21.12.2018

07.03.2018

Do akcji #PrzytulMiś przyłączyła się także Warsaw Bilingual School Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa im. Profesora Władysława Bartoszewskiego prowadzona przez Tęczowy Ogród sp. z o.o. przy ul. Radarowej 6 (Włochy) w Warszawie. Maskotki zbierane przez uczniów odebrał Karol Bielski Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie wraz z Sylwią Mróz inicjatorką akcji #PrzytulMiś. Serdecznie dziękujemy dzieciom, nauczycielom i dyrekcji Szkoły za aktywny udział w akcji i przekazane maskotki, które trafią do Zespołów Ratownictwa Medycznego i będą wsparciem psychologicznym dla najmniejszych pacjentów. 

19.10.2018

07.03.2018

 

Przedstawiciele WSPRiTS „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie na  uroczystym wręczeniu dyplomów ratownikom medycznym

 

Przedstawiciele WSPRiTS „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie na czele z Dyrektorem Karolem Bielskim, który wchodzi w skład Rady Pracodawców WUM dla Wydziału Nauk o Zdrowiu wzięli udział w  uroczystym wręczeniu dyplomów ratownikom medycznym, którzy ukończyli  studia  I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne. Uroczystość odbyła się 18 października 2018 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Ks. Trojdena 2a w Warszawie. Spotkanie poprowadził Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. Piotr Małkowski. W uroczystości uczestniczył Rektor prof. Mirosław Wielgoś, a także m.in. Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych prof. Andrzej Deptała oraz Dziekan I Wydziału Lekarskiego prof. Paweł Włodarski. W roku akademickim 2017/2018 dyplom licencjata na kierunku ratownictwo medyczne otrzymało 60 osób, spośród których dwoje zostało wyróżnionych. Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ufundował dla nich specjalne nagrody – bluzy ratownicze. Ratownicy medyczni złożyli uroczyste ślubowanie. Zdajemy sobie sprawę, że praca ratownika medycznego w Zespole Ratownictwa Medycznego to ciężka i bardzo odpowiedzialna praca, w której jest stres i adrenalina to codzienni partnerzy, ale mamy nadzieję, że część tych młodych ludzi, którzy odebrali dyplom ratownika medycznego podejmie się tej trudnej i odpowiedzialnej pracy w Zespołach Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie.

Podczas uroczystości Karol Bielski Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” odebrał z rąk Rektora prof. Mirosława Wielgosia i Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. Piotra Małkowskiego dyplom uzyskania stopnia doktora nauk o zdrowiu.

18.10.2018

07.03.2018

W Młodzieżowym Domu Kultury „Muranów” im. C.K. Norwida przy ul. Stawki 10 w Warszawie w dniu 18 października 2018 r. odbył się uroczysty finał akcji #PrzytulMiś zorganizowany przez Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Do zbiórki misiów zaangażowały się dzieciaki z przedszkoli i szkół Dzielnicy Śródmieście. W imieniu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie misie z rąk Krzysztofa Czubaszka Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i Radnej Katarzyny Joanny Wiśniewskiej odebrał Karol Bielski Dyrektor, Adam Baczyński Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych i Sylwia Mróz Główny Specjalista  ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Koordynator Kontroli Zarządczej, Radna Dzielnicy Ochota.

Podczas uroczystego finału akcji #PrzytulMiś wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów” im. C.K. Norwida zaprezentowały wystawę prac przedstawiających zbiórkę pluszaków oraz wspaniały występ artystyczny.

Krzysztof Czubaszek Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy skierował wyróżnienia do Przedszkola nr 25 i Szkoły Podstawowej nr 158 im. Jana Kilińskiego. Za największe zaangażowanie w zbiórkę pluszaków Burmistrz przyznał I miejsca w trzech kategoriach:

  • I miejsce w kategorii przedszkoli zajęło Przedszkole  nr 44 „Przedszkole Marzeń” przy ul. Ludnej 8 w Warszawie,
  • I miejsce w kategorii szkół podstawowych zajęła Szkoła Podstawowa nr 29  im. Giuseppe Garibaldiego przy ul. Fabrycznej 19 w Warszawie,
  • I miejsce w kategorii placówek pozaszkolnych zajął Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego przy ul. Łazienkowskiej 7 w Warszawie.

