W ramach tego projektu zakupiono:
- 1 ambulans typu C z wyposażeniem medycznym
- Środki ochrony indywidualnej (rękawiczki medyczne).

Projekty realizowane

przez

Ministerstwo Zdrowia

W ramach tego projektu zakupiliśmy:
- 3 ambulanse typu C z wyposażeniem medycznym 
Środki ochrony indywidualnej: 

- 4 944 sztuk masek ochronnych FFP2 i FFP3;

- 4 715 szt. kombinezonów ochronnych;

- 4 851 szt. fartuchów

Deklaracja dostępności

Created in Meditrans.