Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2020

 

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2020

 

Data umieszczenia: 09.03.2020

Zamówienie ZP/19/20

 

Zakup części zamiennych

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 15.06.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 05.06.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 05.06.2020

 

 

Zamówienie ZP/18/20

 

Dostawa olejów silnikowych i płynów samochodowych

oraz preparatów do myjni automatyczne 

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 12.06.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 04.06.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 04.06.2020

 

 

 

Zamówienie ZP/17/20

 

Zakup drobnego wyposażenia medycznego ambulansów

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 15.06.2020

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 05.06.2020

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 02.06.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 25.05.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 25.05.2020

 

 

Zamówienie ZP/16/20

 

Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami

w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 05.06.2020

 

Modyfikacja odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 26.05.2020

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 26.05.2020

 

Modyfikacja Zał. nr 2 do SIWZ

- Opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 26.05.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 05.05.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 05.05.2020

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 05.05.2020

 

Opis przedmiotu zamówienia_Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 05.05.2020

 

Wykaz samochodów do ubezpieczenia tabela 1

 

Data umieszczenia: 05.05.2020

 

Wykaz samochodów do ubezpieczenia tabela 2

 

Data umieszczenia: 05.05.2020

 

Wykaz samochodów do ubezpieczenia tabela 3

 

Data umieszczenia: 05.05.2020

 

Wykaz samochodów do ubezpieczenia tabela 4

 

Data umieszczenia: 05.05.2020

 

Wykaz samochodów do ubezpieczenia tabela 5

 

Data umieszczenia: 05.05.2020

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

Data umieszczenia: 05.05.2020

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 05.05.2020

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 05.05.2020

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 05.05.2020

 

Informacja dotycząca przebiegu szkodowości

 

Data umieszczenia: 05.05.2020

 

 

Zamówienie ZP/13/20

 

Świadczenie usług ochrony w budynkach przy ul. J.U. Niemcewicza 2 w Otwocku

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 16.06.2020

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 08.06.2020

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 19.05.2020

 

Zmiana ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 14.05.2020

 

Modyfikacja odpowiedzi na pytania i przedłużenie terminu składania ofert

 

Data umieszczenia: 14.05.2020

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 11.05.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 05.05.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 05.05.2020

 

 

Zamówienie ZP/15/20

 

Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych

przez kierowców – ratowników medycznych

 

Unieważnienie postępowania

 

Data umieszczenia: 15.06.2020

 

Odrzucenie ofert

 

Data umieszczenia: 15.06.2020

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną

 

Data umieszczenia: 05.06.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 29.04.2020

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 29.04.2020

 

 

Zamówienie ZP/12/20

 

Okresowe przeglądy serwisowe i naprawy sprzętu medycznego

 

Korekta informacji o unieważnieniu postępowania na zadania nr 4, 5, 8

 

Data umieszczenia: 16.06.2020

 

Częściowy wybór najkorzystniejszej oferty (część I)

 

Data umieszczenia: 16.06.2020

 

Unieważnienie postępowania na zadania nr 4, 5, 8

 

Data umieszczenia: 16.06.2020

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 08.05.2020

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 05.05.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 27.04.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 27.04.2020

 

 

Zamówienie ZP/11/20

 

Dostawy produktów do dezynfekcji

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 02.06.2020

 

Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 2

 

Data umieszczenia: 22.05.2020

 

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności

wyboru najkorzystniejszej oferty dla Zadania 2

 

Data umieszczenia: 15.05.2020

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 13.05.2020

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 30.04.2020

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 27.04.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 21.04.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 21.04.2020

 

 

Zamówienie ZP/10/20

 

Zakup drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami

w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 08.06.2020

 

Unieważnienie postępowania na Zadania 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13

 

Data umieszczenia: 12.05.2020

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 11.05.2020

 

Odpowiedzi na pytania (cz. III)

 

Data umieszczenia: 28.04.2020

 

Zmiana ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 22.04.2020

 

Odpowiedzi na pytania (cz. II) i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 21.04.2020

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 20.04.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 07.04.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 07.04.2020

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 07.04.2020

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 07.04.2020

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

Data umieszczenia: 07.04.2020

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 07.04.2020

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 07.04.2020

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 07.04.2020

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 07.04.2020

 

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 05.06.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 05.06.2020

 

 

Zamówienie ZP/18/20

 

