el: 22 852 10 09 
Fax: 22 853 21 90 
22 843 57 16 w. 158
22 843 57 16 w. 137

email:

zabezpieczenia@meditrans.waw.pl

Kontakt:

Professional Inc.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie

Kontakt:

 

Kancelaria
tel. 022 525 14 05
fax 022 525 13 80
e-mail: kancelaria@meditrans.waw.pl

Zakup jednorazowych artykułów medycznych

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 16.06.2017

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 14.04.2017

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 23.01.2017

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ

 

Data umieszczenia: 04.01.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 14.12.2016

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 14.12.2016

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 
na komputerze, poprzez stronę 


http://ec.europa.eu/growth/espd 


jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 14.12.2016

powrót

powrót

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych przez dyspozytorów medycznych

 

Wybór ofert (zakończenie postępowania)

 

Data umieszczenia: 12.06.2017

 

Listy osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną

w dniach 06.06.2017 r., 08.06.2017 r., 09.06.2017 r., 12.06.2017 r.

 

Data umieszczenia: 05.06.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 16.05.2017

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 16.05.2017

 

 

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych przez kierowców–ratowników medycznych

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 12.06.2017

 

Odrzucenie ofert (zakończenie postępowania)

 

Data umieszczenia: 12.06.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 07.06.2017

 

Data umieszczenia: 01.06.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 02.06.2017

 

Data umieszczenia: 01.06.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 16.05.2017

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 16.05.2017

Świadczenie usług ochrony osób i mienia 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ

w Warszawie

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 14.06.2017

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 14.06.2017

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 06.06.2017

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 25.05.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 15.05.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 15.05.2017

powrót

powrót

 

Konkursu ofert na świadczenie usług medycznych 
w Zespołach Ratownictwa Medycznego przez: 
1. Pielęgniarki systemu 
2. Ratowników medycznych

 

Częściowy wybór ofert (część V)

 

Data umieszczenia: 06.06.2017

 

Oferty odrzucone (zakończenie postępowania)

 

Data umieszczenia: 06.06.2017

 

Częściowy wybór ofert (część IV)

 

Data umieszczenia: 05.06.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 05.06.2017

 

Data umieszczenia: 02.06.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 02.06.2017

 

Data umieszczenia: 01.06.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 01.06.2017

 

Data umieszczenia: 31.05.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 31.05.2017

 

Data umieszczenia: 30.05.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 30.05.2017

 

Data umieszczenia: 29.05.2017

 

Częściowy wybór ofert (część III)

 

Data umieszczenia: 26.05.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 29.05.2017

 

Data umieszczenia: 26.05.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 26.05.2017

 

Data umieszczenia: 25.05.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 25.05.2017

 

Data umieszczenia: 24.05.2017

 

Częściowy wybór ofert (część II)

 

Data umieszczenia: 23.05.2017

 

Oferty odrzucone (część I)

 

Data umieszczenia: 23.05.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 24.05.2017

 

Data umieszczenia: 23.05.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 23.05.2017

 

Data umieszczenia: 22.05.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 22.05.2017

 

Data umieszczenia: 19.05.2017

 

Częściowy wybór ofert 

 

Data umieszczenia: 19.05.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 19.05.2017

 

Data umieszczenia: 18.05.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 18.05.2017

 

Data umieszczenia: 17.05.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 17.05.2017

 

Data umieszczenia: 15.05.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 16.05.2017

 

Data umieszczenia: 12.05.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 12.05.2017

 

Data umieszczenia: 11.05.2017

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 03.04.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 28.03.2017

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 28.03.2017

powrót

Zakup tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli oraz gazów technicznych

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 17.05.2017

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 24.04.2017

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 29.03.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 20.03.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 20.03.2017

powrót

Kontakt:

 

Kancelaria
tel. 022 525 14 05
fax 022 525 13 80
e-mail: kancelaria@meditrans.waw.pl

Zamówienia Publiczne - Archiwum 2017

Zakup jednorazowych artykułów medycznych

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 23.08.2017

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 06.07.2017

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 06.03.2017

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 24.02.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 25.01.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 25.01.2017

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 
na komputerze, poprzez stronę 


http://ec.europa.eu/growth/espd 


jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 25.01.2017

powrót

Zakup drobnego sprzętu medycznego

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 20.07.2017

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 30.05.2017

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 28.03.2017

 

Odpowiedzi na pytania II

 

Data umieszczenia: 17.03.2017

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ

 

Data umieszczenia: 16.03.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 14.02.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 14.02.2017

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 
na komputerze, poprzez stronę: 


http://ec.europa.eu/growth/espd 


jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 14.02.2017

powrót

Okresowe przeglądy serwisowe, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 01.08.2017

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 13 i 14 

 

Data umieszczenia: 27.07.2017

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 06.07.2017

 

