01 czerwca 2017

W dniu 31 maja 2017 r., na terenie Oddziału Techniczno-Administracyjnego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ przy ul. Woronicza 19 w Warszawie odbyło się uroczyste przekazanie do użytku 9 nowych, zakupionych ambulansów sanitarnych. W uroczystości udział wzięła Pani Agnieszka Gonczaryk Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, która przekazała na ręce Pana Karola Bielskiego Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie gratulacje od Pana Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pani Elżbieta Nawrocka Dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pan Robert Gałązkowski oraz Pani Anna Drewniak przedstawiciel Rady Społecznej WSPRiTS „Meditrans” w Warszawie. Poświęcenia nowych ambulansów dokonał ksiądz Arkadiusz Zawistowski Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia. W uroczystości udział wzięła kadra kierownicza oraz pracownicy WSPRiTS „Meditrans” w Warszawie. Pan Dyrektor Karol Bielski poinformował, że  zakupione ambulanse będą realizowały świadczenia jako specjalistyczne  (6 sztuk) i podstawowe (3 sztuki) zespoły ratownictwa medycznego. Zakup został  w całości sfinansowany ze środków własnych WSPRiTS „Meditrans” w Warszawie. Podkreślił także, że oddanie do użytku nowych ambulansów pozwoli na podniesienie zdolności operacyjnej do realizacji zadań stawianych przed dysponentem Państwowego Ratownictwa Medycznego zarówno w zakresie zapewnienia całodobowej gotowości zespołów ratownictwa medycznego, jak też określonych dla ambulansów standardów, tj. wymagań technicznych samochodu bazowego oraz przedziału medycznego wraz z wyposażeniem. Nowe ambulanse wpłyną także na podniesienie jakości świadczonych usług medycznych na rzecz mieszkańców Warszawy i okolic oraz w sposób znaczący podniosą komfort codziennej, ciężkiej pracy personelu zespołów ratownictwa medycznego. Ambulanse zostaną przekazane do 9 miejsc wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego - oddziałów WSPRiTS „Meditrans”:

 

  1. Oddział Muranów
  2. Oddział Praga Południe
  3. Oddział Bielany Oś. Wrzeciono
  4. Oddział Praga Północ
  5. Oddział  Sulejówek
  6. Oddział Wołomin
  7. Oddział Śródmieście
  8. Oddział Otwock
  9. Oddział Tłuszcz

 

Pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego

 

 

 

NOWE KARETKI W WARSZAWSKIM POGOTOWIU RATUNKOWYM


Deklaracja dostępności

Created in Meditrans.