Created in Meditrans.

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

i  TRANSPORTU SANITARNEGO "MEDITRANS" SPZOZ

W WARSZAWIE

Deklaracja dostępności

 

 

Postępowanie 18/ZP/2022

 

Zakup akcesoriów i materiałów medycznych

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 18.05.2022

 

 

Postępowanie 17/ZP/2022

 

Zakup tlenu medycznego oraz gazów technicznych wraz z dzierżawą butli

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 10.05.2022

 

 

Postępowanie 16/ZP/2022

 

Zakup 2 ambulansów typu B i C dla WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ w Warszawie

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 27.04.2022

 

 

Postępowanie 15/ZP/2022

 

Świadczenie usług medycznych przez:

- Pielęgniarki systemu,

      - Ratowników medycznych

                       - Kierowców-ratowników medycznych

 

Wybór ofert

 

Data umieszczenia: 26.04.2022

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę w dniu 26.04.2022 r.

 

Data umieszczenia: 21.04.2022

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 13.04.2022

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 13.04.2022

 

 

Postępowanie 13/ZP/2022

 

Sukcesywne bezgotówkowe dostawy paliw do pojazdów

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 08.04.2022

 

 

Postępowanie 14/ZP/2022

 

Dostawa środków dezynfekcyjnych

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 07.04.2022

 

 

Postępowanie 12/ZP/2022

 

Odbiór i transport do miejsca utylizacji odpadów medycznych

i przeterminowanych leków

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 29.03.2022

 

 

Postępowanie 11/ZP/2022

 

Dostawa części zamiennych, rozruszników i alternatorów

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 15.03.2022

 

 

Postępowanie 09/ZP/2022

 

Zakup jednorazowych materiałów i zestawów medycznych

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 14.03.2022

 

 

Postępowanie 08/ZP/2022

 

Dostawa produktów leczniczych

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 09.03.2022

 

 

Postępowanie 07/ZP/2022

 

Zakup 2 ambulansów typu B i C

dla WSPRiTS „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 25.02.2022

 

 

Postępowanie 05/ZP/2022

 

Zakup materiałów medycznych

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 04.02.2022

 

 

Postępowanie 02/ZP/2022

 

Zakup igieł doszpikowych, worków resuscytacyjnych

i innych produktów medycznych

 

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

 

Data umieszczenia: 19.01.2022

 

 

 

 

 

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

i  TRANSPORTU SANITARNEGO "MEDITRANS" SPZOZ

W WARSZAWIE

Zamówienia

Publiczne

Deklaracja dostępności

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2022

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2022 aktualizacja 09.05.2022

 

Data umieszczenia: 09.05.2022