01 czerwca 2017

W dniu 15 maja 2017 r., w Hotelu Gromada odbyła się uroczysta Gala Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. Uroczystość ta była doskonałą okazją do złożenia życzeń i podziękowań dla całego środowiska pielęgniarek i położnych.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Województwa Mazowieckiego, Urzędu M. St. Warszawy, Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz dyrektorzy placówek ochrony zdrowia.

Podczas gali wręczone zostały odznaczenia i wyróżnienia pielęgniarkom WSPRiTS „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie.

Pani Iwona Iwanicka została odznaczona odznaką honorową „Zasłużony dla Ochrony Zdrowia”.

Pani Małgorzata Dąbrowska - wyróżniona została Nagrodą Marszałka Województwa Mazowieckiego,

 zaś  Panie:

Iwona Calińska i Urszula Podleś otrzymały nagrody Dyrektora WSPRiTS „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie, które wręczył Pan Karol Bielski Dyrektor. Uroczystość uświetnił koncert Zespołu Żuki.

 

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

Deklaracja dostępności

Created in Meditrans.