powrót

Zamówienie ZP/10/20

 

Zakup drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami

w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Odpowiedzi na pytania (cz. III)

 

Data umieszczenia: 28.04.2020

 

Zmiana ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 22.04.2020

 

Odpowiedzi na pytania (cz. II) i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 21.04.2020

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 20.04.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 07.04.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 07.04.2020

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 07.04.2020

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 07.04.2020

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

Data umieszczenia: 07.04.2020

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 07.04.2020

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 07.04.2020

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 07.04.2020

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 07.04.2020

 

 

powrót

Zamówienie ZP/09/20

 

Zakup części zamiennych

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 09.04.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 25.03.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 25.03.2020

 

 

powrót

Zamówienie ZP/15/20

 

Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych

przez kierowców – ratowników medycznych 

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 29.04.2020

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 29.04.2020

 

 

 

 

powrót

Zamówienie ZP/14/20

 

Świadczenia usług medycznych przez lekarzy

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 28.04.2020

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 28.04.2020

 

 

 

 

powrót

Zamówienie ZP/12/20

 

Okresowe przeglądy serwisowe i naprawy sprzętu medycznego

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 27.04.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 27.04.2020

 

 

 

 

powrót

Zamówienie ZP/11/20

 

Dostawy produktów do dezynfekcji

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 30.04.2020

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 27.04.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 21.04.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 21.04.2020

 

 

 

 

powrót

 

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2020

 

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2020

 

Data umieszczenia: 09.03.2020

 

 

powrót

Zamówienie ZP/08/20

 

Sukcesywne bezgotówkowe dostawy paliw do pojazdów

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami

w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 27.04.2020

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 17.04.2020

 

Modyfikacja Załącznika nr 7 do SIWZ- wzór umowy

 

Data umieszczenia: 17.04.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 24.03.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 24.03.2020

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 24.03.2020

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 24.03.2020

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

Data umieszczenia: 24.03.2020

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 24.03.2020

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 24.03.2020


Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 24.03.2020

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 24.03.2020

 

 

Zamówienie ZP/05/20

Dostawy produktów do dezynfekcji

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 30.04.2020

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 10.04.2020

 

Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie nr 1

 

Data umieszczenia: 17.03.2020

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 12.03.2020

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 09.03.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 03.03.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 03.03.2020

 

 

Zamówienie ZP/01/20

Zakup akcesoriów i materiałów medycznych 

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami

w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 23.04.2020

 

Informacja o unieważnieniu postępowania na Zadanie 17

 

Data umieszczenia: 26.03.2020

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 10.03.2020

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 03.03.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 05.02.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 05.02.2020

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 05.02.2020

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 05.02.2020

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

Data umieszczenia: 05.02.2020

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 05.02.2020

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 05.02.2020

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 05.02.2020

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 05.02.2020

powrót

Zakup w formie leasingu finansowego 6 ambulansów z wyposażeniem medycznym ZP/55/19

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami

w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 11.03.2020

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 06.02.2020

 

Zmiana ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 31.01.2020

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ

 

Data umieszczenia: 27.01.2020

 

Dokumenty finansowe

 

Data umieszczenia: 27.01.2020

 

Modyfikacja Zał. nr 7 do SIWZ – Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 27.01.2020

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 03.01.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 03.01.2020

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 03.01.2020

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 03.01.2020

 

JEDZ (espd)

 

Data umieszczenia: 03.01.2020

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 03.01.2020

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 03.01.2020

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 03.01.2020

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 03.01.2020

Zamówienia Publiczne

Deklaracja dostępności

Created in Meditrans.