TELEFONY ALARMOWE 

JAK WZYWAĆ POMOC

PIERWSZA POMOC W PRAKTYCE

NIE BLOKUJ 999

 

 

 

Podziękowania i pozytywne opinie   o pracownikach Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans"  SP ZOZ w Warszawie.

 

 

 

Ankieta skierowana jest do Klientów/ Pacjentów korzystających z usług Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" w Warszawie. Ankieta jest dobrowolna    i całkowicie anonimowa. 

       Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie, jest największą na Mazowszu i jedną z największych w kraju jednostką realizującą usługi w zakresie ratownictwa medycznego. Rocznie wykonuje ok. 200 000 wyjazdów ratujących zdrowie pacjentów z terenu Warszawy i powiatów sąsiednich. WSPRiTS „Meditrans”. Obecnie dysponuje 74 Zespoły Ratownictwa Medycznego, w tym 12 specjalistycznych ZRM i 62 zespoły podstawowe, które zlokalizowane są w 36 miejscach wyczekiwania oraz karetką wodną stacjonującą na terenie przystani Zalewu Zegrzyńskiego. Przez ostatnie lata WSPRiTS systematycznie rozbudowuje strukturę miejsc wyczekiwania zespołów oraz doskonali procedury operacyjne przyjmowania zgłoszeń i odpowiedniego dysponowania zespołami. W tym celu został zrealizowany projekt systemu pozycjonowania satelitarnego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Umożliwia on lokalizację zespołów ratownictwa techniką GPS na mapie nawigacyjnej województwa, identyfikację numeru dzwoniącego oraz wizualną informację o oczekujących połączeniach na numerach alarmowych 999 i 112. Zespoły ratownictwa medycznego WSPRiTS wyposażone są w wysokiej klasy sprzęt medyczny do realizacji świadczeń zdrowotnych. 

 

REGON 000294674;

NIP 526-17-36-429;

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY nr 0000061291;

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS

 

Siedziba Zakładu:

ul.  Poznańska 22

00-685 Warszawa

 

Kontakt:

 

Kancelaria
tel. 022 525 14 05
fax 022 525 13 80
e-mail: kancelaria@meditrans.waw.pl

 

Dla pacjenta

Ankieta

Nagrody i wyróżnienia

Podziękowania

INFORMACJA DLA PACJENTA

Odbiór statystycznych kart do aktu zgonu

     RODO - informacje

Koronawirus z Wuhan

Infolinia NFZ 800 190 590

Koronawirus

Jak zapobiegać zakażeniu?

 

el: 22 852 10 09 
Fax: 22 853 21 90 
22 843 57 16 w. 158
22 843 57 16 w. 137

email:

zabezpieczenia@meditrans.waw.pl

Kontakt:

Professional Inc.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie

Kontakt:

 

Kancelaria
tel. 022 525 14 05
fax 022 525 13 80
e-mail: kancelaria@meditrans.waw.pl

INFORMACJE

Created in Meditrans.