KONTAKT Z NAMI

JESTEŚMY DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

TU JESTEŚMY

ZNAJDŹ NAS NA MAPIE

SIEDZIBA WSPRiTS "Meditrans"

SPZOZ w WARSZAWIE

ul. Poznańska 22

00-685 Warszawa

Sekretariat i kancelaria

tel. +48 22 525 14 05

fax +48 22 525 13 80

kancelaria@meditrans.waw.pl

 

Centrala ul. Poznańska 22

00-685 Warszawa

 

Komórka organizacyjna

Telefon

Fax

E-mail

Kancelaria

(22) 52 51 405

(22) 52 51 380

kancelaria@meditrans.waw.pl

Dział Personalny

(22) 52 51 239

(22) 52 51 410

(22) 52 51 236

kadry@meditrans.waw.pl

Zespół ds. Planowania Personelu Średniego

(22) 52 51 237

(22) 52 51 236

kadrysrednie@meditrans.waw.pl

Zespół ds. Planowania Personelu Lekarskiego

(22) 52 51 235

(22) 52 51 372

(22) 52 51 236

kadrylekarze@meditrans.waw.pl

Dział Księgowości

(22) 52 51 282

(22) 52 51 283

(22) 52 51 381

ksiegowosc@meditrans.waw.pl

Zespół ds. Płac i Ubezpieczeń Społecznych

(22) 52 51 290

(22) 52 51 291

(22) 52 51 381

 

Dział Zamówień Publicznych

(22) 52 51 243

(22) 52 51 243

zamowienia@meditrans.waw.pl

Główny Specjalista ds. Pielęgniarstwa

(22) 52 51 409

(22) 52 51 380

 

Dział Statystyki Medycznej

i Realizacji Świadczeń Zdrowotnych

(dokumentacja medyczna)

(22) 52 51 238,

    234, 255, 285

(22) 52 51 278

statystyka@meditrans.waw.pl

Kierownik Działu Statystyki Medycznej

i Realizacji Świadczeń Zdrowotnych

(22) 52 51 247

(22) 52 51 278

statystyka@meditrans.waw.pl

Szkoła Ratownictwa

(22) 619 20 51

(22) 618 33 52

szkola.ratownictwa@meditrans.waw.pl

Główna Specjalistka ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

(22) 52 51 248

 

 

Dział Marketingu i Promocji

(22) 52 51 444

 

 

Główny Specjalista ds. Ochrony Informacji Niejawnych

- Inspektor Ochrony Danych

(22) 52 51 399 

(22) 52 51 365

 

iod@meditrans.waw.pl

Dział Łączności i Informatyki

(22) 52 51 399

 

informatyka@meditrans.waw.pl

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

(22) 52 51 408

 

pelnomocnik.praw.pacjenta@meditrans.waw.pl

 

 

Oddział Administracyjno-Techniczny        Jana Pawła Woronicza 19 02-625 Warszawa

 

Komórka organizacyjna

Telefon

Fax

E-mail

Sekretariat

(22) 843 30 22

(22) 843 11 96

(22) 853 21 90

sekretariat@meditrans.waw.pl                

Dział Logistyki Medycznej i Imprez Masowych

(22) 843 57 16

             w. 151

(22) 852 10 09

 

Zespół ds. Obsługi Imprez Masowych

(22) 852 10 09 

(22) 843 32 22

             w. 158 

(22) 843 57 16

             w. 137

(22) 852 10 09

zabezpieczenia@meditrans.waw.pl

Dział Eksploatacji Pojazdów i Transportu Sanitarnego

(22) 852 13 63

(22) 852 13 63

 

Dyspozytorzy Transportu Sanitarnego

(22) 843 58 16

(22) 853 21 87

transport@meditrans.waw.pl

Dział Remontów

(22) 853 21 84

 

 

Dział Napraw Samochodów

(22) 852 13 62

(22) 843 32 22

             w. 125

 

Magazyn Główny

(22) 843 85 81

(22) 843 85 81

 

Magazyn Medyczny

(22) 898 14 11

(22) 843 32 22 

(22) 843 57 16 w 192

 

Dział Serwisu Aparatury Medycznej

Centrala Hoża

(22) 525 12 32

Centrali Woronicza

(22) 843 32 22 

(22) 843 57 16 wew.151 

(22) 852 11 67  

(22) 843 32 22

(22) 8435716 w 172

 

Dział Zaopatrzenia

(22) 843 43 37

(22) 853 21 86

 

Dział Łączności i Informatyki

(22) 853 21 88

(22) 853 21 88

informatyka@meditrans.waw.pl

Stacja Diagnostyczna

(22) 853 21 83

 

diagnostyka@meditrans.waw.pl

Myjnia samochodowa

(22) 843 57 16

             w. 117

 

 

 

 

Oddziały Rejonowe

 

Komórka organizacyjna 

Telefon

Fax

E-mail

Oddział Wołomin                                                      

(22) 776 25 13

                      

       

Oddział Otwock Pogotowie

 

Kierownik

(22) 788 12 71

 

(22) 788 12 75

 

                                                             


 

Deklaracja dostępności

Created in Meditrans.