Created in Meditrans.

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

i  TRANSPORTU SANITARNEGO "MEDITRANS" SPZOZ

W WARSZAWIE

Deklaracja dostępności

MATERIAŁY

VIDEO

AMBULANSE TYPU C - LINK

Volkswagen Crafter

Zdjęcia z drona, w akcji

AMBULANSE TYPU C - LINK

AMBULANSE TYPU C - LINK

INFORMACJA PRAWNA

Jedynym właścicielem praw autorskich do materiałów video jest WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ

w Warszawie. Materiały video mogą być wykorzystywane wyłącznie do artykułów prasowych i innych materiałów dziennikarskich dotyczących działalności WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie.

Zawsze muszą być podpisane w następujący sposób:

Materiały video prasowe WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie.

INSTALACJA DO PRODUKCJI TLENU MEDYCZNEGO- LINK

AMBULANS W AKCJI

RÓŻNE UJĘCIA - LINK

ZESPÓŁ WODNY W AKCJI- LINK