Dyrektor Karol Bielski serdecznie podziękował wszystkim za przyłączenie się, udział i wsparcie akcji oraz zapewnił, że te wspaniałe maskotki będą pomagały ratownikom medycznym z Oddziału Śródmieście przy ul. Poznańskiej 22 przy udzielaniu pierwszej pomocy najmłodszym pacjentom.

Na koniec spotkania dzieci miały okazję do zapoznania się z systemem ratownictwa medycznego i pracą ratowników medycznych. Wszyscy bardzo chętnie oglądali wyposażenie ambulansu i zadawali wiele pytań.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy i jesteśmy wdzięczni wszystkim ofiarodawcom za to, że zechcieli wesprzeć naszych małych pacjentów.

18.10.2018

07.03.2018

 

Podczas I Młodzieżowe Mistrzostwa Warszawy w Pierwszej Pomocy WYCIE SYREN! odebraliśmy z rąk radnych Katarzyna Górska-Manczenko i Joanny Mroczek pierwsze #PrzytulMiś dla najmłodszych pacjentów WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ w Warszawie. Przekazanie miało miejsce w trakcie bicia rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Dziękujemy!
#WycieSyren

#Warszawa

#Targówek

#PierwszaPomoc

#pogotowiewarszaskie

#ratownictwomedyczne

#pogotowieratunkowe

16.10.2018

07.03.2018

Na Praga Północ odbył się finał akcji społecznej #PrzytulMiś. 
Jest to kontynuacja zbiórki pluszaków, która odbywała się w ostatnim czasie na #PragaPółnoc i #PragaPołudnie. 

Dziękujemy za zaangażowanie panu Burmistrzowi Dzielnicy Praga Północ  oraz pracownikowi WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ w Warszawie, ratownikowi medycznemu Mateuszowi Kędzierskiemu i wszystkim dzieciom, które brały udział w akcji zbierania zabawek dla: 

#pogotowiewarszaskie

#Warszawa

#PragaPółnoc

#ratownictwomedyczne

#pogotowieratunkowe

16.10.2018

07.03.2018

W nowych pomieszczeniach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica

Oddział Ząbki – miejsce wyczekiwania dla Zespołu Ratownictwa Medycznego W 01-134 został przeniesiony do nowych pomieszczeń w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica przy ul. Karola Rychlińskiego 1 w podwarszawskich Ząbkach.

Oddział Ząbki został uruchomiony z dniem 1 marca br. na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica dzięki porozumieniu do jakiego doszło pomiędzy Zarządem Szpitala na czele z Romanem Robertem Jędrzejczakiem, Prezesem Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica i Norbertem Szczepańskim Wiceprezesem a Karolem Bielskim Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ”Meditrans” SPZOZ w Warszawie. W wyniku porozumienia Szpital udostępnił pomieszczenia na terenie szpitala z przeznaczeniem na miejsce wyczekiwania dla ZRM.

Budowa nowej siedziby Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica, która właśnie dobiegła końca to jedna z największych inwestycji samorządu województwa mazowieckiego. Dzięki wsparciu unijnemu Mazowsze posiada jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu nie tylko w Polsce, ale też w Europie. To pierwszy szpital psychiatryczny zbudowany w Polsce od czasów drugiej wojny światowej i tym samym najnowocześniejszy w kraju. Dotychczasowe budynki szpitala pochodzą z końca XIX w. i początku XX. W skład szpitala wchodzi m.in. centrum rehabilitacyjne oraz oddziały stacjonarne, w których dostępnych będzie w sumie 300 łóżek. Stworzona została także przestrzeń rekreacyjno-sportowa.

Członkowie Zespołu Ratownictwa Medycznego W 01-134 na wezwania będą oczekiwać w nowych, komfortowych pomieszczeniach zlokalizowanych przy Izbie Przyjęć.

