Jedynym właścicielem praw autorskich do zdjęć z banku Zdjęć jest WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ

w Warszawie. Zdjęcia mogą być wykorzystywane wyłącznie do artykułów prasowych i innych materiałów dziennikarskich dotyczących działalności WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie.

Zawsze muszą być podpisane w następujący sposób:

Zdjęcia prasowe WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie.

INFORMACJA PRAWNA

WYDARZENIA

Deklaracja dostępności

Created in Meditrans.