(4kB)

(4kB)
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO i TRANSPORTU SANITARNEGO "Meditrans"
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

w WARSZAWIE

SIEDZIBA ZAKŁADU:
UL. POZNAŃSKA 22
00-685 WARSZAWA

kliknij tutaj, aby zobaczyć listę oddziałów

REGON 000294674
NIP 526 - 17 - 36 - 429
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY nr 0000061291
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS(4kB)

(4kB)
(4kB)
(4kB)

(4kB)

(4kB)

(4kB)

Mapa dojazdu do WSPRiTS
(64kB)