Roman Robert Jędrzejczak, Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica podkreślił, że bardzo ceni sobie współpracę z WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ w Warszawie, tym bardziej, że w latach 2007-2008 pełnił funkcję Przewodniczącego jej Rady Społecznej. Wiceprezes Norbert Szczepański zaznaczył, że wybór pomieszczeń dla Zespołu Ratownictwa Medycznego zakładał jak najlepszą współpracę obu jednostek. Dyrektor Karol Bielski na ręce Zarządu złożył podziękowanie za okazane wsparcie w organizacji miejsca wyczekiwania dla ZRM oraz podkreślił, że dzięki takiej współpracy samorządowe jednostki wojewódzkie Mazowsza mogą efektywniej wykorzystywać swoje zasoby.

15.10.2018

07.03.2018

13.10.2018

07.03.2018

Na terenie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie przy ul. Poznańskiej 22 w dniu 10 października br. odbyła się konferencja prasowa w sprawie zezwolenia na korzystanie z buspasów przez Zespoły Ratownictwa Medycznego jadące bez włączonych sygnałów. W konferencji udział wzięła Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska, Karol Bielski Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ  w Warszawie, Sylwia Mróz Radna Dzielnicy Ochota oraz Anna Smereka ratownik medyczny, kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Konferencję rozpoczął Karol Bielski Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie podkreślając, że z problemem w zakresie korzystania z buspasów przez Zespoły Ratownictwa Medycznego Państwowego Ratownictwa Medycznego zmaga się już od dłuższego czasu. Dyrektor Karol Bielski argumentował, że udostępnienie buspasów dla karetek, również tych jadących bez włączonych sygnałów, usprawni niesienie pomocy medycznej mieszkańcom miasta stołecznego Warszawy. Jak wiadomo z buspasów mogą korzystać kierowcy środków komunikacji miejskiej, a także miedzy innymi taksówkarze i motocykliści. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa pozwalają na odstępstwa od stosowania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego jedynie przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych w sytuacji niezbędnej (tj. podczas dojazdu do miejsca zdarzenia, a także podczas transportu medycznego pacjenta z miejsca zdarzenia do szpitala). W tej sytuacji ZRM mogą korzystać m.in. z buspasów. Problemem z którym spotykają się ZRM w codziennej pracy to kwestia powrotu ze szpitala lub miejsca zdarzenia  gdzie udzielano pomocy medycznej bez transportu do szpitala, na miejsce wyczekiwania ZRM. Niejednokrotnie pacjent przewożony jest z jednej dzielnicy do innej w której znajduje się szpital. Po przekazaniu pacjenta ZRM wraca na miejsce wyczekiwania już bez możliwości używania sygnalizacji świetlno-dźwiękowej. Tym samym ZRM traktowany jest jak zwykły pojazd uczestniczący w ruchu drogowym, a przez zakaz korzystania z buspasów traci cenne minuty w korkach.

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska zadeklarowała konsekwentne wsparcie w rozwiązaniu tego problemu. Poinformowała, że w powyższej sprawie podobnie jak Radna Dzielnicy Ochota Sylwia Mróz złożyła interpelację do Prezydenta m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Dyrektor Karol Bielski podziękował Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy oraz Radnej Sylwi Mróz za zaangażowanie się w zniesienie zakazu korzystania z buspasów dla karetek pogotowia bez włączonych sygnałów mając nadzieję, że problem ten wkrótce zostanie rozwiązany

11.10.2018

07.03.2018

Do akcji #PrzytulMiś przyłączyły się kolejne dzielnice Warszawy – Praga Północ i Praga Południe. W dniu 8 października br. odbyło się zakończenie zbiórki pluszaków. Karol Bielski Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie odebrał z rąk Tomasza Kucharskiego Burmistrza Dzielnicy Praga Południe maskotki, które zostaną przekazane Zespołom Ratownictwa Medycznego udzielającym świadczeń zdrowotnych na warszawskiej Pradze.

