el: 22 852 10 09 
Fax: 22 853 21 90 
22 843 57 16 w. 158
22 843 57 16 w. 137

email:

zabezpieczenia@meditrans.waw.pl

Kontakt:

Professional Inc.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie

Kontakt:

 

Kancelaria
tel. 022 525 14 05
fax 022 525 13 80
e-mail: kancelaria@meditrans.waw.pl

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie organizuje e-learningowe szkolenia wewnętrzne dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenie, kontrakt. Szkolenia są bezpłatne. Uczestnikom szkoleń zostaną przyznane punkty ECTS zgodnie z określonymi przez szkoleniowców kryteriami. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest zgłoszenie swojej chęci uczestnictwa za pomocą e-maila: e-learning@meditrans.waw.pl.

W treści e-maila trzeba podać:

- imię i nazwisko

- stanowisko

- jaki charakter zatrudnienia

- e-mail kontaktowy do informacji o szkoleniach

- telefon kontaktowy

Po zarejestrowaniu przez administratora platformy e-learningowej uczestnik dostanie informację od kiedy rozpoczyna się dane szkolenie. Elementami szkolenia e-learningowego są profesjonalne filmy nagrane przez Ratowników WSPRiTS „Meditrans” zakończone testem.

Adres platformy szkoleniowej:

wsprits.moodle.org.pl 

 

Pierwszy cykl szkoleń obejmuje tematy:

  1. Resuscytacja dorosłego. Rytmy do defibrylacji VF/VT bez tętna.
  2. Resuscytacja dorosłego. Rytmy nie do defibrylacji Asystolia/PEA.
  3. Bradykardia u dorosłego. Pacjent niestabilny hemodynamicznie – elektrostymulacja.
  4. Tachykardia u dorosłego. Pacjent niestabilny hemodynamicznie – Kardiowersja.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

 

Zwiastun cyklu filmów szkoleniowych dla personelu medycznego

Filmy szkoleniowe są własnością WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie. Rozpowszechnianie i publikacja jest zabroniona zgodnie z przedmiotem praw autorskich twórcy.

Created in Meditrans.