el: 22 852 10 09 
Fax: 22 853 21 90 
22 843 57 16 w. 158
22 843 57 16 w. 137

email:

zabezpieczenia@meditrans.waw.pl

Kontakt:

Professional Inc.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie

Kontakt:

 

Kancelaria
tel. 022 525 14 05
fax 022 525 13 80
e-mail: kancelaria@meditrans.waw.pl

Zamówienia Publiczne

Okresowe przeglądy serwisowe, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 20.02.2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 13.02.2019

 

Zbiorcze zestawienie

 

Data umieszczenia: 18.01.2019

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 14.01.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 07.01.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 07.01.2019

powrót

powrót

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego

w ramach podwykonawstwa w Rejonie Operacyjnym nr 14/01

w obszarach działania Legionowo, Jabłonna, Zegrze, Serock

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 07.03.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 19.02.2019

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 19.02.2019

 

 

powrót

Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych

przez kierowców - ratowników medycznych

 

Częściowy wybór ofert (Zakończenie postępowania)

 

Data umieszczenia: 08.03.2019

 

Częściowy wybór ofert (część I)

 

Data umieszczenia: 05.03.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 21.02.2019

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 21.02.2019

Created in Meditrans.