Maskotki będą wsparciem dla dzieci w sytuacjach wymagających pomocy Zespołu Ratownictwa Medycznego. Panu Burmistrzowi towarzyszyli: Michał Wieremiejczyk Wiceburmistrz Dzielnicy Praga Południe, Gabriela Szustek Radna m.st. Warszawy, inicjatorka akcji #PrzytulMiś na Warszawskiej Pradze Patrycja Sondij Radna Dzielnicy  Praga Północ, Alicja Dąbrowska – praska lekarka oraz Sylwia Mróz Radna Dzielnicy Ochota pracująca na co dzień w  warszawskim pogotowiu ratunkowym.

Zbiórkę pluszaków prowadziły: DOSiR przy ul. Kawęczyńskiej 44, Dom Kultury  Praga przy  ul. B. Sawinkowa oraz DBFO przy ul. Targowej 42 w Warszawie.

Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie.

08.10.2018

07.03.2018

Na terenie Miejskich Zakładów Autobusowych przy ul. Włościańskiej 52 w Warszawie w dniu 3 października br. odbyło się uroczyste oddanie do użytku nowej lokalizacji Oddziału Żoliborz Marymont - miejsce wyczekiwania dla Zespołu Ratownictwa Medycznego (ZRM) W 01-48 Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie. 
Miejsce wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego przy ul. Włościańskiej 52 zapewni poprawę jakości i szybkości udzielania świadczeń ratownictwa medycznego dla mieszkańców Warszawy z dzielnic Bielan oraz Żoliborza. Jest to szczególnie cenna lokalizacja z uwagi na konieczność zapewnienia jak najszybszego dojazdu do pacjentów, ponieważ znajduje się przy jednym z głównych węzłów komunikacyjnych Warszawy. Tak jak bezpieczeństwo pasażera stało się obecnie jednym z ważniejszych oczekiwań wobec usługi przewozowej, tak dla pogotowia ratunkowego najważniejszy jest czas dojazdu do potrzebującego pomocy i szybkie podjęcie akcji ratunkowej. Odpowiednie warunki stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego to także podniesienie komfortu codziennej ciężkiej pracy ratowników medycznych.
Podjęcie współpracy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie z Miejskimi Zakładami Autobusowymi pozwoli na wymianę doświadczeń dla poprawy bezpieczeństwa pasażerów komunikacji miejskiej. To także okazja dalszej integracji służb. Karol Bielski – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie podziękował obecnym na spotkaniu władzom samorządowym Warszawy Renacie Kaznowskiej Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy i Bielan Tomaszowi Mencinie Burmistrzowi Dzielnicy Bielany i zastępcy Magdalenie Lerczak, Janowi Kuźmińskiemu Prezesowi Zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych oraz Sylwii Mróz Radnej Dzielnicy Ochota za współpracę, pomoc i okazane wsparcie.
ZRM W 01-48 z Oddziału Żoliborz Marymont w 2017 roku zrealizował 3808 wyjazdów, a w 2018 roku od stycznia do sierpnia 2221. Świadczenia udzielane przez ten ZRM realizowane są 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok.
Dzisiejszy dzień to także dzień przeprowadzenia wspólnie z MZA ćwiczeń związanych z udzieleniem pomocy medycznej pasażerowi komunikacji miejskiej z nagłym zatrzymaniem krążenia, który może posłużyć do wypracowania algorytmu współpracy WSPRiTS Meditrans SPZOZ oraz MZA w Warszawie przy podobnych sytuacjach, które mogą się zdarzyć. Współdziałanie jednostek samorządowych różnego szczebla dla dobra mieszkańców, to dobry kierunek działania i racjonalne wykorzystanie zasobów.

