BUDŻET OBYWATELSKI ZMIENIA MAZOWSZE. GŁOSUJ NA PROJEKTY Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie
Od dzisiaj aż do 30 czerwca mieszkańcy Mazowsza mogą głosować na projekty zgłoszone do #BOM, czyli w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Zachęcamy do oddawania głosów na trzy projekty zgłoszone przez Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie:
„Zakup dwóch ambulansów z wyposażeniem medycznym dla mieszkańców Warszawy” - projekt nr 100;
„Wsparcie ratownictwa medycznego na Mazowszu - zakup 2 ambulansów” - projekt nr 98;
”Zakup nowoczesnej myjni do mycia ambulansów ze ścieżką dekontaminacyjną” - projekt nr 231.
Każdy głos ma moc, dlatego dziękujemy za każdy z osoba.
Jesteśmy dumni, że start kampanii promującej budżet obywatelski Mazowsza obył się wczoraj w Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie, która w ramach budżetu obywatelskiego mogła kupić urządzenie do produkcji tlenu medycznego w butlach, dla pacjentów pogotowia ratunkowego w stolicy (projekt nr 262).
Głos na nasze projekty możesz oddać w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej: https://bom.mazovia.pl/
Warszawskie Pogotowie Ratunkowe - od 125 lat razem

Zachęcam do oddania głosu w Budżet Obywatelski Mazowsza na 3 projekty #podregionalny i #ogólnowojewódzkie 
#Mazowsze
#Warszawa 
#BOM 
#pogotowiewarszawskie 
#ratownictwomedyczne 
#pogotowieratunkowe 
#zdrowie

Projekt nr 267
Zakup pojazdu do transportu butli z tlenem medycznym dla pacjentów pogotowia ratunkowego w Warszawie
https://bom.mazovia.pl/projekt/589

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie
Miasto Stołeczne Warszawa
Mazowsze serce Polski
Zdrowe Mazowsze

Zachęcam do oddania głosu w Budżet Obywatelski Mazowsza na 3 projekty #podregionalny i #ogólnowojewódzkie 
#Mazowsze
#Warszawa 
#BOM 
#pogotowiewarszawskie 
#ratownictwomedyczne 
#pogotowieratunkowe 
#zdrowie

Projekt nr 262
Zakup pojazdu do transportu butli z tlenem medycznym dla pacjentów pogotowia ratunkowego w Warszawie
https://bom.mazovia.pl/projekt/583

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie
Miasto Stołeczne Warszawa
Mazowsze serce Polski
Zdrowe Mazowsze

Zachęcam do oddania głosu w Budżet Obywatelski Mazowsza na 3 projekty #podregionalny i #ogólnowojewódzkie 
#Mazowsze
#Warszawa 
#BOM 
#pogotowiewarszawskie 
#ratownictwomedyczne 
#pogotowieratunkowe 
#zdrowie

Projekt nr 260
Zakup pojazdu do transportu butli z tlenem medycznym dla pacjentów pogotowia ratunkowego w Warszawie
https://bom.mazovia.pl/projekt/581

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie
Miasto Stołeczne Warszawa
Mazowsze serce Polski
Zdrowe Mazowsze

Deklaracja dostępności

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

i  TRANSPORTU SANITARNEGO "MEDITRANS" SPZOZ

W WARSZAWIE

Created in Meditrans.