Created in Meditrans.

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

i  TRANSPORTU SANITARNEGO "MEDITRANS" SPZOZ

W WARSZAWIE

 

Zamówienie 1/ZP/21

 

Wykonywanie świadczeń zdrowotnych 

w zakresie ratownictwa medycznego

w ramach podwykonawstwa w Rejonie Operacyjnym nr 14/01

w obszarach działania: Legionowo, Jabłonna, Zegrze, Serock

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 01.03.2021

 

Wybór oferty

 

Data umieszczenia: 03.02.2021

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SWK (cz. II)

 

Data umieszczenia: 03.02.2021

 

Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWK (cz. II)

 

Data umieszczenia: 03.02.2021

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SWK

 

Data umieszczenia: 02.02.2021

 

Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWK

 

Data umieszczenia: 02.02.2021

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 01.02.2021

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 01.02.2021

 

 

Zamówienie ZP/68/20

 

Zakup elektrod i akcesoriów do sprzętu medycznego

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 23.12.2020

 

 

Zamówienie ZP/64/20

 

Zakup środków ochrony przed czynnikami biologicznymi

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 11.12.2020

 

 

Zamówienie ZP/63/20

 

Zakup igieł doszpikowych, worków resuscytacyjnych

i innych produktów medycznych

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 04.12.2020

 

 

Zamówienie ZP/61/20

 

Zakup zestawów ratowniczych i materiałów medycznych

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 04.12.2020

 

 

Zamówienie ZP/60/20

 

Okresowe przeglądy serwisowe i naprawy sprzętu medycznego

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 15.02.2021

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 18.01.2021

 

Informacja o unieważnieniu postepowania na Zadanie nr 10

 

Data umieszczenia: 08.01.2021

 

Informacja o unieważnieniu postepowania na Zadania nr 1, 2, 3, 6, 7, 14

 

Data umieszczenia: 09.12.2020

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 04.12.2020

 

Odpowiedzi na pytania (cz. II) i przedłużenie terminu składania

 

Data umieszczenia: 01.12.2020

 

Zmiana ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 01.12.2020

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 30.11.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 25.11.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 25.11.2020

 

 

Zamówienie ZP/55/20

 

Zakup drobnego sprzętu medycznego

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 22.12.2020

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 20.11.2020

 

 

Zamówienie ZP/50/20

 

Zakup wyposażenia medycznego do karetki neonatologicznej

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami

w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 15.02.2021

 

Unieważnienie postępowania na Zadanie nr 4, 6, 7, 8, 10

 

Data umieszczenia: 02.12.2020

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 30.11.2020

 

Odpowiedzi na pytania (cz. II)

 

Data umieszczenia: 18.11.2020

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 03.11.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 28.10.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 28.10.2020

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 28.10.2020

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 28.10.2020

 

JEDZ (espd)

 

Data umieszczenia: 28.10.2020

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 28.10.2020

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 28.10.2020

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 28.10.2020

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 28.10.2020

 

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2020

 

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2020

 

Data umieszczenia: 09.03.2020

Zamówienia

Publiczne