Created in Meditrans.

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

i  TRANSPORTU SANITARNEGO "MEDITRANS" SPZOZ

W WARSZAWIE

DYREKCJA

 DYREKTOR

    Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii

    Medycznej w Warszawie.

 

    Specjalista II stopnia chorób

    wewnętrznych/Interna.

 

    Specjalista kardiologii.

    Wybitny specjalista w diagnostyce

    i leczeniu chorób wewnętrznych,

    w szczególności chorób układu krążenia.

 

    Przez lata związany ze Szpitalem 

    Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki,
    SPSK im. prof. Orłowskiego w Warszawie

    i Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim

    w Warszawie.

 

    W latach 2004-2007 Przewodniczący 

    Oddziału Warszawskiego Polskiego 

    Towarzystwa Kardiologicznego.

 

    Z WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ w Warszawie

    związany od 1992 roku.

 

    Pomysłodawca, prowadzący projekt

    i koordynator nowoczesnego systemu 

    teletransmisji 12-odprowadzeniowego.

 

    Autor i współautor 21 naukowych 

    publikacji i w prestiżowych czasopismach 

    medycznych.

    Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej            w Olsztynie.

 

    Ukończył studia podyplomowe

    z informatyki na Wyższej Szkole Rolniczo- 

    Pedagogicznej w Siedlcach
    oraz z zarządzania spółką prawa           

    handlowego i ochrony zdrowia na     

    warszawskim Uniwersytecie Medycznym

    w Warszawie.

    Absolwent Wydziału Administracji

    i Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego 

    oraz Warszawskiego Uniwersytetu 

    Medycznego.

    Radca prawny, Sekretarz Związku 

    Pracodawców Ratownictwa Medycznego 

    SPZOZ.

 

   Od czerwca 2016 roku zarządza WSPRiTS 

   „Meditrans” SPZOZ w Warszawie.

    W latach 2007 – 2011 pełnił funkcję   

    zastępcy dyrektora ds. administracyjno-

    eksploatacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu 

    Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie.

 

    Od 2011 roku zastępca dyrektora

    ds. technicznych w WSPRiTS „Meditranas” 

    SPZOZ w Warszawie.   

    DR KAROL BIELSKI

 Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH

 Z-CA DYREKTORA DS. TECHNICZNYCH

    DR N. MED.  JERZY REKOSZ

    LUCJAN KADEJ