Created in Meditrans.

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

i  TRANSPORTU SANITARNEGO "MEDITRANS" SPZOZ

W WARSZAWIE

Deklaracja dostępności

Bylibyśmy zobowiązani za używanie w mediach społecznościowych hasztagów:

#funduszeUE

#FunduszeEuropejskie

#FunduszedlaMazowsza

#UEpomaga 

#covid19

#zostańdomu

A także oznaczanie profili na FB:

@FunduszedlaMazowsza

@EURegioPoland

@KomisjaEuropejskawPolsce

Bylibyśmy zobowiązani za używanie w mediach społecznościowych hasztagów:

#funduszeUE

#FunduszeEuropejskie

#FunduszedlaMazowsza

#UEpomaga 

#covid19

#zostańdomu

A także oznaczanie profili na FB:

@FunduszedlaMazowsza

@EURegioPoland

@KomisjaEuropejskawPolsce

COVID-19

W dniu 28 grudnia 2020 r., do Oddziału Techniczno-Administracyjnego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ przy ul. Woronicza 19 w Warszawie dotarły 3 nowe ambulanse na bazie samochodu VW CRAFTER, zakupione przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Zakupione ambulanse wraz z wyposażeniem medycznym  będą realizowały świadczenia jako podstawowe zespoły ratownictwa medycznego

w Oddziale Śródmieście i  Bemowo. 
Oddanie do użytku nowych ambulansów pozwoli na podniesienie zdolności operacyjnej do realizacji zadań stawianych przed dysponentem Państwowego Ratownictwa Medycznego zarówno w zakresie zapewnienia całodobowej gotowości zespołów ratownictwa medycznego, jak też określonych dla ambulansów standardów. Nowe ambulanse wpłyną także

na podniesienie jakości świadczonych usług medycznych na rzecz mieszkańców Warszawy i okolic oraz w sposób znaczący podniosą komfort codziennej, ciężkiej pracy personelu zespołów ratownictwa medycznego.

Wyposażenie:
Nosze
Defibrylator
Respirator
Urządzenie do ucisku klatki piersiowej
Krzesełko kardiologiczne

W dniu 22.01 2021 Otrzymaliśmy następne Dary z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Środki Jednorazowe zapobiegawcze do zwalczania epidemii COVID-19 oraz SARS-CoV-2 (Koronawirus), 
w postaci:
- Rękawiczki Jednorazowe  - 70 000 szt.
- Kombinezony Ochronne  - 435 szt.
- Fartuchy Barierowe i Chirurgiczne w liczbie - 600 szt.
- Maski FFP2 i KN95 - 2400 szt.
- Maski FFP3  - 450 szt.
- Maski Chirurgiczne  - 10 800 szt.
 

WSPRiTS "Meditrans" serdecznie dziękuje za przekazane dotąd dary.

W dniu 25.01.2021 r. otrzymaliśmy 1000 litrów płynu do dezynfekcji rąk (Skinman Soft Protect FF), jako środek zapobiegawczy do zwalczania epidemii COVID-19 oraz SARS-CoV-2 (Koronawirus) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 

WSPRiTS "Meditrans" serdecznie dziękuje za przekazane dotąd dary.

W dniu 23.12 2020 Otrzymaliśmy następne Dary z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w postaci:
- Rękawiczki Jednorazowe 70 000 szt.

- Ochraniacze na buty 750 par.

- Kombinezony ochronne 500 szt.

- Fartuchy Barierowe i Chirurgiczne w ilości 1050 szt.

- Maski FFP2 i KN95 1800 szt.

- Maski FFP3 450 szt.

- Maski Chirurgiczne 14400 szt.

 

WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, serdecznie dziękuje za przekazane dotąd dary.

W dniu 08.03.2021 r. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ

w Warszawie otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego 4 Pompy Infuzyjne firmy BRAUN oraz środki ochrony indywidualnej:

Rękawiczki 70 000 sztuk
Kombinezony 500 sztuk
Fartuch chirurgiczny 600 sztuk
Fartuch barierowy 600 sztuk
Maski FFP2 i KN95 3000 sztuk
Maski FFP3 900 sztuk
Maski chirurgiczne 10 000 sztuk
Ochraniacze na buty 2000 sztuk

Bardzo dziękujemy za przekazanie sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej.

W dniu 15.03.2021 r. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ

w Warszawie otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych dostarczone przez 65 Batalion Lekkiej Piechoty, środki ochrony indywidualnej:

- Kombinezony ochronne 5000 sztuk

Bardzo dziękujemy za przekazane środki.
 

W dniu 08.04.2021 otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:
- środki ochrony indywidualnej w postaci 240 fartuchów ochronnych.

Serdecznie dziękujemy za przekazane środki.

W dniu 09.04.2021 otrzymaliśmy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:
- środki ochrony indywidualnej 5000 sztuk masek FFP2
Dostarczone zostały przez 65 Batalion Wojsk Obrony Terytorialnej.

Serdecznie dziękujemy za przekazane środki.