el: 22 852 10 09 
Fax: 22 853 21 90 
22 843 57 16 w. 158
22 843 57 16 w. 137

email:

zabezpieczenia@meditrans.waw.pl

Kontakt:

Professional Inc.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie

Kontakt:

 

Kancelaria
tel. 022 525 14 05
fax 022 525 13 80
e-mail: kancelaria@meditrans.waw.pl

       Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie przystąpiła do Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji.
W związku z powyższym przypominam Państwu o obowiązku niezwłocznego informowania przełożonego o zauważonych nieprawidłowościach. Zgodnie z Kodeksem karnym i Kodeksem postępowania karnego niepoinformowanie o powyższym stanowi ciężkie naruszenie obowiązków służbowych jak również w szczególnych przypadkach stanowić to może przestępstwo karne. 
Każdy kto zauważy nieprawidłowości mogące stanowić wykroczenie lub przestępstwo proszony jest o przekazanie informacji o tym fakcie na adres e-mail: stopkorupcji@meditrans.waw.pl lub bezpośrednio do skrzynki „Do Dyrekcji”, która znajduje się na pierwszym piętrze budynku przy ul. Hożej 56, przy drzwiach do pokoju nr 1.10. 
         Jednocześnie przypominam także, że zgodnie z art. 212. § 1. Kodeksu karnego: kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności….
Więcej informacji na stronach:

-  http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/urzad/przeciwdzialanie-korupcji

antykorupcja.gov.pl

Created in Meditrans.