el: 22 852 10 09 
Fax: 22 853 21 90 
22 843 57 16 w. 158
22 843 57 16 w. 137

email:

zabezpieczenia@meditrans.waw.pl

Kontakt:

Professional Inc.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie

Kontakt:

 

Kancelaria
tel. 022 525 14 05
fax 022 525 13 80
e-mail: kancelaria@meditrans.waw.pl

Zamówienia Publiczne

Dostawy jednorazowych materiałów medycznych

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami

w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Data umieszczenia: 19.04.2019

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 29.03.2019

 

Informacja o unieważnieniu postępowania na Zadanie nr 11

 

Data umieszczenia: 28.02.2019

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 20.02.2019

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 05.02.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 08.01.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 08.01.2019

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 08.01.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 08.01.2019

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 08.01.2019

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 08.01.2019

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 08.01.2019

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 08.01.2019

 

JEDZ

 

Data umieszczenia: 08.01.2019

powrót

Dostawy drobnego sprzętu diagnostycznego

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w postaci elektronicznej

należy złożyć na Platformie zakupowej pod adresem:

 https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 17.04.2019

 

Informacja o unieważnieniu postępowania na Zadanie nr 2, 3, 4, 12, 13

 

Data umieszczenia: 05.03.2019

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 25.02.2019

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 08.02.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 15.01.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 15.01.2019

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 15.01.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 15.01.2019

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 15.01.2019

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 15.01.2019

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 15.01.2019

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 15.01.2019

 

JEDZ

 

Data umieszczenia: 15.01.2019

powrót

powrót

Zakup części zamiennych, regenerowanych oraz opon

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w postaci elektronicznej

należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 08.04.2019

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 28.02.2019

 

Modyfikacja treści odpowiedzi na pytania z dnia 14.02.2019 r.

 

Data umieszczenia: 15.02.2019

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 14.02.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 24.01.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 24.01.2019

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 24.01.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 24.01.2019

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 24.01.2019

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 24.01.2019

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 24.01.2019

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 24.01.2019

 

JEDZ

 

Data umieszczenia: 24.01.2019

 

 

powrót

Dostawy różnych produktów medycznych

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w postaci elektronicznej

należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 04.04.2019

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 08.03.2019

 

Zmiana ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 07.03.2019

 

Modyfikacja odpowiedzi na pytania i przedłużenie terminu składania ofert

 

Data umieszczenia: 04.03.2019

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 27.02.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 31.01.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 31.01.2019

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 31.01.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 31.01.2019

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 31.01.2019

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 31.01.2019

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 31.01.2019

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 31.01.2019

 

JEDZ

 

Data umieszczenia: 31.01.2019

powrót

Zakup drobnego wyposażenia medycznego ambulansów 

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w postaci elektronicznej

należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Informacja o unieważnieniu postępowania na Zadanie nr 9

 

Data umieszczenia: 05.04.2019

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 11.03.2019

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 01.03.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 01.02.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 01.02.2019

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 01.02.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 01.02.2019

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 01.02.2019

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 01.02.2019

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 01.02.2019

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 01.02.2019

 

JEDZ

 

Data umieszczenia: 01.02.2019

 

powrót

Dostawa produktów do dezynfekcji

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Data umieszczenia: 17.04.2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 01.04.2019

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 27.02.2019

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 22.02.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 15.02.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 15.02.2019

 

powrót

Dostawy akcesoriów i materiałów medycznych

 

Informacja o częściowym wyborze najkorzystniejszej oferty (cz. I)

 

Data umieszczenia: 24.04.2019

 

Informacja o unieważnieniu postępowania na Zadanie nr 7 i 10

 

Data umieszczenia: 25.03.2019

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 22.03.2019

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 19.03.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 13.03.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 13.03.2019

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2019

 

Plan postępowań w roku 2019

 

Data umieszczenia: 19.03.2019

powrót

Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych

w Zespołach Ratownictwa Medycznego przez:

1. Pielęgniarki systemu

      2. Ratowników medycznych

 

Częściowy wybór ofert (część I)

 

Data umieszczenia: 23.04.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 03.04.2019

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 03.04.2019

 

Zakup ambulansów typu C 

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w postaci elektronicznej

należy złożyć na Platformie zakupowej pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Odpowiedzi na pytania (cz. II)

 

Data umieszczenia: 24.04.2019

 

Modyfikacja treści SIWZ (cz. II)

 

Data umieszczenia: 19.04.2019

 

Modyfikacja Zał. nr 2 do SIWZ

- Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy dla Zadania 1

 

Data umieszczenia: 19.04.2019

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 18.04.2019

 

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania (II)

 

Data umieszczenia: 16.04.2019

 

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania

 

Data umieszczenia: 15.04.2019

 

Modyfikacja treści SIWZ - zakup ambulansów typu C

 

Data umieszczenia: 12.04.2019

 

Modyfikacja Zał. nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy dla Zadania nr 4

 

Data umieszczenia: 12.04.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 03.04.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 03.04.2019

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 03.04.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy dla Zadania 1

 

Data umieszczenia: 03.04.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy dla Zadania 2

 

Data umieszczenia: 03.04.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy dla Zadania 3

 

Data umieszczenia: 03.04.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy dla Zadania 4

 

Data umieszczenia: 03.04.2019

 

JEDZ (espd)

 

Data umieszczenia: 03.04.2019

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 03.04.2019

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 03.04.2019

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 03.04.2019

 

Wzory umów

 

Data umieszczenia: 03.04.2019

 

Wzór protokołu dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia,

szkolenia personelu i odbioru końcowego

 

Data umieszczenia: 03.04.2019

powrót

powrót

powrót

Zakup tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli oraz gazów technicznych

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 16.04.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 08.04.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 08.04.2019

powrót

Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych

przez kierowców - ratowników medycznych

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 18.04.2019

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 18.04.2019

Zakup akcesoriów do urządzeń medycznych

 

 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w postaci elektronicznej

należy złożyć na Platformie zakupowej pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 24.04.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 24.04.2019

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 24.04.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 24.04.2019

 

JEDZ

 

Data umieszczenia: 24.04.2019

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 24.04.2019

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 24.04.2019

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 24.04.2019

 

Wzory umów

 

Data umieszczenia: 24.04.2019

powrót

Created in Meditrans.