Zbiorcze zestawienie ofert dotyczące postępowania przetargowego

 

Data umieszczenia: 18.05.2017

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 12.05.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 05.05.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 05.05.2017

powrót

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych przez lekarzy systemu

 

Odrzucenie ofert (zakończenie postępowania)

 

Data umieszczenia: 22.06.2017

 

Częściowego wyboru ofert cz. III

 

Data umieszczenia: 22.06.2017

 

Częściowy wybór ofert cz. II

 

Data umieszczenia: 21.06.2017

 

Częściowy wybór ofert

 

Data umieszczenia: 09.06.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 22.05.2017

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 22.05.2017

powrót

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych
przez ratowników medycznych posiadających kwalifikacje ratownika wodnego

 

Wybór ofert (zakończenie postępowania)

 

Data umieszczenia: 30.06.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 29.06.2017 r. i 30.06.2017 r.

 

Data umieszczenia: 26.06.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 26.06.2017 r.

 

Data umieszczenia: 23.06.2017

 

Oferty odrzucone

 

Data umieszczenia: 23.06.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 07.06.2017

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 07.06.2017

 

 

 

powrót

Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych

przez kierowców - ratowników medycznych

 

Unieważnienie postępowania (zakończenie postępowania)

 

Data umieszczenia: 10.07.2017

 

Odrzucenie oferty

 

Data umieszczenia: 10.07.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 05.07.2017 r.

 

Data umieszczenia: 29.06.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 19.06.2017

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 19.06.2017

 

 

 

powrót

Sukcesywne dostawy olejów silnikowych i płynów samochodowych

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 28.07.2017

 

Unieważnienie postępowania

 

Data umieszczenia: 21.07.2017

 

Zbiorcze zestawienie

 

Data umieszczenia: 18.07.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 07.07.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 07.07.2017

 

 

powrót

powrót

Wydzierżawienie powierzchni gruntu 1150 m2 wraz z budynkiem stacji paliw o powierzchni 116 m2,

zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Woronicza 19

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 25.07.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 10.07.2017

 

Szczegółowe Warunki Przetargu

 

Data umieszczenia: 10.07.2017

 

 

Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 07.08.2017

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 18.07.2017

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 11.07.2017

 

Wykaz pojazdów do ubezpieczenia WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ w Warszawie

 

Data umieszczenia: 27.06.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – ujednolicony tekst po modyfikacji

 

Data umieszczenia: 27.06.2017

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ

 

Data umieszczenia: 27.06.2017

 

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji – sprostowanie

 

Data umieszczenia: 27.06.2017

 

Modyfikacja treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ

 

Data umieszczenia: 23.06.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 02.06.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 02.06.2017

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 

na komputerze, poprzez stronę 

http://ec.europa.eu/growth/espd 
jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 02.06.2017

powrót

Zakup akcesoriów i drobnego sprzętu medycznego

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 04.08.2017

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 21.07.2017

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 29.06.2017

 

Odpowiedzi na pytania (część II)

 

Data umieszczenia: 26.06.2017

 

Zmiana ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 26.06.2017

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ

 

Data umieszczenia: 26.06.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 19.06.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 19.06.2017

 

powrót

powrót

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia

na sukcesywne dostawy odzieży i obuwia dla zespołów ratownictwa medycznego 

 

Ogłoszenie o dialogu technicznym

 

Data umieszczenia: 07.07.2017

powrót

Wydzierżawienie powierzchni gruntu 1150 m2 wraz z budynkiem stacji paliw o powierzchni 116 m2,

zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Woronicza 19

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 25.07.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 10.07.2017

 

Szczegółowe Warunki Przetargu

 

Data umieszczenia: 10.07.2017

 

 

Zakup w formie leasingu finansowego 
15 sztuk ambulansów z wyposażeniem medycznym

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 23.08.2017

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 09.08.2017

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 25.07.2017

 

Opinia i raport biegłego rewidenta za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015

 

Data umieszczenia: 18.07.2017

 

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015-31.12.2015

 

Data umieszczenia: 18.07.2017

 

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014

 

Data umieszczenia: 18.07.2017

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ (cz. III)

 

Data umieszczenia: 14.07.2017

 

SIWZ po modyfikacji (cz.II)

 

Data umieszczenia: 07.07.2017

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ (cz.II)

 

Data umieszczenia: 07.07.2017

 

Zmiana ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 06.07.2017

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ (cz.I)

 

Data umieszczenia: 04.07.2017

 

SIWZ po modyfikacji

 

Data umieszczenia: 04.07.2017

 

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania

 

Data umieszczenia: 27.06.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 16.06.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 16.06.2017

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 

na komputerze, poprzez stronę 

http://ec.europa.eu/growth/espd 
jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 16.06.2017

