Created in Meditrans.

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

i  TRANSPORTU SANITARNEGO "MEDITRANS" SPZOZ

W WARSZAWIE

Deklaracja dostępności

Zachęcam do oddania głosu w Budżet Obywatelski Mazowsza na 3 projekty #podregionalny i #ogólnowojewódzkie 
#Mazowsze
#Warszawa 
#BOM 
#pogotowiewarszawskie 
#ratownictwomedyczne 
#pogotowieratunkowe 
#zdrowie

Projekt nr 260
Zakup pojazdu do transportu butli z tlenem medycznym dla pacjentów pogotowia ratunkowego w Warszawie
https://bom.mazovia.pl/projekt/581

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie
Miasto Stołeczne Warszawa
Mazowsze serce Polski
Zdrowe Mazowsze

Zachęcam do oddania głosu w Budżet Obywatelski Mazowsza na 3 projekty #podregionalny i #ogólnowojewódzkie 
#Mazowsze
#Warszawa 
#BOM 
#pogotowiewarszawskie 
#ratownictwomedyczne 
#pogotowieratunkowe 
#zdrowie

Projekt nr 262
Zakup pojazdu do transportu butli z tlenem medycznym dla pacjentów pogotowia ratunkowego w Warszawie
https://bom.mazovia.pl/projekt/583

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie
Miasto Stołeczne Warszawa
Mazowsze serce Polski
Zdrowe Mazowsze

Zachęcam do oddania głosu w Budżet Obywatelski Mazowsza na 3 projekty #podregionalny i #ogólnowojewódzkie 
#Mazowsze
#Warszawa 
#BOM 
#pogotowiewarszawskie 
#ratownictwomedyczne 
#pogotowieratunkowe 
#zdrowie

Projekt nr 267
Zakup pojazdu do transportu butli z tlenem medycznym dla pacjentów pogotowia ratunkowego w Warszawie
https://bom.mazovia.pl/projekt/589

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie
Miasto Stołeczne Warszawa
Mazowsze serce Polski
Zdrowe Mazowsze