el: 22 852 10 09 
Fax: 22 853 21 90 
22 843 57 16 w. 158
22 843 57 16 w. 137

email:

zabezpieczenia@meditrans.waw.pl

Kontakt:

Professional Inc.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie

Kontakt:

 

Kancelaria
tel. 022 525 14 05
fax 022 525 13 80
e-mail: kancelaria@meditrans.waw.pl

Kontakt:

 

Kancelaria
tel. 022 525 14 05
fax 022 525 13 80
e-mail: kancelaria@meditrans.waw.pl

Zamówienia Publiczne - Archiwum 2018

Dostawa produktów leczniczych

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 07.03.2018

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 14.02.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 24.01.2018

 

Zmiana ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 18.01.2018

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ (część I)

 

Data umieszczenia: 18.01.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 12.01.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 12.01.2018

 

 

 

powrót

Konkurs ofert (uzupełniający) na wykonywanie usług medycznych przez dyspozytorów medycznych

 

Wybór ofert (Zakończenie postępowania)

 

Data umieszczenia: 27.02.2018

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę w dniach 22.02.2018 r. i 27.02.2018 r.

 

Data umieszczenia: 21.02.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 05.02.2018

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 05.02.2018

 

powrót

Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych przez lekarzy systemu

 

Unieważnienie postępowania (zakończenie postepowania)

 

Data umieszczenia: 20.02.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 07.02.2018

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 07.02.2018

 

powrót

Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych przez: 

- ratowników medycznych 

               - kierowców ratowników medycznych

 

Częściowy wybór ofert (Zakończenie postępowania)

 

Data umieszczenia: 05.03.2018

 

Oferty odrzucone

 

Data umieszczenia: 05.03.2018

 

Częściowy wybór ofert (część I)

 

Data umieszczenia: 28.02.2018

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę w dniu 01.03.2018 r.

 

Data umieszczenia: 28.02.2018

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę w dniu 28.02.2018 r.

 

Data umieszczenia: 27.02.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 08.02.2018

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 08.02.2018

 

powrót

Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych przez lekarzy systemu

 

Unieważnienie postępowania (zakończenie postępowania)

 

Data umieszczenia: 09.03.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 26.02.2018

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 26.02.2018

 

powrót

Dostawa produktów leczniczych

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 07.03.2018

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 14.02.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 24.01.2018

 

Zmiana ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 18.01.2018

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ (część I)

 

Data umieszczenia: 18.01.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 12.01.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 12.01.2018

 

 

 

powrót

Dostawy produktów do dezynfekcji

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 23.03.2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 1, nr 2, nr 6, nr 7

 

Data umieszczenia: 07.03.2018

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 3, 4 , 5, 8

 

Data umieszczenia: 21.02.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 14.02.2018

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 09.02.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 02.02.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 02.02.2018

 

powrót

Dostawy materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia medycznego

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 06.04.2018

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 21.03.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 08.02.2018

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 30.01.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 03.01.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 03.01.2018

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 
na komputerze, poprzez stronę 
http://ec.europa.eu/growth/espd 
jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 03.01.2018

 

powrót

Dostawy produktów do dezynfekcji

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 17.04.2018

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 06.04.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 19.03.2018

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 14.03.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 07.03.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 07.03.2018

 

 

powrót

Dostawa wyposażenia medycznego do karetki neonatologicznej

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 20.04.2018

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 04.04.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 20.02.2018

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 05.02.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 11.01.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 11.01.2018

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 
na komputerze, poprzez stronę 
http://ec.europa.eu/growth/espd 
jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 11.01.2018

 

powrót

Dostawy części regenerowanych, chemii samochodowej i warsztatowej

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 26.04.2018

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 18.04.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 16.03.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 05.03.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 05.03.2018

 

 

powrót

Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych przez lekarzy systemu

 

Wybór oferty (zakończenie postępowania)

 

Data umieszczenia: 20.04.2018

 

Odrzucone oferty

 

Data umieszczenia: 20.04.2018

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę w dniu 12.04.2018 r.

 

Data umieszczenia: 11.04.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 21.03.2018

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 21.03.2018

 

 

powrót

Dostawy części zamiennych do samochodów marki Renault

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 24.05.2018

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 08.05.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 11.04.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 28.02.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 28.02.2018

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml

 na komputerze, poprzez stronę 

http://ec.europa.eu/growth/espd 

jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 28.02.2018

 

powrót

Dostawy igieł medycznych i kaniul

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 22.05.2018

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 11.05.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 20.04.2018

 

Odpowiedzi na pytania II

 

Data umieszczenia: 17.04.2018

 

Zmiana ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 17.04.2018

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 13.04.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 09.04.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 09.04.2018

 

 

powrót

Świadczenie usług ochrony w budynkach

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans"

SPZOZ w Warszawie przy ul. Niemcewicza 2 w Otwocku

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 30.05.2018

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 24.05.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 07.05.2018

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 27.04.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 23.04.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 23.04.2018

 

 

powrót

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie badań z diagnostyki laboratoryjnej

 

Wybór ofert

 

