Dokumentacja medyczna
tel. 
+ 48 22 52 51 234

Telefon alarmowy
tel. 
112, 999

ODCINEK 12 - LINK

ODCINEK 11 - LINK

ODCINEK 10 - LINK

ODCINEK 8- LINK

0DCINEK 9 - LINK

PREMIERA 13 - LINK

ODCINEK 6 - LINK

ODCINEK 7 - LINK

ODCINEK 5 - LINK

ODCINEK 4 - LINK

Film - LINK

ODCINEK 3 - LINK

ODCINEK 2 - LINK

ODCINEK 1 - LINK

Projekty realizowane

przez Ministerstwo Zdrowia

Projekt - E-zdrowie

dla Mazowsza

Projekt - Zakup niezbędnego sprzętu

Projekt - Zwiększenie potencjału ZRM, ZTMiM

DOTACJE UE

Deklaracja dostępności

PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe

RĘKACH 

W NAJLEPSZYCH 

JESTEŚ 

ZAWSZE 

JAKOŚĆ 

 

NAS

 

WYRÓŻNIA 

NASZE DANE:

APLIKACJA

SMS

SYSTEM ZARZĄDZANIA

ORGANIZACJI 

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAJ

OGLĄDAJ

Na pierwszej

linii frontu

Najlepsi z najlepszych Lekarze i Ratownicy Medyczni

Największa w kraju Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportowa

 NA SYGNALE

PROGRAM O NASZEJ PRACY

 KRÓTKO O NAS

 REAKCJA

AKCJA 

PO TWOJEJ STRONIE

TELEFONY   ALARMOWE

PIERWSZA POMOC W PRAKTYCE

Deklaracja dostępności

Koronawirus

Jak zapobiegać zakażeniu?

 

Koronawirus z Wuhan

Infolinia NFZ 800 190 590

RODO - informacje

Odbiór statystycznych kart

do aktu zgonu

   Bo Twoje zdrowie i życie są najważniejsze  

Pracujemy w ciężkich warunkach: pożary, skomplikowane wypadki komunikacyjne, wypadki w zakładach pracy.

Jesteśmy ofiarni i nie oglądamy się na zagrożenia, bo ochrona życia osób, którym niesiemy pomoc jest bezcenna.

Zmienił się sprzęt i możliwości technologiczne, nie zmieniła się nasza misja i hart ducha, bo bycie członkiem Zespołu Ratownictwa Medycznego zobowiązuje.

Udzielaliśmy pomocy rannym żołnierzom, którzy walczyli 

w Bitwie Warszawskiej 1920 roku, ratowaliśmy życie poszkodowanych w wyniku działań i represji w czasie II wojny światowej. Byliśmy, gdy trwały walki podczas

Powstania Warszawskiego. Wielu z nas oddało swoje życie,

by uratować życie innych.

Od 124 lat lekarze i ratownicy medyczni Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie ratują życie i chronią zdrowie mieszkańców stolicy.

Centrala:

ul.  Poznańska 22

00-685 Warszawa

NIP 526-17-36-429;  REGON 000294674;  KRS nr 0000061291;  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

PEŁNOMOCNIK

DS. PACJENTA

JAK PRAWIDŁOWO

WEZWAĆ POMOC

PRACOWNIKÓW

i WSPÓŁPRACOWNIKÓW

 

STACJI WYCZEKIWANIA

 

ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

WYJAZDÓW ROCZNIE 

8% WSZYSTKICH INTERWENCJI W KRAJU

WYJAZDÓW DZIENNIE

260 000

1204

39

84

700

Moc liczb

Created in Meditrans.