Created in Meditrans.

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

i  TRANSPORTU SANITARNEGO "MEDITRANS" SPZOZ

W WARSZAWIE

Więcej informacji dokument pdf >>>> pobierz

Budżet Obywatelski Mazowsza. Głosy można oddawać do 16 listopada 2020 r.

 

Jak oddać głos?:

 

1. wejdź na stronę https://bom.mazovia.pl/glosowanie  i kliknij w ikonkę „Rozpocznij głosowanie”
 
2. wybierz 1 projekt z puli ogólnowojewódzkiej i 1 projekt z puli podregionanej

 

3. podaj swoje dane i numer telefonu, na którym zostanie wysłane hasło – po otrzymaniu SMS,       

    wpisz hasło we wskazane pole.