DOTACJE

UE

OPIS PROJEKTU e-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2                   Opisu projektu link>>>

 

23 marca 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 412/217/21 w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: "E-zdrowie dla Mazowsza 2" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza.

 

Finansowanie projektu

 

 • Wartość projektu: 120 638 353,65 zł

 • Wkład Funduszy Europejskich: 96 128 927,25 zł

 

Cel projektu

Celem nadrzędnym realizacji Projektu jest budowa społeczeństwa informacyjnego drogą rozwoju infrastruktury łączności elektronicznej, technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

 


 

Partnerzy projektu

Projekt realizowany jest w partnerstwie z jednostkami medycznymi dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym bądź właścicielem.

 • Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego.

 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku.

 • Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.

 • Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie.

 • Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy.

 • Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

 • Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej.

 • Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym SP ZOZ.

 • Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza.

 • Wojewódzki SZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego.

 • Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.

 • SPZOZ "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach.

 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans".

 • Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o. o..

 • Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o..

 • Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. Zagórze k/Warszawy.

 • Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o..

 • Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. (Z dniem 1 kwietnia 2022 r. nastąpiło połączenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego z Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy ATTIS).

 • Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o..

 • Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o..

 • Wojewódzki Szpital Zakaźny.

 

 

Zadania do realizacji

 • Budowa Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta.

 • Opracowanie i wdrożenie e-usług e-korespondencja, e-ankieta, e-rejestracja, chat z lekarzem, e-zgoda.

 • Rozbudowa Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz budowa archiwum długoterminowego realizującego obowiązek przechowywania archiwalnych dokumentów medycznych w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 29. Ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Repozytorium EDM będzie realizować co najmniej usługę przyjmowania, archiwizacji i udostępniania EDM zgodnej z HL7 CDA oraz standardami udostępniania danych medycznych zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym co najmniej ze standardem DICOM w przypadku danych obrazowych.

 • Utworzenie i wdrożenie systemu do nadzoru nad aparaturą medyczną.

 • Utworzenie i wdrożenie systemu do zgłaszania zdarzeń niepożądanych.

 • Modyfikacja i wdrożenie systemu do zarządzania nieruchomościami.

 • Uruchomienie Chatbota, czyli automatycznego programu konwersującego, udzielającego krótkich odpowiedzi na pytania pacjentów.

 • Modyfikacja i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD.

 • Rozbudowa systemu CASE wdrożonego w ramach programu E-zdrowie dla Mazowsza poprzez opracowanie i wdrożenie nowych funkcjonalności z zakresu Business Intelligence, takich jak "kokpity menadżerskie" pomocne w bieżącym zarządzaniu podmiotami medycznymi.

 • Projekt i budowa Data Center na potrzeby udostępniania Partnerom usług chmurowych oraz zakup sprzętu komputerowego i niezbędnego oprogramowania oraz budowa sieci WAN (z ang. Wide Area Network, rozległa sieć komputerowa) w architekturze IP VPN, zapewniającej połączenia między Partnerami i Data Center.

Deklaracja dostępności

Created in Meditrans.