SCHEMATY PODATKOWE MDR

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie wprowadza Wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie.
 

      Przepisy Rozdziału 11a Ordynacji podatkowej                    

      https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971370926/U/D19970926Lj.pdf


      Objaśnienia podatkowe z dnia 31 stycznia 2019 r. – Informacje  o schematach podatkowych (MDR)    

      https://www.podatki.gov.pl/mdr/objasnienia-podatkowe-mdr/
     

      Zarządzenie (odnośnik z załączonym dokumentem PDF)

      Procedura MDR (odnośnik z załączonym dokumentem PDF)

      Proces identyfikacji schematów podatkowych (odnośnik z załączonym dokumentem PDF)

      Protokół zgłoszenia zdarzenia i wstępnej weryfikacji schematu podatkowego (odnośnik z załączonym dokumentem PDF)

      Protokół weryfikacji schematu podatkowego (odnośnik z załączonym dokumentem PDF)

      Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z wewnętrzną procedurą (odnośnik z załączonym dokumentem PDF)

Deklaracja dostępności

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

i  TRANSPORTU SANITARNEGO "MEDITRANS" SPZOZ

W WARSZAWIE

Deklaracja dostępności

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

i  TRANSPORTU SANITARNEGO "MEDITRANS" SPZOZ

W WARSZAWIE

SCHEMATY

PODATKOWE

Deklaracja dostępności

Created in Meditrans.