Created in Meditrans.

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

i  TRANSPORTU SANITARNEGO "MEDITRANS" SPZOZ

W WARSZAWIE

Deklaracja dostępności

IMPREZY

MASOWE

KONTAKT Z NAMI:

 

 

 

ADRES FILII: 
ul. Jana Pawła Woronicza 19
02-625 Warszawa

tel.  +48 22 852 10 09 
       

 

fax  +48 22 852 10 09

ZABEZPIECZAMY, BYŚ CZUŁ SIE PEWNIE

ZAPEWNIAMY NAJNOWOCZEŚNIEJSZY SPRZĘT

WSPARCIE NAJLEPSZYCH PROFESJONALISTÓW

BEZKONKURENCYJNE DOŚWIADCZENIE

WIZYTY PAPIESKIE

PIELGRZYMKI

I WIELE INNYCH

WIZYTY DYPLOMATYCZNE

WIZYTY VIP-ów

PRODUKCJE FILMOWE

PRODUKCJE TELEWIZYJNE

WYŚCIGI KOLARSKIE

WIDOWISKA TEATRALNE

MECZE I ROZGRYWKI SPORTOWE

POCHODY I MANIFESTACJE

IMPREZY SYLWESTROWE

KONCERTY

MISTRZOSTWA EUROPY 2012

Na zabezpieczeniu imprez i wydarzeń znamy się jak mało kto, bo od 123 lat specjalizujemy się w świadczeniu usług ratownictwa medycznego zarówno w stolicy, jak i w powiatach ościennych.

 

Nasze ambulanse spełniają wszystkie niezbędne wymogi

a ich wyposażenie jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. Nr 62, poz. 504, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i nr 152 poz. 1021 oraz z 2011 r. nr 217, poz. 1280). Wytycznymi Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027).

Do Państwa dyspozycji są:

- ambulanse specjalistyczne typu "S" m. in. z lekarzem

  na pokładzie;

- ambulanse podstawowe  typu "P" z ratownikami        medycznymi lub pielęgniarkami/pielęgniarzami systemu

  na pokładzie;

- patrol medyczny ratowniczy;

- punkt pomocy medycznej;

- koordynator medyczny. 

 

Zapewniamy też transport poszkodowanych do szpitala,

jeśli zajdzie taka potrzeba.

 

Gwarancją jakości naszych usług jest wyspecjalizowany personel: lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, którzy

od lat specjalizują się w udzielaniu świadczeń zdrowotnych

w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.