el: 22 852 10 09 
Fax: 22 853 21 90 
22 843 57 16 w. 158
22 843 57 16 w. 137

email:

zabezpieczenia@meditrans.waw.pl

Kontakt:

Professional Inc.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie

Kontakt:

 

Kancelaria
tel. 022 525 14 05
fax 022 525 13 80
e-mail: kancelaria@meditrans.waw.pl

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

W dniu 15 maja 2017 r., w Hotelu Gromada odbyła się uroczysta Gala Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. Uroczystość ta była doskonałą okazją do złożenia życzeń i podziękowań dla całego środowiska pielęgniarek i położnych.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Województwa Mazowieckiego, Urzędu M. St. Warszawy, Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz dyrektorzy placówek ochrony zdrowia.

Podczas gali wręczone zostały odznaczenia i wyróżnienia pielęgniarkom WSPRiTS „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie.

Pani Iwona Iwanicka została odznaczona odznaką honorową „Zasłużony dla Ochrony Zdrowia”.

Pani Małgorzata Dąbrowska - wyróżniona została Nagrodą Marszałka Województwa Mazowieckiego,

 zaś  Panie:

Iwona Calińska i Urszula Podleś otrzymały nagrody Dyrektora WSPRiTS „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie, które wręczył Pan Karol Bielski Dyrektor. Uroczystość uświetnił koncert Zespołu Żuki.

 

01 czerwca 2017

Created in Meditrans.