el: 22 852 10 09 
Fax: 22 853 21 90 
22 843 57 16 w. 158
22 843 57 16 w. 137

email:

zabezpieczenia@meditrans.waw.pl

Kontakt:

Professional Inc.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie

Kontakt:

 

Kancelaria
tel. 022 525 14 05
fax 022 525 13 80
e-mail: kancelaria@meditrans.waw.pl

Zamówienia Publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018

 

Plan postępowań

 

Data umieszczenia: 27.03.2018

Zakup części zamiennych, opon i płynów eksploatacyjnych

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 18.01.2019

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 3

 

Data umieszczenia: 03.01.2019

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania 1, 6 i 9

 

Data umieszczenia: 19.12.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 29.11.2018

 

Zmiana ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 13.11.2018

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

 

Data umieszczenia: 09.11.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 22.10.2018


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 22.10.2018

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 

na komputerze, poprzez stronę

 

 http://ec.europa.eu/growth/espd 

 

jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 22.10.2018

powrót

Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans”

SPZOZ w Warszawie

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 09.01.2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 20.12.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 30.11.2018

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 23.11.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 22.10.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 22.10.2018

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml 

na komputerze, poprzez stronę

 

 http://ec.europa.eu/growth/espd 

 

jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 22.10.2018

powrót

Okresowe przeglądy serwisowe i naprawy sprzętu medycznego

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 08.01.2019

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 17.12.2018

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 2, 3, 7, 9, 12, 13

 

Data umieszczenia: 04.12.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 23.11.2018

 

Zmiana ogłoszenia

 

Data umieszczenia: 20.11.2018

 

Odpowiedzi na pytania (część II) i przedłużenie terminu składania ofert

 

Data umieszczenia: 20.11.2018

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 19.11.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 13.11.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 13.11.2018

powrót

Dostawy artykułów biurowych, wyposażenia i urządzeń biurowych

 

Udzielenie zamówienia

 

Data umieszczenia: 10.01.2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data umieszczenia: 27.12.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Data umieszczenia: 23.11.2018

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ

 

Data umieszczenia: 20.11.2018

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 14.11.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 14.11.2018

powrót

powrót

Wynajem powierzchni dachu 25 m2 Budynku C Oddziału Techniczno – Administracyjnego,

zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Woronicza 19

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 10.01.2019

 

Przedłużenie terminu składania ofert

 

Data umieszczenia: 04.01.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 20.12.2018

 

Szczegółowe Warunki Przetargu

 

Data umieszczenia: 20.12.2018

powrót

Zakup wyposażenia medycznego do karetki neonatologicznej i akcesoriów transportowych 

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w postaci elektronicznej

należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 18.01.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 28.12.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 28.12.2018

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 28.12.2018

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 28.12.2018

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 28.12.2018

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 28.12.2018

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 28.12.2018

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 28.12.2018

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

W celu wypełnienia dokumentu JEDZ należy zapisać plik w formacie xml na komputerze,

 

poprzez stronę http://ec.europa.eu/growth/espd

 

 jako Wykonawca zaimportować ESPD i wypełnić zgodnie z instrukcją

 

Data umieszczenia: 28.12.2018

powrót

Okresowe przeglądy serwisowe, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego

 

Zbiorcze zestawienie

 

Data umieszczenia: 18.01.2019

 

Odpowiedzi na pytania

 

Data umieszczenia: 14.01.2019

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 07.01.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 07.01.2019

powrót

Dostawy jednorazowych materiałów medycznych

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami

w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie zakupowej

pod adresem: https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 08.01.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 08.01.2019

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 08.01.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 08.01.2019

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 08.01.2019

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 08.01.2019

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 08.01.2019

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 08.01.2019

 

JEDZ

 

Data umieszczenia: 08.01.2019

powrót

Dostawy drobnego sprzętu diagnostycznego

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w postaci elektronicznej

należy złożyć na Platformie zakupowej pod adresem:

 https://wsprits.ezamawiajacy.pl

 

Ogłoszenie

 

Data umieszczenia: 15.01.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Data umieszczenia: 15.01.2019

 

Formularz oferty

 

Data umieszczenia: 15.01.2019

 

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

 

Data umieszczenia: 15.01.2019

 

Wzór wykazu dostaw

 

Data umieszczenia: 15.01.2019

 

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Data umieszczenia: 15.01.2019

 

Wzór wykazu podwykonawców

 

Data umieszczenia: 15.01.2019

 

Wzór umowy

 

Data umieszczenia: 15.01.2019

 

JEDZ

 

Data umieszczenia: 15.01.2019

powrót

Created in Meditrans.