03.10.2018

07.03.2018

W dniu 1 października br. na terenie Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie akcji #PrzytulMiś w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Maskotki zbierali uczniowie z ursynowskich szkół: 
Szkoła Podstawowa nr 330 przy ul. Mandarynki 1,
Szkoła Podstawowa nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4,
Szkoła Podstawowa nr 303 przy ul. Koncertowej 8,
Szkoła Podstawowa nr 323 przy ul. Hirszfelda 11 
oraz przedszkolaki z Przedszkola nr 159 przy ul. Wokalnej 1.
W uroczystości udział wzięli: Robert Kempa Burmistrz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Karolina Mioduszewska Radna Dzielnicy Ursynów, Karol Bielski Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie oraz Sylwia Mróz Radna Dzielnicy Ochota – inicjatorka akcji #PrzytulMiś.
Zebrane maskotki znajdą się na wyposażeniu Zespołów Ratownictwa Medycznego i będą ofiarowane poszkodowanym w wypadku dzieciom podczas pomocy udzielanej przez ZRM.
Podczas dzisiejszego spotkania uczniowie mieli także okazję do zapoznania się z systemem ratownictwa medycznego i pracą ratowników medycznych. Wszyscy bardzo chętnie oglądali wyposażenie ambulansu i zadawali wiele pytań.
Bardzo, bardzo dziękujemy za wszystkie przekazane pluszaki.

01.10.2018

07.03.2018

Kolejne misie, zebrane podczas akcji #PrzytulMiś w Dzielnicy Ursynów trafiły do zespołów ratownictwa medycznego. W dniu 27 sierpnia 2018 r. Robert Kempa Burmistrz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy oraz Karolina Mioduszewska Radna Dzielnicy Ursynów przekazali na ręce Karola Bielskiego Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie maskotki „Przytul Ursynka”, które będą ofiarowane każdemu pokrzywdzonemu w wypadku dziecku podczas pomocy udzielanej przez zespoły ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie. Maskotki zostały przekazane do Oddziału Ursynów przy ul. Jastrzębowskiego 22 – miejsce wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego. Warszawski Ursynów jest kolejną dzielnicą, która przyłączyła się do zainicjowanej przez Radną Dzielnicy Ochota Sylwię Mróz akcji #PrzytulMiś.

27.08.2018

07.03.2018

W dniu 13 lipca br. Pan dr Marek Pawlina wieloletni lekarz zespołów ratownictwa medycznego odebrał z rąk Pana Karola Bielskiego Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie odznakę honorową przyznaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Ze względu na ilość obowiązków służbowych Pan dr Marek Pawlina nie mógł odebrać wyróżnienia podczas obchodów jubileuszowych warszawskiego pogotowia ratunkowego, które odbyły się    w ubiegłym roku.

Pan Dyrektor Karol  Bielski podziękował Panu dr Markowi Pawlinie za jego dotychczasową pracę na rzecz ratowania zdrowia i życia ludzkiego, za jego serdeczność, za podejście do problemów pacjenta, za życzliwość.

Panie Doktorze życzymy zdrowia, pracy, która przynosi satysfakcję i spełnienie, szacunku pacjentów  - dzięki, któremu mamy przekonanie, że nasza praca ma sens, życzymy dalszych sukcesów zawodowych i osobistych.

13.07.2018

07.03.2018

W dniu 15 czerwca 2018 r. w Bielańskim Ośrodku Kultury odbyło się podsumowanie i zakończenie zbiórki maskotek w ramach akcji „Przytul Misia”. Pan Karol Bielski Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie podziękował w imieniu naszych najmniejszych pacjentów Pani Magdalenie Lerczak Burmistrz Dzielnicy Bielany za przyłączenie się, udział i wsparcie akcji „Przytul Misia” .

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję i wszystkim ofiarodawcom. Szczególnie podziękowania kierujemy do Pani Sylwii Mróz Radnej Dzielnicy Ochota, za inicjatywę i zaangażowanie.

15.06.2018

07.03.2018

W dniu 13 czerwca 2018 r, przy ul. Ziemowita 29 w Warszawie, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy zorganizowało ćwiczenia pk. „CRASH 2018”. Scenariusz zakładał wystąpienie zdarzenia masowego z udziałem dzieci (około 30), którym pierwszej pomocy udzielać miała inna grupa dzieci. Celem ćwiczenia było sprawdzenie i przetrenowanie umiejętności dzieci w zakresie udzielania pomocy poszkodowanym na miejscu zdarzenia.

