el: 22 852 10 09 
Fax: 22 853 21 90 
22 843 57 16 w. 158
22 843 57 16 w. 137

email:

zabezpieczenia@meditrans.waw.pl

Kontakt:

Professional Inc.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie

Kontakt:

 

Kancelaria
tel. 022 525 14 05
fax 022 525 13 80
e-mail: kancelaria@meditrans.waw.pl

Jak wzywać pomoc?

 

999 – Pogotowie Ratunkowe

112 – Europejski Numer Alarmowy

 1. Dzwoń pod bezpłatny numer alarmowy:

 2. Zachowaj spokój i powiedz gdzie jesteś.

 3. Przekaż co się stało.

 4. Podaj liczbę osób, które potrzebują pomocy.

 5. Powiedz jak się nazywasz.

 6. Dyspozytor powie Ci, w jaki sposób zachować się w danej sytuacji.

 7. W sposób treściwy udzielaj odpowiedzi.

 8. Wykonuj polecenia wydawane przez Dyspozytora.

 9. Nigdy nie rozłączaj się pierwszy.

 10. Dyspozytor potwierdzi przyjazd karetki pogotowia.

 

Instrukcja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących 
„Jak wezwać pomoc przez SMS”

 

 

 1. Do celów alannowych wprowadza się nr tel. 504 999 999 dla zgłoszeń w postaci wiadomości tekstowych SMS.

 2. Wiadomość SMS powinna zawierać:

 3. IMIĘ I NAZWISKO 
  ADRES ZGŁASZAJĄCEGO, 
  MIEJSCE ZDARZENIA, 
  KRÓTKI OPIS STANU ZDROWIA LUB SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCEJ ZDROWIU I ŻYCIU. 
  (część z tych informacji osoby zainteresowane mogą wpisać w pamięci telefonu odpowiednio wcześniej).

 4. Informację o sposobie realizacji wezwania, gdy istnieje taka możliwość, przekazuje zgłaszającemu zwrotnym SMS-em Dyspozytor WSPRiTS „Meditrans" SPZOZ.

 5. Osoba niesłysząca lub słabosłysząca (w miarę możliwości) powinna oczekiwać na przyjazd Zespołu Ratownictwa Medycznego i podejść do członków Zespołów RM realizujących wezwanie.

 6. Koszt połączenia i wysłania wiadomości sms według stawki operatora.

 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZŁOŚLIWE LUB ŻARTOBLIWE WEZWANIA!
  (Kodeks wykroczeń Art. 65 § l i § 2).

Created in Meditrans.