el: 22 852 10 09 
Fax: 22 853 21 90 
22 843 57 16 w. 158
22 843 57 16 w. 137

email:

zabezpieczenia@meditrans.waw.pl

Kontakt:

Professional Inc.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie

Kontakt:

 

Kancelaria
tel. 022 525 14 05
fax 022 525 13 80
e-mail: kancelaria@meditrans.waw.pl

Kontakt:

 

Kancelaria
tel. 022 525 14 05
fax 022 525 13 80
e-mail: kancelaria@meditrans.waw.pl

Zamówienia Publiczne - Archiwum 2018

Dostawa produktów leczniczych

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 07.03.2018

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 14.02.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 24.01.2018

 

Zmiana ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 18.01.2018

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ (część I)

 

Data umieszczenia: 18.01.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 12.01.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 12.01.2018

 

 

 

powrót

Konkurs ofert (uzupełniający) na wykonywanie usług medycznych przez dyspozytorów medycznych

 

Wybór ofert (Zakończenie postępowania)

 

Data umieszczenia: 27.02.2018

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę w dniach 22.02.2018 r. i 27.02.2018 r.

 

Data umieszczenia: 21.02.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 05.02.2018

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 05.02.2018

 

powrót

Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych przez lekarzy systemu

 

Unieważnienie postępowania (zakończenie postepowania)

 

Data umieszczenia: 20.02.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 07.02.2018

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 07.02.2018

 

powrót

Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych przez: 

- ratowników medycznych 

               - kierowców ratowników medycznych

 

Częściowy wybór ofert (Zakończenie postępowania)

 

Data umieszczenia: 05.03.2018

 

Oferty odrzucone

 

Data umieszczenia: 05.03.2018

 

Częściowy wybór ofert (część I)

 

Data umieszczenia: 28.02.2018

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę w dniu 01.03.2018 r.

 

Data umieszczenia: 28.02.2018

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę w dniu 28.02.2018 r.

 

Data umieszczenia: 27.02.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 08.02.2018

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 08.02.2018

 

powrót

Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych przez lekarzy systemu

 

Unieważnienie postępowania (zakończenie postępowania)

 

Data umieszczenia: 09.03.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 26.02.2018

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 26.02.2018

 

powrót

Dostawa produktów leczniczych

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 07.03.2018

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 14.02.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 24.01.2018

 

Zmiana ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 18.01.2018

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ (część I)

 

Data umieszczenia: 18.01.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 12.01.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 12.01.2018

 

 

 

powrót

Dostawy produktów do dezynfekcji

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 23.03.2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 1, nr 2, nr 6, nr 7

 

Data umieszczenia: 07.03.2018

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 3, 4 , 5, 8

 

Data umieszczenia: 21.02.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 14.02.2018

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 09.02.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 02.02.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 02.02.2018

 

powrót

Dostawy materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia medycznego

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 06.04.2018

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 21.03.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 08.02.2018

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 30.01.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 03.01.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 03.01.2018

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 
na komputerze, poprzez stronę 
http://ec.europa.eu/growth/espd 
jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 03.01.2018

 

powrót

Dostawy produktów do dezynfekcji

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 17.04.2018

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 06.04.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 19.03.2018

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 14.03.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 07.03.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 07.03.2018

 

 

powrót

    Created in Meditrans.