Każdy kto zauważy nieprawidłowości, które mogą stanowić wykroczenie lub przestępstwo proszony jest o  przekazanie informacji o tym fakcie e-mailowo na adres: stopkorupcji@meditrans.waw.pl lub pisemnie umieszczając list z informacjami bezpośrednio

w specjalnej skrzynce pocztowej oznaczonej napisem „Do Dyrekcji”, która znajduje się na pierwszym piętrze zakładu głównego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie przy ul. Hożej 56,

przy drzwiach pokoju nr 1.10. 

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Więcej informacji na temat przeciwdziałania korupcji dostępnych jest na stronach:

 

-  www.gov.pl/web/zdrowie/przeciwdzialanie-korupcji

www.antykorupcja.gov.pl

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 212. § 1. Kodeksu karnego: kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Przypominamy, że zgodnie z Kodeksem karnym i Kodeksem postępowania karnego niepoinformowanie o nieprawidłowościach stanowi ciężkie naruszenie obowiązków służbowych. W szczególnych przypadkach stanowić to może przestępstwo karne.

Uczestnictwo WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ w Warszawie w programie nakłada na wszystkich pracowników i współpracowników oraz podwykonawców obowiązek niezwłocznego informowania dyrekcji WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ w Warszawie o zauważonych nieprawidłowościach.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ

w Warszawie jest w rządowym Programie Przeciwdziałania Korupcji. Program powstał

z rekomendacji Grupy Państw Przeciwko Korupcji GRECO, zaleceń Unii Europejskiej oraz Rady Europy, jak również z Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji.

Deklaracja dostępności

Created in Meditrans.