Deklaracja dostępności

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

i  TRANSPORTU SANITARNEGO "MEDITRANS" SPZOZ

W WARSZAWIE

Jedynym właścicielem praw autorskich do zdjęć z banku Zdjęć jest WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ

w Warszawie. Zdjęcia mogą być wykorzystywane wyłącznie do artykułów prasowych i innych materiałów dziennikarskich dotyczących działalności WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie.

Zawsze muszą być podpisane w następujący sposób:

Zdjęcia prasowe WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie.

SZKOLENIA

COVID-19

MEDIA

INFORMACJA PRAWNA

WYDARZENIA

AMBULANSE

HISTORIA

BANK

ZDJĘĆ

Deklaracja dostępności

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

i  TRANSPORTU SANITARNEGO "MEDITRANS" SPZOZ

W WARSZAWIE

Created in Meditrans.