el: 22 852 10 09 
Fax: 22 853 21 90 
22 843 57 16 w. 158
22 843 57 16 w. 137

email:

zabezpieczenia@meditrans.waw.pl

Kontakt:

Professional Inc.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie

Kontakt:

 

Kancelaria
tel. 022 525 14 05
fax 022 525 13 80
e-mail: kancelaria@meditrans.waw.pl

dr Karol Bielski

 

 Dyrektor
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego 

"Meditrans" SP ZOZ w Warszawie

 

e-mail: karol.bielski@meditrans.waw.pl

 

 

dr n. med. Jerzy Rekosz

 

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

 

e-mail: jerzy.rekosz@meditrans.waw.pl

 

 

Lucjan Kadej

 

 Zastępca Dyrektora ds. Technicznych 

 

e-mail: lucjan.kadej@meditrans.waw.pl

Created in Meditrans.