W wypadku drogowym poszkodowane zostały 52 osoby, głównie dzieci z autokaru, który  w wyniku zderzenia z samochodem osobowym przewrócił się na bok. Pierwszej pomocy ofiarom wypadku udzielili uczniowie – wezwali pomoc dzwoniąc pod numer 112, zabezpieczyli miejsce wypadku oraz zajęli się rannymi. Pomoc uczniów szybko wsparły wezwane na miejsce zdarzenia odpowiednie służby. Ofiary zostały poddane segregacji „Triage na podstawie, której ustalono, iż do grupy czerwonej zaliczono 20 ofiar, żółtej 11, zielonej 19. Ofiar śmiertelnych nie było.

W ćwiczeniach brał udział Zespół Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w  Warszawie.

13.06.2018

07.03.2018

12 czerwca 2018 r.  na terenie Szkoły Podstawowej nr 152 im. Marii Dąbrowskiej w Warszawie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 odbył się finał akcji Przytul Misia” - zbiórka misiów dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie w dzielnicy Warszawa Ochota. Pomysłodawczynią akcji była radna Dzielnicy Ochota Sylwia Mróz, pracująca na co dzień w naszym pogotowiu. Do akcji bardzo chętnie przyłączył się Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Do udziału w akcji włączyły się także kolejne dzielnice Warszawy.

12.06.2018

07.03.2018

Kolejny już raz Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie wzięła udział w wydarzeniu pn. „Bezpieczne Wakacje z Parą Prezydencką”, które odbyło się 11 czerwca 2018 r. w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego.

„Bezpieczne Wakacje z Parą Prezydencką” skierowane były dla najmłodszych – dzieci  z przedszkoli i szkół podstawowych.

Podczas wydarzenia ratownicy medyczni zaprezentowali dzieciom zasady udzielania pierwszej pomocy, przeprowadzili krótkie szkolenia dla dzieci z zakresu umiejętności szybkiego reagowania w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu lub życiu. Dodatkową atrakcją była możliwość obejrzenia wnętrza ambulansu wraz wyposażeniem medycznym.

11.06.2018

07.03.2018

Przedstawiciela Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie nie zabrakło również na  Festynie Rodzinnym „Dla Niepodległej”, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 264 przy ul. W. Majewskiego Skorochód 17 w dniu 9 czerwca 2018 r. Uczniowie Szkoły oraz ich rodzice mieli okazję pod fachowym okiem ratownika medycznego przećwiczyć swoje umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy (resuscytacji krążeniowo – oddechowej) oraz zwiedzić wnętrze karetki pogotowia. Festyn był także okazją zbierania kolejnych maskotek w ramach akcji ”Przytul Misia”, które będą pomagały ratownikom w ratowaniu dzieci uczestniczących w wypadkach.

09.06.2018

07.03.2018

Trzecie miejsce  i zespół FAIR PLAY w IX Otwartych Mistrzostwach Ziemi Lubelskiej w Ratownictwie Medycznym

 

W dniach 6 - 8 czerwca 2018 r. odbyły się IX Otwarte Mistrzostwa Ziemi Lubelskiej w Ratownictwie Medycznym, których  organizatorem było Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie. W mistrzostwach udział wzięło 15 załóg z całej Polski.

Zespół Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej i puchar za wygraną konkurencję „Orzeszek”.

Za wykazaną postawę zespół otrzymał dyplom FAIR PLAY. W trakcie mistrzostw nasz zespół był świadkiem wypadku drogowego, w którym uczestniczył motocyklista. Panowie natychmiast przerwali wykonywanie zadania w ramach prowadzonej konkurencji i zajęli się udzieleniem fachowej pomocy medycznej poszkodowanemu w wypadku.

Gratulujemy postawy oraz zdobytych nagród.

06-08.06.2018

07.03.2018

 

W niedzielę 3 czerwca 2018 r. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uczestniczyła w obchodach Dnia Dziecka. Dzieci, a także dorośli wzięli udział w zajęciach pierwszej pomocy medycznej. Ratownicy Medyczni przeszkolili ponad 400 dzieci, które otrzymały Certyfikat Małego Ratownika.

