Created in Meditrans.

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

i  TRANSPORTU SANITARNEGO "MEDITRANS" SPZOZ

W WARSZAWIE

Deklaracja dostępności

DOSKONALENIA

ZAWODOWE

SEMINARIA

KONTAKT

SZKOŁA RATOWNICTWA

ul. Brzeska 12

03-737 Warszawa

PKO BP S.A., numer konta: 98102010130000090201068089

TU JESTEŚMY

ZNAJDŹ NAS NA MAPIE

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt.

„Farmakoterapia bólu w praktyce Zespołów Ratownictwa Medycznego”

 

organizowane w Szkole Ratownictwa WSPRiTS „Meditrans” SP ZOZ przy ul. Brzeskiej 12
w  Warszawie.

Forma szkolenia: wykład, 5 godzin dydaktycznych.

Seminarium rozpocznie się w terminach:

- 18.06.2021 r. godzina  10:00,

- 25.06.2021 r. godzina  10:00.                                                                                    

 

Uczestnikom seminarium zostanie przyznanych 5 pkt. ECTS.

Koszt seminarium wynosi:
* osoby zatrudnione na umowę o pracę w WSPRiTS „Meditrans” SP ZOZ W-wa – 40 zł brutto za

   osobę,

* osoby zatrudnione na umowę zlecenie, kontrakt w WSPRiTS „Meditrans” W-wa lub spoza firmy –

   49,20 zł brutto za osobę.

Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu Szkoły Ratownictwa tel. (22) 619-20-51 oraz adresem e-mail. Wymagane dane to: imię, nazwisko, nazwa pracodawcy, adres e-mail i kontakt telefoniczny. Seminarium przeprowadzone będzie za pomocą platformy edukacyjnej ZOOM.
Link do spotkania zostanie przesłany na wcześniej wskazany przez Państwa adres e-mail.

 

Wpłaty można dokonać przelewem na konto PKO BP S.A., numer konta: 98102010130000090201068089 lub w kasie WSPR i TS „Meditrans” SP ZOZ przy
ul. Woronicza 19.

 

Potwierdzenie wpłaty wraz z wypełnioną klauzulą informacyjną RODO prosimy dostarczyć

do Szkoły Ratownictwa lub przesłać pocztą elektroniczną w formacie jpg, pdf na adres e-mail szkola.ratownictwa@meditrans.waw.pl na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.  
 

Klauzula RODO do pobrania: plik pdf do pobrania >>>>

 

Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt.

„Omówienie algorytmu ERC NLS 2021 roku - resuscytacja noworodków i wspomaganie przejścia noworodków w stan narodzin”

 

organizowane w Szkole Ratownictwa WSPRiTS „Meditrans” SP ZOZ przy ul. Brzeskiej 12
w  Warszawie.

Forma szkolenia: wykład, 5 godzin dydaktycznych.

Seminarium rozpocznie się w terminach:

- 16.06.2021 r. godzina  16:00,

- 24.06.2021 r. godzina  16:00.                                                                                    

 

Uczestnikom seminarium zostanie przyznanych 5 pkt. ECTS.

Koszt seminarium wynosi:
* osoby zatrudnione na umowę o pracę w WSPRiTS „Meditrans” SP ZOZ W-wa – 40 zł brutto za

   osobę,

* osoby zatrudnione na umowę zlecenie, kontrakt w WSPRiTS „Meditrans” W-wa lub spoza firmy – 

   49,20 zł brutto za osobę.

Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu Szkoły Ratownictwa tel. (22) 619-20-51 oraz adresem e-mail. Wymagane dane to: imię, nazwisko, nazwa pracodawcy, adres e-mail i kontakt telefoniczny. Seminarium przeprowadzone będzie za pomocą platformy edukacyjnej ZOOM.
Link do spotkania zostanie przesłany na wcześniej wskazany przez Państwa adres e-mail.

 

Wpłaty można dokonać przelewem na konto PKO BP S.A., numer konta: 98102010130000090201068089 lub w kasie WSPR i TS „Meditrans” SP ZOZ przy
ul. Woronicza 19.

 

Potwierdzenie wpłaty wraz z wypełnioną klauzulą informacyjną RODO prosimy dostarczyć

do Szkoły Ratownictwa lub przesłać pocztą elektroniczną w formacie jpg, pdf na adres e-mail szkola.ratownictwa@meditrans.waw.pl na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.  
 

Klauzula RODO do pobrania: plik pdf do pobrania >>>>

 

Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt.

„Podstawowe i zaawansowane czynności resuscytacyjne u dzieci i niemowląt. Wytyczne ERC 2021”

 

organizowane w Szkole Ratownictwa WSPRiTS „Meditrans” SP ZOZ przy ul. Brzeskiej 12
w  Warszawie.

Forma szkolenia: wykład, 5 godzin dydaktycznych.

Seminarium rozpocznie się w terminach:

- 17.06.2021 r. godzina  09:00,

- 21.06.2021 r. godzina  09:00.                                                                                    

 

Uczestnikom seminarium zostanie przyznanych 5 pkt. ECTS.

Koszt seminarium wynosi:
* osoby zatrudnione na umowę o pracę w WSPRiTS „Meditrans” SP ZOZ W-wa – 40 zł brutto za

   osobę,

* osoby zatrudnione na umowę zlecenie, kontrakt w WSPRiTS „Meditrans” W-wa lub spoza firmy –

   49,20 zł brutto za osobę.

Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu Szkoły Ratownictwa tel. (22) 619-20-51 oraz adresem e-mail. Wymagane dane to: imię, nazwisko, nazwa pracodawcy, adres e-mail i kontakt telefoniczny. Seminarium przeprowadzone będzie za pomocą platformy edukacyjnej ZOOM.
Link do spotkania zostanie przesłany na wcześniej wskazany przez Państwa adres e-mail.

 

Wpłaty można dokonać przelewem na konto PKO BP S.A., numer konta: 98102010130000090201068089 lub w kasie WSPR i TS „Meditrans” SP ZOZ przy
ul. Woronicza 19.

 

Potwierdzenie wpłaty wraz z wypełnioną klauzulą informacyjną RODO prosimy dostarczyć

do Szkoły Ratownictwa lub przesłać pocztą elektroniczną w formacie jpg, pdf na adres e-mail szkola.ratownictwa@meditrans.waw.pl na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.  
 

Klauzula RODO do pobrania: plik pdf do pobrania >>>>

 

Liczba miejsc ograniczona.