Informacja ogólna dla pracowników na rok 2022  Polski Ład

 

W 2022 roku kwota wolna od podatku wyniesie 30.000 zł.


Co to oznacza w praktyce? Ci z Państwa, których wynagrodzenie miesięczne będzie wynosić
w granicach 3.200 zł brutto, nie zapłacą podatku dochodowego w ogóle. Do tej pory miesięcznie od podatku odpisywało się kwotę 43,76 zł, po zmianach będzie to kwota 425 zł.
Wyższa kwota wolna od podatku spowoduje prawdopodobnie wzrost Państwa miesięcznego wynagrodzenia „na rękę”, ale uniemożliwi skorzystanie z szeregu ulg* w zeznaniu rocznym, gdyż nie będzie podatku, z którego ulgę można byłoby odpisać.


Wyjątek stanowi ulga prorodzinna, ponieważ tutaj ustawodawca w przypadku braku podatku, pozwala skorzystać z ulgi na dzieci odliczając zapłacone składki ZUS. 


Brak możliwości odliczenia od podatku zapłaconej składki zdrowotnej

 

Dotychczas składka zdrowotna wynosiła 9% podstawy i aż 7,75% z tej podstawy można było odpisać od podatku. Po zmianach w 2022 roku, w dalszym ciągu opłacać będą Państwo 9% składki zdrowotnej od jej podstawy, ale– nie będzie w ogóle możliwości pomniejszenia podatku dochodowego o zapłaconą składkę.

Dla pracowników zarabiających miesięcznie brutto w granicach 3.200 zł, zmiana nie będzie miała wpływu, ponieważ i tak podatku do zapłaty nie ma.


Zmiana wysokości limitu w zakresie drugiego progu podatkowego

 

Do tej pory podatek w wysokości 17% opłacaliśmy do dochodów na poziomie 85.528 zł,

a powyżej tego limitu stawka wynosiła 32%. Od 2022 roku ten próg zmienia się i podatek
w wysokości 32% zapłacą Ci których dochody przekroczą kwotę 120.000 zł.  PIT-2 – Konieczna weryfikacja !!

 

Ponieważ w 2022 roku kwota wolna od podatku ma wynosić aż 30.000 zł, to powoduje że kwota ulgi w podatku wynosi 5.100 zł. Zatem istotne  jest, abyście Państwo zweryfikowali, czy przy obliczaniu Państwa wynagrodzenia stosowana jest ulga w podatku (kwota 43,76 zł)
i czy powinna być stosowana w 2022 roku.  Jest to ważne ponieważ jeśli okaże się,
iż w roku 2022 macie Państwo ulgę stosowaną np. przy umowie o pracę i jednocześnie otrzymujecie emeryturę z ZUS lub od innych płatników, a wysokość Państwa łącznych przychodów rocznie przekroczy w PIT 60.000 zł, to w zeznaniu rocznym za 2022 rok wyjdzie dopłata podatku w wysokości 5.100 zł.

Dlatego prosimy o zastanowienie się i rozważne podjęcie decyzji czy Państwo chcecie mieć stosowaną ulgę czy też nie.

 

W szczególności temat ten powinny zgłębić osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę i jednocześnie:

  • pobierają świadczenia z ZUS (np. emeryturę, rentę),

  • prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną według zasad ogólnych (skala podatkowa),

  • są zatrudnione w innym zakładzie pracy, również na podstawie umowy o pracę

i w obu zakładach złożyły PIT-2 (druk może być złożony tylko w jednym z zakładów)
 

Pracodawca nalicza wynagrodzenia zgodnie z posiadaną dokumentacją, dlatego możliwa dopłata podatku w zeznaniu rocznym to efekt nieprawidłowo złożonego oświadczenia, albo nie wycofania go we właściwym czasie.

 

Sytuacja może być też odwrotna. Jeżeli chcą Państwo korzystać z ulgi w podatku, a PIT-2
nie został przez Państwa złożony, to również takie oświadczenie mogą Państwo złożyć.
Od 01.01.2022 roku nastąpi zmiana obecnego druku PIT-2, w związku z powyższym przesyłamy link do zapoznania się z projektami druków.

Projekty nowych wzorów:     PIT-11, PIT-2, PIT-2A, PIT-3, PIT-8AR, PIT-R, które będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.

Ulga dla tzw. „klasy średniej”

 

Ustawodawca zabierając możliwość odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku dochodowego w 2022 roku, przewidział ulgę mającą rekompensować negatywne skutki tej zmiany.


Z ulgi skorzystają Ci, których miesięczny dochód wyniesie od 5.701 zł brutto do 11.141 zł brutto, ponieważ dla dochodów poniżej

i powyżej tych kwot granicznych, ulga nie będzie miała zastosowania.

Osoba naliczająca Państwu wynagrodzenia ma obowiązek stosować ulgę w ww. przedziale dochodów, chyba że z jakiegoś powodu nie chcą Państwo korzystać z tej ulgi w trakcie roku, a chcą Państwo zastosować ją u siebie w zeznaniu rocznym. Wówczas w każdym roku muszą Państwo złożyć oświadczenie o rezygnacji ze stosowania u Państwa ulgi dla klasy średniej. Oświadczenie to można złożyć również w trakcie roku, ale skutek będzie miało od wynagrodzeń naliczanych za kolejny miesiąc.

Ulga ta może spowodować zamieszanie u tych, którzy mają kilka źródeł dochodu i z każdego lub z części tych źródeł będzie stosowana ulga, a w zeznaniu rocznym okaże się że wysokość łącznego dochodu za dany rok wykracza poza limit stosowania ulgi.

W takim przypadku również w złożonym zeznaniu rocznym PIT, może zaistnieć konieczność dopłaty podatku.

 

Ulga dla „seniorów

PIT-0 dla seniorów ma być zachętą do pozostania na rynku pracy. Będą z niego korzystać zatrudnieni na etacie, pracujący na zleceniach  i przedsiębiorcy (skala, podatek liniowy
i ryczałt), którzy mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywni zawodowo. PIT-0 dla seniora będzie działał tak jak PIT-0 dla młodych,
tzn. obejmie m.in. roczny przychód z pracy do kwoty 85 528 zł.

Seniorzy rozliczający się na zasadach ogólnych będą mieli do wykorzystania jeszcze kwotę wolną, która wyniesie 30 tys. zł. Czyli pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury, będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi) - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Jednocześnie proszę o złożenie oryginału oświadczeń które Państwa dotyczą
w terminie do 04.01.2022 roku do Działu Personalnego osobiście lub za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego. Sprawa jest ważna, gdyż dotyczy poprawnego naliczenia wypłaty za grudzień 2021 roku, którą Państwo otrzymają 10 stycznia 2022 roku.

W załączniku przesyłamy stosowne oświadczenia do wykorzystania. 

 

Ogólnie dostępne materiały można znaleźć na stronie https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/

POLSKI ŁAD

Deklaracja dostępności

Created in Meditrans.