Created in Meditrans.

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

i  TRANSPORTU SANITARNEGO "MEDITRANS" SPZOZ

W WARSZAWIE

Deklaracja dostępności

Postępowanie 31/ZP/2021

 

Dostawa olejów silnikowych, płynów samochodowych

i preparatów do myjni automatycznej

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 29.07.2021

 

 

Postępowanie 29/ZP/2021

 

Zakup jednorazowego wyposażenia medycznego ambulansów

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 22.07.2021

 

 

Postępowanie 30/ZP/2021

 

Konkursu ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych przez:

- lekarzy systemu

                  - lekarzy konsultantów obsługi

                                teletransmisji 12-odprowadzeniowego

                                                   zapisu EKG dla Zespołów Ratownictwa Medycznego

 

Unieważnienie postępowania (Zakończenie postępowania)

 

Data umieszczenia: 28.07.2021

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 20.07.2021

 

Szczegółowe Warunki Konkursu


Data umieszczenia: 20.07.2021

 

 

Postępowanie 28/ZP/2021

 

Świadczenie usług medycznych przez:

Pielęgniarki systemu,

       Ratowników medycznych,

                      Kierowców-ratowników medycznych

 

Wybór ofert

 

Data umieszczenia: 30.07.2021

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę w dniu 30.07.2021 r.

 

Data umieszczenia: 28.07.2021

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 15.07.2021

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 15.07.2021

 

 

Postępowanie 26/ZP/2021

 

Zakup defibrylatorów, wideolaryngoskopów i innego sprzętu medycznego

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 30.06.2021

 

 

Postępowanie 27/ZP/2021

 

Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne 10 ambulansów z darowizny UMWM

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 28.06.2021

 

 

Postępowanie 25/ZP/2021

 

Zakup 2 ambulansów typu C dla RM-MEDITRANS Siedlce

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 28.06.2021

 

 

Postępowanie 24/ZP/2021

 

Świadczenie usług medycznych przez:

- lekarzy systemu 

- lekarzy konsultantów obsługi teletransmisji

                                                12-odprowadzeniowego zapisu EKG dla Zespołów Ratownictwa Medycznego

 

Unieważnienie postępowania (Zakończenie postępowania)

 

Data umieszczenia: 25.06.2021

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 17.06.2021

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 17.06.2021

 

 

Postępowanie 23/ZP/2021

 

Świadczenie usług medycznych:

   - pielęgniarki,

- ratownicy,

             - kierowcy-ratownicy

 

Odrzucenie ofert (zakończenie postępowania)

 

Data umieszczenia: 09.07.2021

 

Wybór ofert

 

Data umieszczenia: 09.07.2021

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną

w dniach 07.07.2021 r. - 09.07.2021 r.

 

Data umieszczenia: 05.07.2021

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 15.06.2021

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 15.06.2021

 

 

Postępowanie 22/ZP/2021

 

Zakup pomp, ssaków i innych urządzeń medycznych

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 14.06.2021

 

 

Postępowanie 21/ZP/2021

 

Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne

10 ambulansów z darowizny UMWM

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 02.06.2021

 

 

Postępowanie 19/ZP/2021

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie badań z diagnostyki laboratoryjnej

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 09.06.2021

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 01.06.2021

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 01.06.2021

 

 

Postępowanie 20/ZP/2021

 

Okresowe przeglądy serwisowe i naprawy sprzętu medycznego

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 27.05.2021

 

 

Postępowanie 18/ZP/2021

 

Dostawa części zamiennych i opon do samochodów

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 26.05.2021

 

 

Postępowanie 17/ZP/2021

 

Świadczenie usług medycznych przez:

- Pielęgniarki systemu

       - Ratowników medycznych

                         - Kierowców – ratowników medycznych

 

Odrzucenie ofert (zakończenie postępowania)

 

Data umieszczenia: 11.06.2021

 

Wybór ofert

 

Data umieszczenia: 11.06.2021

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę

w dniach 09.06.2021 r. - 11.06.2021 r.

 

Data umieszczenia: 08.06.2021

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 18.05.2021

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 18.05.2021

 

 

Postępowanie 16/ZP/2021

 

Zakup sprzętu medycznego na wyposażenie ambulansów

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 12.05.2021

 

 

Postępowanie 9/ZP/2021

 

Dostawa środków dezynfekcyjnych

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 07.04.2021

 

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2021

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2021 - aktualizacja

 

Data umieszczenia: 15.06.2021

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

i  TRANSPORTU SANITARNEGO "MEDITRANS" SPZOZ

W WARSZAWIE

Zamówienia

Publiczne

Deklaracja dostępności