Created in Meditrans.

JAK PRAWIDŁOWO

WEZWAĆ POMOC

PEŁNOMOCNIK

DS. PACJENTA

NIP 526-17-36-429;  REGON 000294674;  KRS nr 0000061291;  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Sekretariat i Kancelaria
tel. 
+ 48 22 525 14 05
fax  + 48 22 525 13 80

e-mail: kancelaria@meditrans.waw.pl

Centrala:

ul.  Poznańska 22

00-685 Warszawa

Od 124 lat lekarze i ratownicy medyczni Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie ratują życie i chronią zdrowie mieszkańców stolicy.

Udzielaliśmy pomocy rannym żołnierzom, którzy walczyli 

w Bitwie Warszawskiej1920 roku, ratowaliśmy życie poszkodowanych w wyniku działań i represji w czasie II wojny światowej. Byliśmy, gdy trwały walki podczas

Powstania Warszawskiego. Wielu z nas oddało swoje życie,

by uratować życie innych.

Zmienił się sprzęt i możliwości technologiczne, nie zmieniła się nasza misja i hart ducha, bo bycie członkiem Zespołu Ratownictwa Medycznego zobowiązuje.

Pracujemy w ciężkich warunkach: pożary, skomplikowane wypadki komunikacyjne, wypadki w zakładach pracy.

Jesteśmy ofiarni i nie oglądamy się na zagrożenia, bo ochrona życia osób, którym niesiemy pomoc jest bezcenna.

   Bo Twoje zdrowie i życie są najważniejsze  

Odbiór statystycznych kart

do aktu zgonu

RODO - informacje

PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe

Koronawirus z Wuhan

Infolinia NFZ 800 190 590

Koronawirus

Jak zapobiegać zakażeniu?

 

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

i  TRANSPORTU SANITARNEGO "MEDITRANS" SPZOZ

W WARSZAWIE

Deklaracja dostępności

PIERWSZA POMOC W PRAKTYCE

NASZĄ SIŁĄ SĄ LICZBY

500

80

38

1500

300000

INTERWENCJI

DZIENNIE

DOTACJE UE

INTERWENCJI

ROCZNIE

ZESPOŁÓW

RATOWNICTWA

MEDYCZNEGO

ODDZIAŁÓW

 

PRACOWNIKÓW

 

TELEFONY   ALARMOWE

PO TWOJEJ STRONIE

AKCJA 

 REAKCJA

 KRÓTKO O NAS

 NA SYGNALE

PROGRAM O NASZEJ PRACY

Największa w kraju Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportowa

Najlepsi z najlepszych Lekarze i Ratownicy Medyczni

Na pierwszej

linii frontu

OGLĄDAJ

POLECAJ

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

SYSTEM ZARZĄDZANIA

ORGANIZACJI 

SMS

APLIKACJA

ODCINEK 1 - LINK

ODCINEK 2 - LINK

ODCINEK 3 - LINK

Film - LINK

ZAWSZE 

RĘKACH 

 

NAS

 

JAKOŚĆ 

WYRÓŻNIA 

W NAJLEPSZYCH 

JESTEŚ 

NASZE DANE:

ODCINEK 4 - LINK

ODCINEK 5 - LINK

ODCINEK 7 - LINK

ODCINEK 6 - LINK

Tekst łatwy do czytania - ETR

PREMIERA 13 - LINK

0DCINEK 9 - LINK

ODCINEK 8- LINK

Projekt - Zwiększenie potencjału ZRM, ZTMiM

Projekt - Zakup niezbędnego sprzętu

Projekt - E-zdrowie

dla Mazowsza

Projekty realizowane

przez Ministerstwo Zdrowia

ODCINEK 10 - LINK

ODCINEK 11 - LINK

ODCINEK 12 - LINK

Krew dla Marcina >