03.06.2018

07.03.2018

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie wzięła także udział w obchodach Dnia Dziecka na warszawskiej Ochocie. 3 czerwca 2018 r. w Parku Szczęśliwickim podczas pikniku rodzinnego zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka Ratownicy Medyczni poprowadzili pokaz udzielania pierwszej pomocy medycznej, który jest zawsze bardzo ważnym elementem edukacji najmłodszych. Dużym zainteresowaniem cieszył się ambulans medyczny. Do ambulansu trafiły maskotki zbierane w ramach akcji Przytul Misia.

03.06.2018

07.03.2018

 

W dniu 4 czerwca 2018 r. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie uczestniczyła w organizowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki obchodach święta najmłodszych. Ratownicy Medyczni zaprezentowali dzieciom zasady udzielania pierwszej pomocy. Pokazali w jaki sposób wykonywać masaż serca i sztuczne oddychanie. Chętni mieli okazję samodzielnie ćwiczyć masaż serca i sztuczne oddychanie na fantomie. Dużą atrakcją dla dzieci była możliwość obejrzenia wnętrza ambulansu.  Dla dzieci biorących udział w ćwiczeniach zostały przygotowane drobne upominki.

04.06.2018

07.03.2018

Profesjonalizm i skuteczność działania - trzecie miejsce

w Rallye Rejviz 2018

W dniach 23 – 27 maja 2018 r.  odbył się Międzynarodowy Konkurs  Profesjonalny i ćwiczenia dla zespołów ratownictwa medycznego Rallye Rejviz w Czechach. Zawody Rallye Rejviz   są zawodami w Ratownictwie Medycznym i miały swój początek w 1997 roku. Podczas wszystkich konkurencji rywalizacja jest na drugim planie, a głównym celem zawodów jest doskonalenie umiejętności zespołów ratownictwa medycznego. Udział w Rallye Rejviz  daje możliwość konkurowania i wymiany doświadczeń jak i wiedzy od ekip z takich krajów jak Japonia, USA, Canada, Wielka Brytania czy nawet Australia. Zawody odbywają się w różnych kategoriach, w których łącznie udział bierze około 100 zespołów ratownictwa medycznego.

Zespół Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans”  w Warszawie zajął III miejsce w kategorii Paramedic Crews,  w której uczestniczyło 15 załóg. Zajęcie III miejsca w tak prestiżowych zawodach świadczy o wysokim stopniu profesjonalizmu, skuteczności i jakości działania.

Panowie gratulujemy sukcesu i życzymy wielu kolejnych osiągnięć zawodowych.

23-27.05.2018

07.03.2018

W dniu 21 maja 2018 r. Karol Bielski Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie odebrał  z rąk Tomasza Menciny Burmistrza Dzielnicy Bielany oraz Zastępców Burmistrza Magdaleny Lerczak i Artura Wołczackiego maskotki - misie, które będą ofiarowane każdemu pokrzywdzonemu w wypadku dziecku podczas pomocy udzielanej przez zespoły ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie. Maskotki są niezastąpionym wsparciem psychologicznym, gdyż pozwalają dziecku choć na chwilę zapomnieć o cierpieniu, łagodzą ich ból oraz uraz psychiczny wywołany dramatycznym przeżyciem. Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego do dzieci stanowią duży procent w stosunku do wszystkich realizowanych wyjazdów, a pluszowe maskotki stały się wręcz obowiązkowym wyposażeniem naszych ambulansów

Akcję „PRZYTUL MISIA” zorganizował Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy we współpracy z naszą jednostką.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim ofiarodawcom za to, że zechcieli wesprzeć naszych małych pacjentów.

Zorganizowana przy naszej współpracy przez Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zbiórka pluszaków jest kontynuacją akcji, której pomysłodawczynią jest radna Dzielnicy Ochota Sylwia Mróz, pracująca na co dzień w naszym pogotowiu.