 

powrót

Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych przez lekarzy systemu

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 16.08.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 17.07.2017

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 17.07.2017

 

 

Wynajem powierzchni dachu Budynku C o powierzchni 50 m2, zlokalizowanego

w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 19

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 09.08.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 24.07.2017

 

Szczegółowe Warunki Przetargu

 

Data umieszczenia: 24.07.2017

powrót

powrót

powrót

Sukcesywne dostawy olejów silnikowych i płynów samochodowych

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 08.09.2017

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 25.08.2017

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 18.08.2017

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 14.08.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 04.08.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 04.08.2017

powrót

Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych przez ratowników medycznych

 

Oferty odrzucone (zakończenie postępowania)

 

Data umieszczenia: 18.09.2017

 

Częściowy wybór ofert (część III)

 

Data umieszczenia: 14.09.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę w dniu 14.09.2017 r.

 

Data umieszczenia: 13.09.2017

 

Częściowy wybór ofert (część II)

 

Data umieszczenia: 12.09.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę w dniu 12.09.2017 r.

 

Data umieszczenia: 08.09.2017

 

Częściowy wybór ofert (część I)

 

Data umieszczenia: 07.09.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę 06.09.2017 r i 07.09.2017 r.

 

Data umieszczenia: 05.09.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 25.08.2017

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 25.08.2017

powrót

Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych przez: 
- Lekarzy systemu 
- Lekarzy zespołu transportu sanitarnego typu „N”

 

Wybór oferty (zakończenie postępowania)

 

Data umieszczenia: 02.10.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę w dniu 26.09.2017 r.

 

Data umieszczenia: 25.09.2017

 

Przedłużenie terminu składania ofert

 

Data umieszczenia: 12.09.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 07.09.2017

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 07.09.2017

powrót

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej – Recykling 6 pojazdów wycofanych z eksploatacji

 

Informacja o wyborze oferty

 

Data umieszczenia: 14.09.2017

 

Zaproszenie

 

Data umieszczenia: 07.09.2017

powrót

Zakup materiałów opatrunkowych

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 26.10.2017

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 09.10.2017

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 19.09.2017

 

Odpowiedzi na pytania III

 

Data umieszczenia: 05.09.2017

 

Odpowiedzi na pytania II

 

Data umieszczenia: 04.09.2017

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 28.08.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 10.08.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 10.08.2017

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 
na komputerze, poprzez stronę 
http://ec.europa.eu/growth/espd 
jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 10.08.2017

powrót

Sukcesywne dostawy artykułów i urządzeń biurowych

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 20.10.2017

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 11.10.2017

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 27.09.2017

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ (cz. II)

 

Data umieszczenia: 22.09.2017

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ

 

Data umieszczenia: 22.09.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 18.09.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 18.09.2017

powrót

Konkurs ofert na przeprowadzanie badań (wstępnych, okresowych i kontrolnych) pracowników

 

Wybór ofert

 

Data umieszczenia: 11.10.2017

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SWK (część II)

 

Data umieszczenia: 26.09.2017

 

Ujednolicony Załącznik nr 8 do SWK z dnia 26.09.2017 r.

 

Data umieszczenia: 26.09.2017

 

Ujednolicony Załącznik nr 8 do SWK

 

Data umieszczenia: 22.09.2017

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SWK

 

Data umieszczenia: 22.09.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 19.09.2017

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 19.09.2017

powrót

Konkurs ofert (uzupełniający) na wykonywanie usług medycznych przez dyspozytorów medycznych

 

Wybór ofert

 

Data umieszczenia: 18.10.2017

 

Odrzucenie ofert

 

Data umieszczenia: 18.10.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę w dniach 17.10.2017 r. i 18.10.2017 r.

 

Data umieszczenia: 16.10.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 28.09.2017

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 28.09.2017

Sukcesywne dostawy odzieży i obuwia ochronnego oraz roboczego

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 09.11.2017

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Data umieszczenia: 03.11.2017

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 04.10.2017

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 28.09.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 20.09.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 20.09.2017

powrót

Konkurs ofert (uzupełniający) na wykonywanie usług medycznych przez dyspozytorów medycznych

 

Wybór ofert (zakończenie postępowania)

 

Data umieszczenia: 06.11.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę w dniu 06.11.2017 r.

 

Data umieszczenia: 03.11.2017

 

Lista osób zaproszonych na rozmowę w dniu 03.11.2017 r.