Data umieszczenia: 24.05.2018

 

Ogłoszenie

Data umieszczenia: 14.05.2018

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 14.05.2018

 

 

powrót

Dostawy akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu medycznego

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 10.07.2018

 

Częściowy wybór najkorzystniejszej oferty (cz. II)

 

Data umieszczenia: 06.06.2018

 

Częściowy wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 29.05.2018

 

Unieważnienie postępowania na zadanie nr 1, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 23

 

Data umieszczenia: 23.05.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 27.02.2018

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 20.02.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 17.01.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 17.01.2018

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 
na komputerze, poprzez stronę 
http://ec.europa.eu/growth/espd 
jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 17.01.2018

 

powrót

Sukcesywne bezgotówkowe dostawy paliw do pojazdów

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 05.06.2018

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 29.05.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 22.05.2018

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 08.05.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 16.04.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 16.04.2018

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 

na komputerze, poprzez stronę

 http://ec.europa.eu/growth/espd 

jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 16.04.2018

 

powrót

Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych przez lekarzy systemu

 

Wybór oferty (Zakończenie postępowania) 

 

Data umieszczenia: 15.06.2018

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę w dniu 14.06.2018 r.

 

Data umieszczenia: 05.06.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 16.05.2018

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 16.05.2018

 

 

powrót

Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 30.07.2018

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 11.07.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 20.06.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 14.05.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 14.05.2018

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 

na komputerze, poprzez stronę

 http://ec.europa.eu/growth/espd 

jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 14.05.2018

powrót

Dostawy olejów silnikowych, płynów samochodowych oraz preparatów do myjni automatycznej

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 07.08.2018

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 30.07.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 22.06.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 12.06.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 12.06.2018

 

 

powrót

Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych przez lekarzy systemu

 

Unieważnienie postępowania (zakończenie postępowania)

 

Data umieszczenia: 31.07.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 13.07.2018

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 13.07.2018

 

 

powrót

Dostawy drobnego sprzętu medycznego diagnostycznego i transportowego

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 24.09.2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 05.09.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 09.08.2018

 

Odpowiedzi na pytania II

 

Data umieszczenia: 30.07.2018

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 17.07.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 03.07.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 03.07.2018

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 

na komputerze, poprzez stronę 

 

http://ec.europa.eu/growth/espd

 

 jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 03.07.2018

powrót

Okresowe przeglądy serwisowe, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 04.09.2018

 

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 1, 2, 6

 

Data umieszczenia: 21.08.2018

 

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty dla zadania nr 1, 2, 6

 

Data umieszczenia: 14.08.2018

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 09.08.2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie nr 4, 8, 11,13,15

 

Data umieszczenia: 31.07.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 16.07.2018

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 10.07.2018

 

Zmiana ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 10.07.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 04.07.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 04.07.2018

 

 

powrót

powrót

Okresowe przeglądy serwisowe i naprawy sprzętu medycznego

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Data umieszczenia: 11.09.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 10.09.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 10.09.2018

powrót

Dostawy akcesoriów do sprzętu medycznego

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 19.10.2018

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 05.10.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 03.09.2018

 

Odpowiedzi na pytania II

 

Data umieszczenia: 24.08.2018

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 20.08.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 26.07.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 26.07.2018

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 

na komputerze, poprzez stronę

 

 http://ec.europa.eu/growth/espd

 

jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 26.07.2018

Zakup materiałów opatrunkowych

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 31.10.2018

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 09.10.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 18.09.2018

 

Odpowiedzi na pytania III

 

Data umieszczenia: 04.09.2018

 

Odpowiedzi na pytania II

 

Data umieszczenia: 23.08.2018

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 14.08.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 10.08.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 10.08.2018

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml

 na komputerze, poprzez stronę

 

 http://ec.europa.eu/growth/espd

 

 jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 10.08.2018

powrót

powrót

powrót

Zakup urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 05.12.2018

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 09.11.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 02.11.2018

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 23.10.2018

 

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania

 

Data umieszczenia: 05.10.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 25.09.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 25.09.2018

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml

 na komputerze, poprzez stronę

 

 http://ec.europa.eu/growth/espd

 

 jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 25.09.2018

powrót

powrót

Dostawy środków czystości, artykułów gospodarczych

i profesjonalnej chemii gospodarczej

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 23.11.2018

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 07.11.2018

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 1

 

Data umieszczenia: 22.10.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 17.10.2018

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 12.10.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 05.10.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 05.10.2018

powrót

powrót

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Data umieszczenia: 04.12.2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 27.11.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 07.11.2018

 

Odpowiedzi na pytania, modyfikacja treści SIWZ (cz. II) i przedłużenie terminu składania ofert

 

Data umieszczenia: 02.11.2018

 

Zmiana ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 02.11.2018

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ

 

Data umieszczenia: 31.10.2018

 

Zmiana ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 31.10.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 24.10.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 24.10.2018

powrót

Dostawa kart podarunkowych przedpłaconych

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 29.11.2018

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 22.11.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 09.11.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 29.10.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 29.10.2018

powrót

Created in Meditrans.