Dostawa olejów silnikowych i płynów samochodowych

oraz preparatów do myjni automatyczne

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 12.06.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 04.06.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 04.06.2020

 

 

Zamówienie ZP/17/20

 

Zakup drobnego wyposażenia medycznego ambulansów

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 05.06.2020

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 02.06.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 25.05.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 25.05.2020

 

 

Zamówienie ZP/16/20

 

Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami

w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 05.06.2020

 

Modyfikacja odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 26.05.2020

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 26.05.2020

 

Modyfikacja Zał. nr 2 do SIWZ

- Opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 26.05.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 05.05.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 05.05.2020

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 05.05.2020

 

Opis przedmiotu zamówienia_Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 05.05.2020

 

Wykaz samochodów do ubezpieczenia tabela 1

 

Data umieszczenia: 05.05.2020

 

Wykaz samochodów do ubezpieczenia tabela 2

 

Data umieszczenia: 05.05.2020

 

Wykaz samochodów do ubezpieczenia tabela 3

 

Data umieszczenia: 05.05.2020

 

Wykaz samochodów do ubezpieczenia tabela 4

 

Data umieszczenia: 05.05.2020

 

Wykaz samochodów do ubezpieczenia tabela 5

 

Data umieszczenia: 05.05.2020

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

Data umieszczenia: 05.05.2020

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 05.05.2020

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 05.05.2020

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 05.05.2020

 

Informacja dotycząca przebiegu szkodowości

 

Data umieszczenia: 05.05.2020

 

 

Zamówienie ZP/13/20

 

Świadczenie usług ochrony w budynkach przy ul. J.U. Niemcewicza 2 w Otwocku

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 08.06.2020

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 19.05.2020

 

Zmiana ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 14.05.2020

 

Modyfikacja odpowiedzi na pytania i przedłużenie terminu składania ofert

 

Data umieszczenia: 14.05.2020

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 11.05.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 05.05.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 05.05.2020

 

 

Zamówienie ZP/15/20

 

Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych

przez kierowców – ratowników medycznych

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną

 

Data umieszczenia: 05.06.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 29.04.2020

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 29.04.2020

 

 

Zamówienie ZP/12/20

 

Okresowe przeglądy serwisowe i naprawy sprzętu medycznego

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 08.05.2020

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 05.05.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 27.04.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 27.04.2020

 

 

Zamówienie ZP/11/20

 

Dostawy produktów do dezynfekcji

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 02.06.2020

 

Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 2

 

Data umieszczenia: 22.05.2020

 

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności

wyboru najkorzystniejszej oferty dla Zadania 2

 

Data umieszczenia: 15.05.2020

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 13.05.2020

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 30.04.2020

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 27.04.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 21.04.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 21.04.2020

 

 

Zamówienie ZP/10/20

 

Zakup drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami

w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 08.06.2020

 

Unieważnienie postępowania na Zadania 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13

 

Data umieszczenia: 12.05.2020

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 11.05.2020

 

Odpowiedzi na pytania (cz. III)

 

Data umieszczenia: 28.04.2020

 

Zmiana ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 22.04.2020

 

Odpowiedzi na pytania (cz. II) i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 21.04.2020

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 20.04.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 07.04.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 07.04.2020

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 07.04.2020

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 07.04.2020

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

Data umieszczenia: 07.04.2020

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 07.04.2020

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 07.04.2020

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 07.04.2020

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 07.04.2020

 

 

Zamówienie ZP/01/20

Zakup akcesoriów i materiałów medycznych 

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami

w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Udzielenie zamówienia (cz. II)

 

Data umieszczenia: 05.06.2020

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 26.05.2020

 

Unieważnienie postępowania na Zadanie 4

 

Data umieszczenia: 18.05.2020

 

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty dla Zadania 16

 

Data umieszczenia: 15.05.2020

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 23.04.2020

 

Informacja o unieważnieniu postępowania na Zadanie 17

 

Data umieszczenia: 26.03.2020

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 10.03.2020

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 03.03.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 05.02.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 05.02.2020

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 05.02.2020

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 05.02.2020

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

Data umieszczenia: 05.02.2020

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 05.02.2020

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 05.02.2020

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 05.02.2020

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 05.02.2020

 

 

 

 

 

Zamówienia Publiczne

Deklaracja dostępności

Created in Meditrans.