 

Data umieszczenia: 30.10.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 20.10.2017

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

 

Data umieszczenia: 20.10.2017

 

 

powrót

Zakup akcesoriów i jednorazowych artykułów medycznych na wyposażenie ambulansów

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 29.11.2017

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 20.11.2017

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 31.10.2017

 

Odpowiedzi na pytania (cz. III)

 

Data umieszczenia: 27.10.2017

 

Odpowiedzi na pytania (cz. II)

 

Data umieszczenia: 26.10.2017

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ (cz. I)

 

Data umieszczenia: 25.10.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 20.10.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 20.10.2017

 

powrót

Dostawa kart podarunkowych przedpłaconych

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 29.11.2017

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 22.11.2017

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 15.11.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia:03.11.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 03.11.2017

 

powrót

Zakup materiałów eksploatacyjnych i drobnego sprzętu medycznego

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 08.12.2017

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 10.11.2017

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 12.09.2017

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 05.09.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 02.08.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 02.08.2017

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 
na komputerze, poprzez stronę 
http://ec.europa.eu/growth/espd 
jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 02.08.2017

powrót

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 15.12.2017

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 01.12.2017

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 07.11.2017

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ

 

Data umieszczenia: 09.10.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 28.09.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 28.09.2017

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 
na komputerze, poprzez stronę 
http://ec.europa.eu/growth/espd 
jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 28.09.2017

powrót

Sukcesywne dostawy środków czystości, artykułów gospodarczych oraz profesjonalnej chemii gospodarczej

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 01.12.2017

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 16.11.2017

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 23.10.2017

 

Zmiana ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 16.10.2017

 

SIWZ po modyfikacji

 

Data umieszczenia: 16.10.2017

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 16.10.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 06.10.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 06.10.2017

 

powrót

Plan Zamówień Publicznych WSPRiTS "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie na 2017 rok


Plan Zamówień Publicznych

 

Data umieszczenia: 28.03.2017

powrót

Sukcesywne dostawy artykułów biurowych

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 20.12.2017

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 11.12.2017

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 16.11.2017

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ (Część III)

 

Data umieszczenia: 13.11.2017

 

Zmiana ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 13.11.2017

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ (Część II)

 

Data umieszczenia: 10.11.2017

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 09.11.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 06.11.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 06.11.2017

 

powrót

Sukcesywne dostawy odzieży i obuwia ochronnego oraz roboczego

 

Zmiana ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 28.12.2017

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 28.12.2017

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 19.12.2017

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 21.11.2017

 

Modyfikacja odpowiedzi na pytania (cz.II) z dnia 16.11.2017 r.

 

Data umieszczenia: 17.11.2017

 

Odpowiedzi na pytania II

 

Data umieszczenia: 16.11.2017

 

Zmiana ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 16.11.2017

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 15.11.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 10.11.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 10.11.2017

 

powrót

Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 09.02.2018

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 29.01.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 10.01.2018

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ

 

Data umieszczenia: 27.12.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 04.12.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 04.12.2017

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 
na komputerze, poprzez stronę 
http://ec.europa.eu/growth/espd 
jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 04.12.2017

 

powrót

Wynajem powierzchni warsztatu 75,90 m2 w Budynku B

Oddziału Techniczno-Administracyjnego,

zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Woronicza 19

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 09.01.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 21.12.2017

 

Szczegółowe Warunki Przetargu

 

Data umieszczenia: 21.12.2017

 

powrót

Wynajem powierzchni 148 m2 gruntu (parkingu) zlokalizowanego w Warszawie,

przy ul. Woronicza 19 róg ul. Samochodowej

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 15.01.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 28.12.2017

 

Szczegółowe Warunki Przetargu

 

Data umieszczenia: 28.12.2017

 

powrót

Zakup części zamiennych, opon i chemii samochodowej

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 27.02.2018

 

Wybór najkorzystniejszej oferty dla Zadania 2

 

Data umieszczenia: 07.02.2018

 

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej

oferty dla Zadania nr 2

 

Data umieszczenia: 05.02.2018

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 05.02.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 08.01.2018

 

Zmiana ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 03.01.2018

 

Odpowiedzi na pytania, modyfikacja SIWZ (cz. III)

i przedłużenie terminu składania ofert

 

Data umieszczenia: 29.12.2017

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ (część II)

 

Data umieszczenia: 27.12.2017

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ

 

Data umieszczenia: 19.12.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 22.11.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 22.11.2017

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 
na komputerze, poprzez stronę 
http://ec.europa.eu/growth/espd 
jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 22.11.2017

 

powrót

Zakup materiałów medycznych

na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 09.02.2018

 

Modyfikacja zbiorczego zestawienia ofert

 

Data umieszczenia: 29.12.2017

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 27.12.2017

 

Odpowiedzi na pytania (cz. III)

 

Data umieszczenia: 13.12.2017

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ (cz. II)

 

Data umieszczenia: 11.12.2017

 

Odpowiedzi na pytania (cz. I)

 

Data umieszczenia: 24.11.2017

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 14.11.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 14.11.2017

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 
na komputerze, poprzez stronę 
http://ec.europa.eu/growth/espd 
jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 14.11.2017

 

powrót

Created in Meditrans.