Serdecznie zapraszamy na warsztaty szkoleniowe pt.

Obsługa sprzętu medycznego znajdującego się na wyposażeniu ambulansu WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ w Warszawie.

 

organizowane w Szkole Ratownictwa WSPRiTS „Meditrans” SP ZOZ przy ul. Brzeskiej 12
w  Warszawie.

Forma szkolenia: warsztaty szkoleniowe, 6 godzin dydaktycznych

 

Szkolenie odbędzie się w terminach:

- 9.11.2021 r. w godzinach 9:00 – 15:00,

- 18.11.2021 r. w godzinach 9:00 – 15:00,

- 23.11.2021 r. w godzinach 9:00 – 15:00,

- 30.11.2021 r. w godzinach 9:00 – 15:00. 

                                                                            

Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu Szkoły Ratownictwa tel. (22) 619-20-51.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w WSPRiTS „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie na umowę o pracę, zlecenie, kontrakt obowiązani są znać tematykę objętą zakresem niniejszego szkolenia.

Szkolenie jest bezpłatne!

 

Klauzula RODO do pobrania: plik pdf do pobrania >>>>

 

Liczba miejsc ograniczona.

TU JESTEŚMY

ZNAJDŹ NAS NA MAPIE

PKO BP S.A., numer konta: 98102010130000090201068089

ul. Brzeska 12

03-737 Warszawa

SZKOŁA RATOWNICTWA

KONTAKT

DOSKONALENIA

ZAWODOWE

SZKOLENIA

Deklaracja dostępności

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

i  TRANSPORTU SANITARNEGO "MEDITRANS" SPZOZ

W WARSZAWIE

Created in Meditrans.