakt:

 

Kancelaria
tel. 022 525 14 05
fax 022 525 13 80
e-mail: kancelaria@meditrans.waw.pl

Zamówienia Publiczne

Zakup wyposażenia medycznego do karetki neonatologicznej ZP/58/19

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami

w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 30.03.2020

 

Informacja o unieważnieniu postępowania na Zadanie 4, 9, 12

 

Data umieszczenia: 05.03.2020

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 07.02.2020

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 30.01.2020

 

Modyfikacja Zał. nr 2 do SIWZ

- Opis przedmiotu zamówienia_Formularz cenowy dla Zadania 11

 

Data umieszczenia: 30.01.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 03.01.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 03.01.2020

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 03.01.2020

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 03.01.2020

 

JEDZ (espd)

 

Data umieszczenia: 03.01.2020

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 03.01.2020

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 03.01.2020

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 03.01.2020

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 03.01.2020

powrót

Zakup w formie leasingu finansowego 6 ambulansów z wyposażeniem medycznym ZP/55/19

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami

w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 11.03.2020

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 06.02.2020

 

Zmiana ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 31.01.2020

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ

 

Data umieszczenia: 27.01.2020

 

Dokumenty finansowe

 

Data umieszczenia: 27.01.2020

 

Modyfikacja Zał. nr 7 do SIWZ – Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 27.01.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 03.01.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 03.01.2020

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 03.01.2020

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 03.01.2020

 

JEDZ (espd)

 

Data umieszczenia: 03.01.2020

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 03.01.2020

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 03.01.2020

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 03.01.2020

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 03.01.2020

powrót

Zamówienie ZP/03/20

Dostawy produktów leczniczych

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 28.02.2020

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 04.02.2020

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 30.01.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 27.01.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 27.01.2020

Zamówienie ZP/01/20

Zakup akcesoriów i materiałów medycznych 

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami

w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Informacja o unieważnieniu postępowania na Zadanie 17

 

Data umieszczenia: 26.03.2020

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 10.03.2020

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 03.03.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 05.02.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 05.02.2020

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 05.02.2020

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 05.02.2020

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

Data umieszczenia: 05.02.2020

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 05.02.2020

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 05.02.2020

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 05.02.2020

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 05.02.2020

powrót

Zamówienie ZP/04/20

Zakup części zamiennych i płynów eksploatacyjnych

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Data umieszczenia: 10.03.2020

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 04.03.2020

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 17.02.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 07.02.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 07.02.2020

powrót

Zamówienie ZP/05/20

Dostawy produktów do dezynfekcji

 

Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie nr 1

 

Data umieszczenia: 17.03.2020

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 12.03.2020

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 09.03.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 03.03.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 03.03.2020

 

 

powrót

Zamówienie ZP/06/20

Świadczenie usług medycznych przez lekarzy

 

Wybór ofert

 

Data umieszczenia: 24.03.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 10.03.2020

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 10.03.2020

 

 

powrót

Zamówienie ZP/07/20

Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych przez:

- ratowników medycznych

                - kierowców-ratowników medycznych 

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną w dniach 08-09.04.2020 r.

 

Data umieszczenia: 07.04.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 17.03.2020

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 17.03.2020

 

 

powrót

Zamówienie ZP/08/20

 

Sukcesywne bezgotówkowe dostawy paliw do pojazdów

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami

w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 24.03.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 24.03.2020

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 24.03.2020

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 24.03.2020

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

Data umieszczenia: 24.03.2020

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 24.03.2020

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 24.03.2020


Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 24.03.2020

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 24.03.2020

 

 

powrót

 

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2020

 

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2020

 

Data umieszczenia: 09.03.2020

 

 

powrót

Zamówienie ZP/09/20

 

Zakup części zamiennych

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 25.03.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 25.03.2020

 

 

powrót

Zamówienie ZP/10/20

 

Zakup drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami

w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 07.04.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 07.04.2020

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 07.04.2020

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 07.04.2020

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

Data umieszczenia: 07.04.2020

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 07.04.2020

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 07.04.2020

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 07.04.2020

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 07.04.2020

 

 

powrót

Zakup akcesoriów do urządzeń medycznych ZP/52/19

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w postaci elektronicznej

należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 02.03.2020

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 28.01.2020

 

Informacja o unieważnieniu postępowania na Zadanie 9 i 14

 

Data umieszczenia: 13.01.2020

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 10.01.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 09.12.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 09.12.2019

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 09.12.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 09.12.2019

 

JEDZ (espd)

 

Data umieszczenia: 09.12.2019

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 09.12.2019

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 09.12.2019

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 09.12.2019

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 09.12.2019

powrót

Zakup elektrod i innych produktów medycznych ZP/54/19

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami

w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty dla Zadania 11

 

Data umieszczenia: 17.03.2020

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 04.03.2020

 

Oferty dodatkowe

 

Data umieszczenia: 07.02.2020

 

Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie 1 i 10

 

Data umieszczenia: 03.02.2020

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 20.01.2020

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 10.01.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 13.12.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 13.12.2019

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 13.12.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 13.12.2019

 

JEDZ (espd)

 

Data umieszczenia: 13.12.2019

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 13.12.2019

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 13.12.2019

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 13.12.2019

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 13.12.2019

powrót

Zakup części zamiennych, opon i płynów eksploatacyjnych ZP/51/19

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami

w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Data umieszczenia: 20.03.2020

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 06.03.2020

 

Informacja o unieważnieniu postępowania na Zadania 10, 13, 14, 15

 

Data umieszczenia: 29.01.2020

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 22.01.2020

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 10.01.2020

 

Modyfikacja Zał. Nr 2 do SIWZ

– Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy dla Zadania nr 1, 3, 4, 5, 6

 

Data umieszczenia: 10.01.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 19.12.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 19.12.2019

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 19.12.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 19.12.2019

 

JEDZ (espd)

 

Data umieszczenia: 19.12.2019

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 19.12.2019

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 19.12.2019

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 19.12.2019

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 19.12.2019

powrót

Zakup drobnego sprzętu diagnostycznego ZP/56/19

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami

w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 10.03.2020

 

Informacja o unieważnieniu postępowania na zadania 2, 6, 13

 

Data umieszczenia: 03.02.2020

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 24.01.2020

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 16.01.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 23.12.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 23.12.2019

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 23.12.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 23.12.2019

 

JEDZ (espd)

 

Data umieszczenia: 23.12.2019

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 23.12.2019

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 23.12.2019

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 23.12.2019

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 23.12.2019

powrót

Dostawy jednorazowych produktów medycznych ZP/46/19

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami

w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 03.03.2020

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 24.01.2020

 

Informacja o unieważnieniu postępowania na Zadanie nr 13

 

Data umieszczenia: 23.12.2019

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 09.12.2019

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 26.11.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 05.11.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 05.11.2019

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 05.11.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 05.11.2019

 

JEDZ (espd)

 

Data umieszczenia: 05.11.2019

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 05.11.2019

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 05.11.2019

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 05.11.2019

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 05.11.2019

powrót

powrót

Created in Meditrans.