21.05.2018

07.03.2018

     W dniu 14 maja 2018 r. w Sali Sangate Hotel Airport w Warszawie odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, których organizatorem była Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych. Uroczyste obchody to doskonała okazja, aby nagrodzić pielęgniarki i położne, które dbają na co dzień o nasze zdrowie i komfort leczenia. Pośród wielu uhonorowanych i wyróżnionych pielęgniarek za długoletnią pracę, zaangażowanie oraz profesjonalizm i oddanie na rzecz i trud włożony w opiekę nad pacjentami znalazły się również nasze koleżanki, które zostały uhonorowane min. odznaką honorową Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, Dyplomem Uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz wyróżnieniem Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie Karola Bielskiego, który w podziękowaniu za włożony wkład pracy wręczył wyróżnionym Paniom bukiety kwiatów. Wszystkim Pielęgniarkom zatrudnionym w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie składamy serdeczne podziękowania za serce i wysiłek wkładany w wykonywanie codziennych obowiązków, laureatkom serdecznie gratulujemy wyróżnień. Uroczystość zakończyła się koncertem Beaty Kozidrak pt. „Nie odnajdzie więcej nas ta sama chwila”.

14.05.2018

07.03.2018

     Święta Wielkanocne, to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W polskiej tradycji to święta szczególne, to czas refleksji, nadziei, radości i pojednania. To również okazja do spotkań w gronie bliskich i przyjaciół. Z tej okazji w dniu 23 marca 2018 r roku w budynku przy ul. Woronicza 19 oraz w Szkole Ratownictwa przy ul. Brzeskiej 12 odbyły się uroczyste spotkania przy symbolicznym wielkanocnym stole. Jak co roku dyrekcji oraz pracownikom towarzyszyli zaproszeni goście: Pan Wiesław Raboszuk Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Kazimierz Wężyk  Członek Rady Społecznej oraz ks. prał. Arkadiusz Zawistowski - Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia.

     Wicemarszałek Pan Wiesław Raboszuk złożył serdeczne życzenia wielkanocne w swoim imieniu, a także w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika oraz Pani Elżbiety Lanc Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. Życzył zdrowych, radosnych i spędzonych w gronie najbliższych świąt. Pan Dyrektor Karol Bielski również złożył wszystkim serdeczne życzenia świąteczne podkreślając, że święta to czas dla rodziny,  a pracując w WSPRiTS „Meditrans” tworzymy razem pogotowiarską rodzinę. Powiedział także, że Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego przekazał na jego ręce list z życzeniami dla wszystkich pracowników. Życzenia złożył także ksiądz prałat Arkadiusz Zawistowski, który życzył przede wszystkim spokoju i odpoczynku od codziennych obowiązków i trosk oraz  poświęcił potrawy świąteczne. Wszyscy uczestnicy spotkania dzieląc się symbolicznym jajkiem złożyli sobie nawzajem świąteczne życzenia. Wielkanocne spotkanie upłynęło w spokojnej, przepełnionej refleksją i zadumą atmosferze.

 

23.03.2018

07.03.2018

23.03.2018

07.03.2018

16.03.2018

07.03.2018

08.03.2018

      

Drogie Panie!
Dzień Kobiet należałoby w zasadzie świętować cały rok. Niech jednak ten dzień będzie jednym z tych wyjątkowych. Życzę Wam, abyście były szczęśliwe i spełnione, zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Życząc dobrego dnia (i miłej pracy), serdecznie pozdrawiam każdą z Pań. 

 

https://www.mazovia.pl/multimedia/art,692,62,zyczenia-z-okazji-dnia-kobiet.html

 

Pozdrawiam,

 

Adam Struzik

Marszałek Województwa Mazowieckiego

 

07.03.2018

      

Szanowni Państwo,

Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego zwrócił się z prośbą o wsparcie inicjatywy „Mazowsze dla Syrii”. Jej celem jest zebranie środków na odbudowę szkoły w Yabrud, mieście położonym niedaleko starożytnej Palmiry.

Nie pozostańmy obojętni.

 

Informacje o akcji dostępne są na stronie:

http://pkwp.org/mazowszedlasyrii

07.03.2018

 

Aktualności 2018

Deklaracja dostępności

Created in Meditrans.