Created in Meditrans.

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

i  TRANSPORTU SANITARNEGO "MEDITRANS" SPZOZ

W WARSZAWIE

Deklaracja dostępności

BANK

ZDJĘĆ

HISTORIA

AMBULANSE

WYDARZENIA

INFORMACJA PRAWNA

MEDIA

COVID-19

SZKOLENIA

Jedynym właścicielem praw autorskich do zdjęć z banku Zdjęć jest WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ

w Warszawie. Zdjęcia mogą być wykorzystywane wyłącznie do artykułów prasowych i innych materiałów dziennikarskich dotyczących działalności WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie.

Zawsze muszą być podpisane w następujący sposób:

Zdjęcia prasowe WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie.